Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 135 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 56 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 125.

Juhtus kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 32 joobekahtlusega sõidukijuhti.

Eelmise nädala jooksul taotlesid Eestis ajutist kaitset 91 Ukraina sõjapõgenikku ning eilse seisuga oli Eestis kehtiv ajutine kaitse 35 528 sõjapõgenikul. Alates Venemaa sõjalises rünnakust Ukraina vastu on Eestis saanud ajutist kaitset kokku 51 269 sõjapõgenikku. Lisaks taotlesid 36 Ukraina kodaniku eelmisel nädalal Eestis rahvusvahelist kaitset. Kokku on Eesti andnud rahvusvahelise kaitse 7124 Ukraina kodanikule.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
9. veebruaril teatati, et Kristiines Tedre tänava kortermajas tekkis konflikt 25-aastase mehe ja 29-aastase elukaaslase vahel, milles mõlemad said viga. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

9. veebruaril teatati, et Kesklinnas asuvas hotellis lõi ühise alkoholi tarbimise käigus 43-aastane mees oma 39-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kinni.

9. veebruaril teatati, et Lasnamäel kortermajas tungis 51-aastane mees kallale oma 53-aastasele elukaaslasele. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

9. veebruaril teatati, et Kesklinnas Narva maanteel tungisid seni tuvastamata isikud kallale 29- ja 22-aastasele mehele. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

10. veebruaril teatati, et Lasnamäel kortermajas tungis alkoholijoobes 37-aastane mees kallale oma 46-aastasele elukaaslasele. Politsei pidas mehe kinni.

10. veebruaril teatati, et Nõmmel Haava tänava kortermajas toimus konflikt viie mehe vahel. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

10. veebruaril teatati, et Haaberstis asuvas elumajas tungis 51-aastane mees kallale naisele. Politsei pidas mehe kinni.

11. veebruaril teatati, et Lasnamäel Peterburi tee kortermajas tungis 47-aastane mees kallale oma 67-aastasele emale. Politsei pidas mehe kinni.

11. veebruaril teatati, et Lasnamäel Paekaare tänava kortermajas tekkis konflikt 47-aastase mehe ja tema 44-aastase abikaasa vahel, mille käigus tekitasid nad teineteisele vigastusi. Konflikti juures viibis ka laps.

11. veebruaril teatati, et Paldiski linnas Rae tänava kortermajas lõi seni tuvastamata isik terava esemega 59-aastast meest. Kiirabi toimetas mehe esmaabiks haiglasse.

Piiriturvalisus
9. veebruaril määrati 1983. aastal sündinud Suurbritannia kodanikule rahatrahv summas 1000 eurot, kuna mees viibis Schengeni viisaruumis 180-päevase perioodi jooksul 143 päeva, millest 53 päeva seadusliku aluseta.

10. veebruaril kontrolliti Tallinna Vanasadamas 2005. aastal sündinud Soome Vabariigi kodanikku ning temalt leiti keelatud elektrišokirelv. Talle tehti väärteoprotokoll ning ese võeti ära.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
10. veebruaril löödi Tartus Kaunase puiesteel 73-aastast naist. Meedikud viisid kannatanu haiglasse. Politsei pidas lööja kinni ning ta viidi Tartu Vanglasse.

Võrumaa

Omavoliline sissetung
10. veebruaril tungis 40-aastane mees Võru vallas tuttava eramusse ning lõi kaks korda seal viibinud meest. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni ning juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud nädalavahetusel tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine 16 Moldova ja kahel Venemaa kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

10. veebruaril avastasid piirivalvurid, et Pihkva järvel ületas üks kalastaja jalgsi ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont. Mehele määrati rikkumise eest 140-eurone rahatrahv.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
9. veebruaril laekus politseile info, et Sillamäel Kesk tänaval asuvas korteris lõi 62-aastane mees enda 59-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kinni.

10. veebruaril teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel lõi 33-mees enda 39-aastast naist.

10. veebruaril laekus politseile info, et Kiviõlis Võsa tänaval lõi 44-aastane mees teist, 39-aastast meest. Politsei pidas lööja kinni.

10. veebruaril laekus politseile info, et Narvas V. Gerassimovi tänaval asuvas korteris lõi 52-aastane mees enda 41-aastast naist.

10. veebruaril teatati politseile, et Narvas Mõisa tänaval lõi 40-aastane mees enda endist elukaaslast.

10. veebruaril laekus politseile info, et Narvas Võidu prospektil asuvas korteris lõi 40-aastane mees enda 42-aastast naist. Politsei pidas mehe kinni.

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
10. veebruaril teatati politseile, et Rakke alevikus lõi 29-aastane naine enda 34-aastast meest. Politsei pidas naise kinni.

Piiriturvalisus
Möödunud nädalavahetusel tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine viiel Iisraeli, kolmel Vene, ühel Peruu, ühel Ukraina, ühel Kolumbia ja kolmel Moldova kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

9. veebruaril kontrolliti Eestist väljumisel Suurbritannia kodanikku, kelle passis puudus Schengeni territooriumile siseneva suuna piiriületuse templi jäljend. Selgus, et naine saabus Schengeni territooriumile Soome kaudu ning piirivalvurid lõid tema passi templi tagasiulatuva jõuga. Naine viibis Schengenis ebaseaduslikult 86 kalendripäeva, nendest kaks päeva Eestis. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile kolmeks aastaks. Lisaks määrati naisele rahatrahv summas 400 eurot. Peale toiminguid suundus naine Venemaale.

9. veebruaril kontrolliti Eestist väljumisel Kasahstani kodanikku. Kontrolli käigus selgus, et tema esitatud passile oli kohaldatud märge, et see on varastatud. Pass võeti kontrolliks ära ja naine suundus tagasi Eestisse.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud nädalavahetuse jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.