Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, varavastaseid kuritegusid oli kokku 28, sh varguseid 19. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati neli, narkootikumide omamisi või tarbimisi kaks. Väärtegusid registreeriti 320.

Piirilt väljastatud sisenemiskeelde registreeriti viis, Eestist saadeti välja viis isikut, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli kolm.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

5. augustil teatati, et Põhja-Tallinnas Manufaktuuri tänaval asuvas korteris toimus konflikt elukaaslaste, 27-aastase naise ja 26-aastase mehe vahel.

5. augustil teatati, et 48-aastane mees lõi Lasnamäel Loitsu tänaval asuvas korteris oma elukaaslast, 45-aastast naist ja tekitas talle valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

5. augustil teatati, et 37-aastane mees lõi Lasnamäel Kihnu tänaval 36-aastast meest ja tekitas talle valu.

5. augustil teatati, et alkoholijoobes 40-aastane mees lõi Põhja-Tallinnas Sõle tänaval asuvas korteris oma elukaaslast, 50-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemine

5. augustil avastati võltsimistunnustega 100-eurone ja 20-eurone kupüür ning 2-eurone münt.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine

5. augustil teatati, et alkoholijoobes 30-aastane mees lõi Jõelähtme vallas Iru külas oma isa, 61-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi. Politsenikud pidasid 30-aastase mehe kinni.

Juhtumid piiril

5. augustil saabus Kiievist Tallinna lennujaama Ukraina kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid ning piisavad elatusvahendid. Naisele koostati sisenemiskeeld ta viibib lennujaama kinnisel transiitalal kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda.

5. augustil saabus Kiievist Tallinna lennujaama Ukraina kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele koostati sisenemiskeeld ta viibib lennujaama kinnisel transiitalal kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda.

5. augustil saabus Moskvast Tallinna lennujaama Venemaa Föderatsiooni kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele koostati sisenemiskeeld ta viibib lennujaama kinnisel transiitalal kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda.

5. augustil koostasid piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnikud lahkumisettekirjutuse ja kohaldasid kolmeks aastaks sissesõidukeelu 1987. aastal Rumeenia kodanikule, kes on erinevates paikades üle Eesti korduvalt rikkunud avalikku korda, pakkudes pealetükkival viisil müügiks kaupa. Samuti on ta toime pandud liiklusrikkumisi. Väärtegude eest määratud rahatrahvid on mehel jäänud maksmata ning need pole teda mõjutanud hoiduma edaspidisest süütegude toimepanekust.

5. augustil lõpetati 1994. aastal sündinud ja 1997. aastal sündinud Ukraina kodanike viisavaba viibimisaeg Eestis ja Schengeni territooriumil. Mõlemad naised olid Eestis osutanud intiimteenuseid. 1994. aastal sündinud naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati kolmeks kuuks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Tapmiskatse

Ööl vastu 6. augustit teatati, et Elva vallas Mälgi küla eramus puhkenud tüli käigus löödi 43-aastast meest terariistaga. Kiirabi toimetas kannatanu raskes seisus haiglasse. Kuriteos kahtlustatavana peeti kinni 46-aastane mees. Juhtunu üksikasjade uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetluse.

Vargused

5. augustil avastati, et Kambja vallas Soinaste külas murti sisse eramusse, kust varastati õhukuivati ja mitu saagi. Kahju on 4000 eurot.

Politseile laekus teade, et 2. augustil varastati Tartus Magasini tänaval Samsungi mobiiltelefon. Vargusega tekitatud kahju on 250 eurot.

Juhtumid piiril

5. augustil kella 11 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikutel asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Naistele väljastati sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

5. augustil kella 16.30 ajal kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis 36-aastast Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus kehtiv viisa. Naisele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine

5. augustil sai politsei teate, et Lihulas lõi 70-aastane mees tüli käigus 29-aastast meest noaga, millega vigastas viimase jalga.

Vargus

5. augustil sai politsei teate, et Pärnus varastas 34-aastane mees Tallinna maantee tanklast ligi 75 euro eest erinevat toidukaupa.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Ähvardamine

5. augustil teatati, et Sonda alevikus ähvardas 48-aastane mees oma 23-aastast kasupoega noaga. Politseinikud toimetasid mõlemad mehed arestimajja kainenema.

Kehalised väärkohtlemised

5. juulil teatati, et Narvas Mõisa tänaval asuva meelelahutusasutuse juures tungiti kallale 30-aastasele mehele.

5. juulil teatati, et Narvas Energia tänaval lõi 68-aastane mees 11-aastast poissi ja ähvardas teda. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

Vargus

5. augustil teatati, et Narvas Võidu prospektil tungiti sisse korterisse ning varastati keevitusaparaat Kemppi, kruvikeeraja Bosch, käekell ja võtmed. Kahju on 655 eurot.