Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raskete rikkumine, 50 varavastast kuritegu, sh 42 vargust (kolm eluruumidest, kolm sõidukitest), üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati üheksa.
Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja neli inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra raske rikkumine
17. augustil tuli teade, et Lasnamäel Peterburi tee parklas lasi 46-aastane mees õhkrelvast ja tabas 46-aastast naist kätte, mille tulemusena tundis kannatanu valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Vargus
17. augustil anti teada, et Lasnamäel Vana-Kuuli tänaval seisnud autost BMW on varastatud kõlarid ja käekott. Vargusega tekitatud kahju on 390 eurot.

17. augustil teatati, et Pirital Pärnamäe teel on öö jooksul sisse murtud kaubikusse ja varastatud ehitustööriistu ning muid esemeid. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 800 eurot.

Kelmus
17. augustil tuli teade, et 12. augustil helistas 56-aastasele naisele inimene, kes tutvustas end SEB Panga töötajana ja väitis, et keegi üritab varastada tema pangakontolt raha. Naisel paluti sisestada PIN-kood, et saaks paigaldada kaitseprogrammi. Teataja sisestaski PIN-koodi ja avastas hiljem, et tema kontolt on kadunud ligi 1700 eurot.

17. augustil anti teada, et 12. augustil helistati 18-aastasele mehele väidetavalt Swedbankist, kõigepealt vestles temaga mees ja seejärel naine. Helistajad teadsid ka mehe nime ja väitsid, et mehe kontolt on internetis makseid tehtud, mida tema teinud ei ole. Helistajad ütlesid, et nad sulgevad konto ja mees peaks esimesel võimalusel pangakontorisse tulema. Lisaks küsisid nad teatajalt väidetavalt isikuandmete fikseerimise tarbeks panga kasutajanime ja isikukoodi nelja viimast numbrit. Seejärel palusid nad, et mees annaks oma Smart-ID'ga neile ligipääsu. Peale seda kui nad internetipanka sisse said, kandsid nad kontol olnud 354 eurot teise isiku arvele.

Piiriturvalisus
17. augustil kontrollis Tallinna kordoni patrull Tallinna Vanasadamas Helsingist saabunud laeva reisijaid, sealhulgas 1988. aastal sündinud Iraani kodanikku. Kehtivat elamisluba ega muud viibimisalust mehel esitada polnud ja tema viibimisaluse kohta teostati päring Soome. Vastusest selgus, et mehel ei ole kehtivat viisat ega elamisluba ning tema asüülitaotlus on tagasi lükatud. Isikule on kehtestatud sissesõidukeeld Schengeni alale ja antud korraldus lahkuda. Kuna isik viibis Eestis seadusliku aluseta, määrati talle rahatrahv summas 400 eurot. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja talle määrati viieks aastaks Schengeni alale sissesõidu keeld. Mees suunati tagasi Soome ja ta lahkus laevaga Helsingisse.


LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Vargus
Politseile laekus teade, et 6. augustil varastati Põlva vallas Kiidjärve külast üks prožektor ja kuus Makita akut. Vargusega tekitatud kahju on 834 eurot.

Tartumaa

Vargused
Politseile laekus teade, et 13. augustil varastati Tartus Haage külas lukustamata kõrvalhoonest Makita tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on 800 eurot.

Politseile teatati, et 11. augustil varastati Tartus Ringtee tänava treeningklubist Huawei mobiiltelefon. Kahju on selgitamisel.


IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Avaliku korra raske rikkumine
17. augustil teatati politseile, et Tapal Pargi tänava bussipeatuses ähvardas 34-aastane mees noaga 17-aastast noormeest. Mees häiris oma käitumisega ka ümbritsevaid inimesi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Ida-Virumaa

Vargus
17. augustil teatati politseile, et Toila vallas Peetri külas tungiti sisse tallu ja varastati tööriistu. Kahju on 800 eurot.

17. augustil teatati politseile, et 12. augustil varastati Narva linnas Mõisa tänaval meelelahutusasutuse juurest järelevalveta jäetud spordikott koos dokumentide, mobiiltelefoni ja muude isiklike esemetega. Kahju on 380 eurot.

Piiriturvalisus
17. augustil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1996. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikku. Naisel puudusid piisavad rahalised vahendid ning reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged. Lisaks puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Piirivalvurid tuvastasid naise valduses kaks võltsitud Usbekistani juhiluba, mis võeti hoiule. Talle väljastati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

17. augustil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1981. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Naise reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Isik soovis tulla Eestisse tööle, kuid tema töötamine ei olnud registreeritud. Talle väljastati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

17. augustil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1999. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Mehe reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Isik soovis tulla Eestisse tööle, kuid tema töötamine ei olnud registreeritud. Talle väljastati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

17. augustil saadeti Narva-1 piiripunktist tagasi kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikku, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
17. augustil teatati politseile, et Pärnus korteris 28-aastase mehe ja 28-aastase naise vahel tekkinud konflikti käigus said mõlemad viga.

Vargus
17. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et viimase nädala jooksul on Põhja-Pärnumaa vallas sisenetud talu kõrvalhoonetesse ja varastatud murutraktor, jalgratas, murutrimmer ja muid esemeid. Tekitatud varaline kahju on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.