Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 9 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 288 väärtegu.

Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu. Tuvastati kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

1. augustil teatati, et Kooli tänaval lõi üks naine teist, 50-aastast naist. Politsei kuulas mõlemad osapooled üle.

1. augustil teatati, et Narva maanteel tiris 34-aastane mees 41-aastast naist juustest. Kiirabi kontrollis kannatanu tervisliku seisundi ning politseinikud pidasid mehe kinni.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine

1.augustil teatati, et Loo alevikus tekkis konflikt, mille käigus 28-aastane mees lõi talle tuttavat 24-aastast naist. Konflikti juures viibis ka alaealine laps.

Vargus

1. augustil teatati, et Loksa linnas puuriti sularahaautomaati auk. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Juhtumid piiril

1. augustil saabus Põhja prefektuuri Tallinna lennujaama Minskist 1996. aastal sündinud Kasahstani Vabariigi kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Talle koostati piiril sisenemiskeeld ja väljastatud viisa tunnistati kehtetuks. Kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda viibib mees Tallinna lennujaama kinnisel transiitalal.

1. augustil saabus Tallinna lennujaama Kiievist 1982. aastal sündinud Ukraina kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning tal puudusid ka piisavad elatusvahendid arvestades riigis viibimise kestust. Mehele koostati piiril sisenemiskeeld ning ta jääb kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda lennujaama kinnisele transiitalale

1. augustil tegi Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul 1970. aastal sündinud Gruusia kodanikule, kelle viisa kehtivusaeg lõppes 27.03.2019. Mees ületas lubatud viisavaba viibimisaega ja viibis Schengeni alal 37 kalendripäeva seadusliku aluseta, kõik päevad Eestis. Mees taotles tähtajalist elamisluba abikaasa juurde elama asumiseks, kuid PPA jättis taotluse läbi vaatamata, kuna abikaasa tühistas esitatud kutse.

1. augustil teavitati politseid, et lennujaama julgestuskontrollis on leitud padrun. Asjaolude selgitamisel selgus, et 1989. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodaniku jope taskus oli väiksekaliibrilise vintpüssi padrun. Naiselt, kes omab ka relvaluba, võeti padrun ära. Pärast seda sai naine oma teekonda jätkata.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine

Politseile laekus teade, et 31. juuli õhtul ründas joobes 56-aastane mees väidetavalt oma 75-aastast ema. Eakas naine õnneks meedikute abi ei vajanud. Juhtunu üksikasju ning tüli tagamaid selgitab politsei kriminaaluurimises.

Tartumaa

Vargused

1. augustil teatati politseile, et öö jooksul murti Tartus Võru tänaval sisse kauplusesse, kust varastati alkohoolseid jooke. Kahju on selgitamisel.

29. juulil avastati, et Tartus Sinika tänava eramu rõdu lähistelt on varastatud Merida Crossway jalgratas. Kahju on 300 eurot.

Politseile laekus teade, et ööl vastu 25. juulit varastati Tartus Jalaka tänavalt metallreste ning sõiduki registreerimismärk. Vargusega tekitatud kahju on 450 eurot.

Valeraha teade
26. juulil avastati sularahavedu korraldava turvafirma Lõuna esinduses võltsimistunnusega 50-eurone rahatäht ning 2-eurone münt, mis saadeti ekspertiisi.

Valgamaa

Kelmus

1. augustil pöördus politseisse 56-aastane Valga naine, kellelt väidetava investeeringu ettekäändel peteti välja 3000 eurot. Juhtunu üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Võrumaa

Vargus

Ööl vastu 1. augustit varastati Sõmerpalu alevikus Heki tänava kortermaja eest Husqvarna raider. Vargusega tekitatud kahju on 3150 eurot.

Juhtumid piiril

31. juuli hilisõhtul kontrolliti Luhamaa maanteepiiripunktis Eestisse saabumisel Valgevene Vabariigi registreerimismärkidega haagisega Volvo veokit, mida juhtis 44-aastane valgevenelane. Tollikontrolli käigus leiti haagisesse peidetuna 465 000 Valgevene Vabariigi maksumärkidega sigaretti. Haagis paigutati piiripunkti tolliplatsile, selle juht peeti kinni ning toimetati menetlustoiminguteks Tartu arestimajja.

