Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 70 avaldust ja teadet kuritegudest, nende seas oli üks raske tervisekahjustus, kaks raske avaliku korra rikkumist, üks röövimine, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist ning 18 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga neli inimest. Tabati üks alkoholijoobes sõidukijuht.

Registreeriti üks piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, tuvastati üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, tabati viis riigis ebaseaduslikult viibivat isikut ja üks teistest riikidest tagasi saadetud isik.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
22. septembril teatati, et Põhja-Tallinnas Randla tänaval kortermajas ründas seni tuvastamata inimene 54-aastast meest, mille tagajärjel tundis kannatanu füüsilist valu ja sai kehavigastusi. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

22. septembril teatati, et Lasnamäel Mustakivi teel toidupoes lõi 31-aastane mees 45-aastast meest rusikaga näkku. Politsei pidas ründaja kinni.

Vandalism
22. septembril teatati, et Mustamäe linnaosas A. H. Tammsaare teel on soditud sõiduautot ja läbi lõigatud selle rehvid. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
22. septembril lahkus lennuga Tallinnast Kiievisse 1988. aastal sündinud mees, kes viibis Schengeni viisaruumis 137 päeva ja Eestis 47 päeva ebaseaduslikult. Talle koostati Eestist lahkumiseks ettekirjutus ja määrati sissesõidukeeld kolmeks aastaks.
22. septembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 1995. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Naine viibis Schengeni riikides ebaseaduslikult 30 päeva.

22. septembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeelt kuueks kuuks 1996. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Naine pöördus PPA teenindusse viisat taotlema, kus selgus, et ta on viibinud ja töötanud Eestis ebaseaduslikult.

22. septembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja koostati kuueks kuuks sissesõidukeeld 1995. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Mees pöördus PPA teenindusse viisat taotlema, kus selgus, et ta on viibinud ja töötanud Eestis ebaseaduslikult.

22. septembril koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks ja kuueks kuuks 1990. aastal sündinud Ukraina kodanikule. Mees juhtis 20. septembril Tallinnas mootorsõidukit alkoholijoobes. 21. septembril mehega vesteldes selgus, et ta töötab Eestis ebaseaduslikult.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
22. septembril sai politsei väljakutse Tartus Tammeoksa tänavale, kus joobes 39-aastane naine lõi abikaasat. Meedikud andsid mehele esmaabi kohapeal. Politsei pidas naise kuriteos kahtlustatavana kinni.

Vargus
18. septembril varastati Tartus J. Kuperjanovi tänava eramu juurest jalgratas. Vargusega tekitatud kahju on 2000 eurot.

Viljandimaa

Röövimine
Ööl vastu 22. septembrit sisenesid neli meest Viljandi vallas Jakobimõisa külas talumajja, ründasid seal olnud kahte meest ning võtsid kaasa ATV, lumesaani, telefonid, raha ja muid esemeid. Ärevale teatele reageerinud politseinikud pidasid kuriteos kahtlustatavatena kinni neli meest vanuses 17-, 29-, 31- ja 34- eluaastat. Kannatanutele andsid meedikud esmaabi kohapeal. Prokuratuur taotleb kohtult kolme täisealise kahtlustatava vahistamist. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
22. septembril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsiooniametnikud koostöös piirkonnapolitseinikega Tartumaa ettevõtteid selgitamaks, kas sel töötavatel inimestel on seaduslik alus riigis viibimiseks ning töötamiseks. Kokku kontrolliti kahte juriidilist ja nelja füüsilist isikut ning avastati, et kolme Nigeeria kodaniku töötamine ei olnud maksu- ja tolliameti töötamise registrisse kantud. Vastav info edastati edasisteks toiminguteks koostööpartnerile. Muid rikkumisi kontrollkäikudel ei tuvastatud.

23. septembril kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Eestisse siseneval suunal Serbia numbrimärgiga Mercedese veokit ning avastasid selle kabiini läbivaatusel elektrišokirelva, mis on tsiviilkäibes keelatud. Juht ühes keelatud esemega anti menetlustoimingute läbiviimiseks üle maksu- ja tolliametnikele.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
22. septembril sai politsei teate, et Tamsalus Ääsi tänava kortermaja trepikojas lõi 21-aastane mees tekkinud tüli käigus 23-aastast meest.

Ida-Virumaa

Plahvatuse tekitamine
23. septembril sai politsei teate, et Narvas Kerese tänava mahajäetud hoonesse sisenesid kaks meest, kes seal ühiselt alkoholi tarvitama asusid. Esialgsetel andmetel tiris üks meestest lahti hoones olnud gaasitoru ning põhjustas sellega gaasilekke ning välgumihkli süütamise tagajärjel tekkis plahvatus. Üks meestest toimetati haiglasse. Juhtunu asjaolude selgitamine on käimas.

Kehaline väärkohtlemine
22. septembril sai politsei teate, et Narvas Sireli tänava korteris löödi 50-aastast naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni naise abikaasa.

Raske tervisekahjustuse tekitamine
22. septembril sai politsei teate, et Narvas Vabaduse tänava korteris löödi 65-aastast naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 60-aastase mehe.

Asja omavoliline kasutamine
22. septembril sai politsei teate, et viimaste päevade jooksul ärandati Kiviõlis Kooli tänaval mopeedauto. 22. septembril leiti auto Kiviõlis üles. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
22. septembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariiki sisenemisel 1975. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

22. septembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1997. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Naisele tehti ettekirjutus Eestist lahkumiseks hiljemalt 23.09.2021.

22. septembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1996. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks hiljemalt 28.09.2021 ja kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks.

22. septembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1997. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks hiljemalt 28.09.2021 ja kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks.

22. septembril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1936. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle elamisloakaart edastati kehtivuse kontrollimiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile. Naine lubati Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
22. septembril sai politsei teate, et eelmisel päeval Pärnus ühes ettevõtte riietusruumis lõi seni tuvastamata isik 60-aastast meest, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Saaremaa

Kelmus
22. septembril teatati politseile, et eelmise nädala teises pooles tegi 74-aastane naine ülekande ühe seni tuvastamata isiku pangakontole. Naine suhtles isikuga Facebooki vahendusel ning talle väideti, et ülekanne on vajalik paki saatmiseks vajaliku litsentsi soetamiseks. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 1900 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult.