Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Lähisuhtevägivalla teateid oli 30. Avaliku korra raskeid rikkumisi oli üks. Varavastastest kuritegudest teatati 21 sh vargustest 13 korral. Ühes liiklusõnnetuses sai viga inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kaheksa, narkojoobes üks. Piirilt saadeti tagasi 11 inimest, Schengeni viisaeeskirjade rikkumisi oli kolm, Eestist saadeti välja neli inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
15. märtsil teatati, et Haaberstis Õismäe teel korteris lõi 40-aastane mees oma endist elukaaslast, 29-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

15. märtsil teatati, et Kesklinnas sõitvas trammis lõi seni tuvastamata mees 54-aastast naist. Kiirabi kontrollis kannatanu vigastused. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

15. märtsil teatati, et Lasnamäel Kihnu tänaval korteris tekkis konflikt 59-aastase naise ja talle tuttava 38-aastase mehe vahel. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
15. märtsil teatati, et Rae vallas ründas 20-aastane alkoholijoobes mees talle tuttavaid 53-aastast meest ja 45-aastast naist. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

15. märtsil teatati, et Maardus rünnati 21-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
15. märtsil saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 2000. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld, tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees peeti kinni ning kuni tagasilennu võimaluseni paigutati kinnipidamiskeskusesse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
15. märtsil puhkes Jõgeval Energia tänaval konflikt kolme mehe vahel. Rüseluses sai viga 36-aastane mees. Politsei pidas kuriteos kahtlustavatena kinni mehed vanuses 17- ja 48-eluaastat. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
15. märtsil tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kuna tal puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
15. märtsil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Toome puiesteel tekkis konflikt mitme mehe vahel, mille käigus löödi meest. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
15. märtsil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariigist väljumisel 1958. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes viibis Eestis seadusliku aluseta 14 päeva. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, määrati rahatrahv 120 eurot ja kohaldati sissesõidukeeld kolmeks kuuks. Isik suundus Venemaa Föderatsiooni.

15. märtsil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariigist väljumisel 1994. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikлu, kes viibis Schengeni riikides seadusliku aluseta 15 päeva, millest 1 päeva Eestis. Välismaalasele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kolmeks kuuks. Isik suundus Venemaa Föderatsiooni.

15. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 2001. aastal sündinud Venemaa Föderatsioon kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

15. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1996. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kel puudus viisa või elamisluba. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

15. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1984. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kel puudus viisa või elamisluba. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

15. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1994. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
15. märtsil teatati, et Türi vallas on täpselt tuvastamata ajal sisenetud talumajja, kust varastati muruniiduk, mootorsaag ning muid erinevaid esemeid. Esialgsetel andmetel on vargusega tekitatud kahju ligi 1750 eurot.

Pärnumaa

Vargus
15. märtsil saime teate, et Pärnus Haapsalu maanteel püüdis 34-aastane mees varastada kauplusest ligi 13 euro eest alkoholi ja sööki. Poe turvatöötajad pidasid mehe kinni.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
15. märtsil teatati, et Kohila vallas lõi 40-aastane mees eramus 89-aastast tuttavat naist, kes sai viga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.