1. augustil kella 18.30 paiku avastasid piirivalvurid Setomaa vallas Pattina külas kahe inimese liikumise piirirežiimialas. Piirivalve pidas nad asjaolude selgitamiseks kinni, tegu oli Eesti kodanikega, 1967. aastal ja 1971. aastal sündinud meestega. Mõlemad piiriribal liikunud mehed olid joobes ning nad toimetati täiendavateks menetlustoiminguteks Saatse kordonisse.

1. augustil kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus seaduslik alus riigis viibimiseks. Lisaks tuvastasid piirivalvurid, et isikud olid Eestis viibinud ühe päeva seadusliku aluseta. Piiripunkti saabunud abielupaarile määrati rikkumise eest rahatrahv, neile koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning nad saadeti Venemaale.

1. augustil kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis kaht Madalmaade Kuningriigi transiitnumbritega Mercedese veokit ning avastasid, et mõlema masina registreerimistunnistused on manipuleerimistunnustega. Masinad paigutati edasisteks menetlustoiminguteks arestiplatsile.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus

Neljapäeval varastati Rakveres Kastani tänava rulapargist musta värvi trikitõukeratas Ethic DTC Erawan. Kahju on 229 eurot.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

Eile tuli Narvas Kreenholmi tänaval joobes 41-aastane naine kallale oma 18-aastasele tütrele. Naine on kahtlustavana kinni peetud.

Vargused

Neljapäeval varastas 30-aastane mees, kes on varem sarnaste süütegude eest korduvalt karistatud, Narvas Fama tn asuvast kauplusest viina, juustu ja sinki. Turvatöötaja pidas mehe kinni ja andis politseile üle.

1. augustil varastati Jõhvis Tartu maanteel asuvast garaažist keevitusaparaat ja kaks kanistrit kütusega. Kahju on 410 eurot.

Juhtumid piiril

1. augustil avastas Vasknarva kordoni Punamäe teenistuse paadipatrull Narva jõel piirirežiimi alas paadi. Paadis viibis 1985. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik, kes kalastas piirirežiimi alas. Mehele määrati rahatrahv.

Eile kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1991. aastal sündinud Kirgiisi Vabariigi kodanikku. Mees ületas viisaga lubatud viibimisaega ja viibis Schengeni alal 12 kalendripäeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Välismaalasele määrati rahatrahv ja ta lahkus Venemaa Föderatsiooni.

Neljapäeval kontrolliti Narva raudteepiiripunktis Eestisse sisenemisel rongiga saabunud 1979. aastal sündinud Ukraina kodanikku. Mehe ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged ja tal puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Talle väljastati sisenemiskeeld ja mees saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 1. augustil Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud 1975. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudus kehtiv viisa, talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 1. augustil Eestisse sisenemisel jalgsi piiripunkti saabunud 1983. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naisel puudus kehtiv viisa, talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Omavoliline sissetung

1. augustil sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas lõhuti värava kinnitus ja tungiti sisse talumajja, kust varastati õmblusmasin ja erinevaid alkohoolseid jooke. Lõhkumise ja vargusega tekitatud kahju on ligi 100 eurot.

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised

1. augustil sai politsei teate, et Sindis lõi seni tuvastamata mees noaga 41-aastast meest. Löömise käigus sai vigastada mehe käsi.

1. augustil sai politsei teate, et Häädemeeste vallas lõi seni tuvastamata mees 63-aastast meest, kes sai viga.

1. augustil sai politsei teate, et Pärnus Vee ja Rüütli tänava ristmiku juures lõi 53-aastane naine 27-aastast meest.

Avaliku korra raske rikkumine

1. augustil sai politsei teate, et Pärnus Laia tänava elamu üldkasutatavas koridoris lõi 41-aastane mees 68-aastast meest, kes sai viga.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine

1. augustil sai politsei teate, et Järvakandi alevis maja ees tänaval lõi 41-aastane naine 64-aastast naist, kes sai viga. Politseinikud pidasid 41-aastase naise kahtlustatavana kinni.