Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti politsei- ja piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust. Registreeriti 3 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai viga 3 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 366 väärtegu.

Piiril väljastati 8 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 3 isikut.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine

8. aprillil teatati, et Mustamäel Akadeemia teel korteris ründas 45-aastane mees oma elukaaslast, 52-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni ning toimetasid jaoskonda.

Vargus

8. aprillil teatati, et 56-aastane mees unustas taksosse rahakoti, milles olid nii dokumendid, erinevad pangakaardid kui ka sularaha. Kahju on 1015 eurot.

Harjumaa

Vargus

8. aprillil teatati, et Leppneeme külas on ehitusjärgus majast varastatud tööriistu. Kahju on umbes 100 eurot.

Avaliku korra rikkumine

8. aprillil teatati, et Jüri alevikus liigub ringi 52-aastane mees, kellel on käes noad ja kes ähvardab teisi inimesi. Politseinikud pidasid mehe kinni ja toimetasid raviasutusse.

Juhtumid piiril

8. aprillil koostas piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse 1980. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikule vabatahtliku ettekirjutuse Eestist lahkumiseks. Mees viibis Schengeni territooriumil ebaseaduslikult 10 päeva. Sissesõidukeeldu talle ei kohaldatud.

8. aprillil lahkusid Tallinna Lennujaama kaudu Moskvasse kaks Valgevene Vabariigi kodanikku, 1989. aastal sündinud mees ja 1995. aastal sündinud mees. Mõlemale mehele oli koostatud vabatahtlik lahkumisettekirjutus. 1989. aastal sündinud mehele kohaldati 3 aastaks sissesõidukeeld ja 1995. aastal sündinud mehele kohaldati aastaks sissesõidukeeld.

8. aprillil lahkus Tallinna Lennujaamast Kiievisse 1973. aastal sündinud Ukraina kodanik, kellele piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus oli koostanud vabatahtliku lahkumisettekirjutuse. Mehele sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

8. aprillil saabusid Tallinna Lennujaama Kiievist neli Ukraina kodanikku, 1995., 1994., 1993. ja 1994. aastal sündinud mehed. Neile väljastati piiril sisenemiskeelud ja nad paigutati lennujaama non-Schengeni alale ootama tagasilennu võimalust, sest meestel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning kahel neist puudusid ka Eestis viibimiseks elatusvahendid.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kelmus
8. aprillil sai politsei teate, et Paides kohtus 26-aastane naine 16-aastase noormehega, kes oli varem sotsiaalmeedias suheldes avaldanud soovi osta ära naise müügiks olnud mobiiltelefoni. Telefoni noormehele ulatades pistis noormees aga ühes sellega jooksu ilma, et oleks müüjale raha maksnud. Politsei pidas ta kahtlustatavana kinni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused

Ööl vastu 9. aprilli murti Tartu vallas Lähtel sisse tanklasse, kust varastati suures koguses sigarette ning alkoholi. Kahju ja täpsemad üksikasjad on selgitamisel.

Ööl vastu 8. aprilli murti Kambja vallas Külitse alevikus sisse tanklasse. Lõhkumisega tekitatud kahju ning vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Politseile laekus teade, et 4. aprillil varastati Tartus L. Puusepa tänava raviasutuse lukustamata garderoobist kampsun. Esialgne kahju on 400 eurot.

Politseile anti teada, et 2. aprilli õhtul varastati Elvas Pika tänava rattahoidlast lukustatud jalgratas Romet. Kahju on 350 eurot.

Võrumaa

Vargus

7. aprillil teatati, et Võru vallas Vastseliina alevikus Tootmise tänava ettevõtte territooriumil seisnud veokil lõhuti kütusepaagi luuk ning varastati 200 liitrit diislikütust. Kahju on 260 eurot.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus

8. aprillil teatati, et Vinni vallas Piira külas varastati maastikujalgratas Scott. Kahju on 280 eurot.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

8. aprillil teatati, et Jõhvi vallas Tammiku alevikus korteris tungis 33-aastane mees kallale oma 66-aastasele isale. Politseinikud pidasid mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

8. aprillil teatati, et Narvas Kreenholmi tänaval korteris lõi 27-aastane mees korduvalt oma 30-aastast elukaaslast ning 7. aprillil kasutas mees jõudu oma elukaaslase 3-aastase lapse suhtes. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Juhtumid piiril

8. aprillil saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1993. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanik ja 1996. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes andsid ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeelud ning meestele väljastatud viisad tunnistati kehtetuks.

8. aprillil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1983. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik. Piirikontrolli käigus tuvastati, et mees ei tasunud õigeaegselt talle Eestis liiklusalase rikkumise eest 2018. aasta novembris määratud rahatrahvi. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

8. aprillil avastasid piirivalvurid Narva jõest püügile asetatud nõuetekohaselt tähistamata mõrra. Püügivahend võeti veest välja ja viidi kordonisse hoiule.