Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalalõpul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 15 varavastast kuritegu, sealhulgas 12 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 83.

Juhtus 10 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 123 joobekahtlusega sõidukijuhti.

Eelmise nädala jooksul taotlesid Eestis ajutist kaitset 64 Ukraina sõjapõgenikku ning eilse seisuga oli Eestis kehtiv ajutine kaitse 32 867 sõjapõgenikul. Alates Venemaa sõjalises rünnakust Ukraina vastu on Eestis saanud ajutist kaitset kokku 51 947 sõjapõgenikku. Lisaks taotlesid 23 Ukraina kodaniku eelmisel nädalal Eestis rahvusvahelist kaitset. Kokku on Eesti andnud rahvusvahelise kaitse 6780 ukraina kodanikule.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
28. märtsil teatati, et seni tuvastamata mees lõi 69-aastasele mehele noa jalga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

29. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Erika tänaval seni tuvastamata mees tungis kallale 44-aastasele mehele.

29. märtsil teatati, et Lasnamäel Pae tänava kortermajas tungis alkoholijoobes 27-aastane mees kallale oma 38-aastasele elukaaslasele. Konflikti juures viibis ka laps.

29. märtsil teatati, et Haaberstis Tanuma tänava majas tungis 34-aastane mees kallale oma elukaaslasele. Politsei pidas mehe kinni.

30. märtsil teatati, et Lasnamäel Pallasti tänava kortermajas tungis 39-aastane mees kallale oma endisele elukaaslasele. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Konflikti juures viibis ka laps. Politsei pidas mehe kinni.

30. märtsil teatati, et Kesklinnas Kentmanni tänava kortermajas tungis mees kallale oma elukaaslasele. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes.

30. märtsil teatati, et Kesklinna ööklubis tekkis konflikt kahe mehe vahel, mille käigus tekitasid nad teineteisele vigastusi. Politsei pidas mehed kinni.

30. märtsil teatati, et Kesklinnas Viru tänaval seni tuvastamata kolm isikut lõid 19-aastasele mehele noaga peapiirkonda.

30. märtsil teatati, et Kesklinnas Latte tänava kortermajas toimus kaklus nelja inimese vahel. Politsei pidas ühe mehe kinni.

31. märtsil teatati, et Lasnamäel P. Pinna tänaval tekkis konflikt, mille käigus 38-aastane mees tekitas 32-aastasele mehele vigastusi. Politsei pidas mehe kinni.

Vägivald võimuesindaja suhtes
29. märtsil teatati, et Mustamäel J. Sütiste tee tanklas on agressiivne alkoholijoobes 46-aastane mees. Ta hakkas vastu ka politseinikele, lüües üht patrullpolitseinikku. Politsei pidas mehe kinni.

Vargus
29. märtsil teatati, et Mustamäel Kadaka teel lõhuti bussi ukseklaas ning varastati umbes 3000 eurot maksev instrument.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
30. märtsil teatati, et Neeme külas Ajataguse tee maja hoovis tungis 52-aastane mees kallale 66-aastasele mehele. Politsei pidas mehe kinni.

31. märtsil teatati, et Viimsis Püünsi küla majas tekkis konflikt 27-aastase naise ja 33-aastase naise vahel, mille käigus tekitasid nad teineteisele vigastusi. Konflikti juures viibisid ka lapsed.

Vargused
29. veebruaril teatati, et Jõelähtme vallas ehitusobjektilt varastati umbes 5000 euro eest tööriistu.

30. märtsil teatati, et Karjaküla aleviku majast on varastatud kaks mootorsaagi, trimmer ja bensiinikanister. Tekitatud kahju on umbes 400 eurot.

Piiriturvalisus
28. märtsil koostati 2009. aastal sündinud Kongo Demokraatliku Vabariigi kodanikule ettekirjutus lahkumiseks 30 päeva jooksul, kuna ta oli viibinud alates 2024. aasta 28. veebruarist ebaseaduslikult Eestis.

28. märtsil koostati 1988. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanikule ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati sissesõidukeeld Schengeni alale kolmeks kuuks. Kuna mees oli viibinud alates 2024. aasta 21. märtsist Eestis ebaseaduslikult.

29. märtsil saabus Istanbulist Tallinna Lennujaama 1979. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanik, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ning puudusid dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Samuti ei olnud mehel raha. Mehe viisa tunnistati kehtetuks, talle koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld. Politsei pidas mehe kinni ning ta toimetati kinnipidamiskeskusesse ootama tagasilennu võimalust.

29. märtsil viidi Tallinna Vanasadamas läbi reid, mille käigus kontrolliti 340 inimest ja 47 sõidukit. Tabati lubadeta mootorsõiduki juht. Samuti juht, kes eiras punast foori tuld ja juht, kelle sõidukil puudus kindlustus. Lisaks avastati kaks joobes juhti ja reisibussist 13 reisijat, kellel puudus pilet laevale. Tabati ka India Vabariigi kodanik, kellel oli võltsitud juhiluba.

31. märtsil koostati 1994. aastal sündinud Hiina Rahvavabariigi kodanikule piiril väljastatud sisenemiskeeld, kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi.


LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
28. märtsi hommikul sai politsei teate vargusest Võnnu alevikus Tartu tänaval asuvas kaupluses. Esialgsetel andmetel varastati poest suitsu. Kahju on umbes 3000 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
29. märtsi hommikul sai politsei teate, et Elva linnas asuvas korteris läks mees oma elukaaslasele kallale. Ründaja oli politseinike kohale jõudes sündmuskohalt lahkunud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Viljandimaa

Kehalised väärkohtlemised
29. märtsil sai politsei teate Viljandi linnas elavalt naiselt, kellel tekkis oma pojaga konflikt, mille käigus lõi poeg teda noaga. Politseinikud pidasid kuriteos kahtlustatavana kinni 23-aastase mehe ja kiirabi viis ema haiglasse. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

30. märtsi öösel sai politsei teate, et Viljandi linnas Lehola tänaval toimub nelja inimese vahel kaklus. Sündmusele reageerinud politseinikud pidasid kinni kakluses osalenud 25-aastase mehe. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud nädalavahetusel tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kahel Moldova ja ühel Venemaa kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

29. märtsil fikseeriti Piusa kordonis ühe inimese liikumine Piusa jõe piirialal. Piusa kordoni toimkond tuvastas võimaliku ebaseadusliku piiriületuskoha ning pidas inimese kinni. Selgus, et tegu on Venemaa kodanikuga, kes esitas rahvusvahelise kaitse taotluse.

31. märtsil kontrolliti Koidula piiripunktis Eesti Vabariiki siseneval suunal Serbia numbrimärkidega sõiduautot Audi A8, mille roolis oli Serbia kodanik. Dokumentide kontrollimisel selgus, et sõiduki registreerimistunnus on võltsitud. Sõiduk võeti hoiule ja inimesele määrati rahatrahv 300 eurot.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Ähvardamine
31. märtsil sai politsei väljakutse Narvas Varju tänavale, kus alkoholijoobes 65-aastane mees ähvardas noaga enda naabrit. Politseinikud pidasid ähvardaja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kehaline väärkohtlemine
29. märtsil teatati politseile, et Narvas A. Puškini tänaval asuvas korteris ründas alkoholijoobes 42-aastane mees enda abikaasat. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kelmus
Politseisse pöördus 76-aastane Narvas elav naine, kellele helistasid 28. märtsil väidetavalt SEB panga esindajad ja politseinikud. Kelmid väitsid, et naise suhtes tahetakse toime panna kelmust ja selle tõkestamiseks peab ta raha enda pangakontolt välja võtma ja pakiautomaadi kaudu neile saatma. Kelmusega tekitatud kahju on 6200 eurot.

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
29. märtsil sai politsei väljakutse Rakveres Tallinna tänavas asuvasse meelelahutusasutusse, kus 51-aastane mees lõi 33-aastast meest, kes sai viga. Meedikud andsid kannatanule esmaabi ning politseinikud pidasid lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

28. märtsil teatati politseile, et Väike-Maarja vallas ründas alkoholijoobes 29-aastane mees konflikti käigus enda elukaaslast. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kelmus
28. aprillil pöördus politseisse Kundas elav 36-aastane mees, kellele helistas end SEB töötajana tutvustanud kelm. Mehele öeldi, et tema kontol toimuvad kahtlased tehingud ja tema nimel vormistatakse laenu. Selleks, et laenu annulleerida, paluti mehel vormistada uus laenutaotlus summas 2000 eurot, raha pakendisse panna ning seejärel saata pakiautomaadi kaudu Tallinnasse, mida mees ka tegi.

Piiriturvalisus
29. märtsil tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

Nädalavahetusel tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise 14 Venemaa, kuuel Moldova, neljal Ukraina, kahel Usbekistani ning ühel Brasiilia, Tadžikistani ja Iisraeli kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei sai teate, et 28. märtsil ründas 30-aastane naine Pärnus Liiva tänaval elamus oma elukaaslast. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.

Vargus
Politseile teatati, et ajavahemikul 15.– 29. märts on Põhja-Pärnumaa vallas Sõõrike külas abihoonetest varastatud elektrimootorid ja sõjaväetelk. Vargusega tekitati kahju ligikaudu 2000 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei sai teate, et 30. märtsil tungiti Kohila vallas Aespas kallale 44-aastasele mehele. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.

Avaliku korra raske rikkumine
Politsei sai teate, et 30. märtsil ähvardas Kehtna vallas Järvakandis 38-aastane mees õhkrelvaga 20-aastast meest. Politsei pidas ähvardaja kinni.


Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.