Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üks inimene. Tabati 19 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 379 väärtegu.

Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, ja üks salakaubavedamise juhtum. Eestist saadeti välja üks isik.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargus

23. septembril teatati, et Mustamäel Kadaka teel on alamajast varastatud erinevat metalli. Kahju on 2000 eurot.

23. septembril teatati, et Mustamäel Karsti tänaval on alamajast varastatud erinevat metalli. Kahju on 2500 eurot.

Juhtumid piiril

23. septembril koostasid Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnikud vabatahtliku lahkumisettekirjutuse ja kohaldasid üheks aastaks ja kuueks kuuks sissesõidukeelu Gruusia kodanikule, kes pani Eestis toime varguse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine

Ööl vastu 24. septembrit puhkes Tartus Vasara tänava kortermaja ees kahe mehe vahel tüli, mille käigus lõi 33-aastane mees tuttavat 43-aastast meest näkku. Viga saanud mehele andsid meedikud esmaabi kohapeal. Juhtunu üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

Juhtumid piiril

23. septembril kella 10.20 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 62-aastasel Aserbaidžaani Vabariigi kodanikul, kel puudusid dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikule väljastati riiki sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

23. septembril kella 12 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud naise viisa oli kehtetu, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

23. septembril kella 15.30 ajal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Läti numbrimärgiga sõiduautot Volvo, kust avastati elektrišokirelv. Masinast leitud keelatud ese võeti mehelt ära, talle koostati väärteoprotokoll ning seejärel lubati mehel riigist lahkuda.

23. septembril kella 17 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud naise viisa oli kehtetu, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Vargused

23. septembril teatati, et Jõhvis Kaasiku tänaval tungiti sisse garaažiboksi ning varastati tööriistu ja muid esemeid. Kahju on 1870 eurot.

23. septembril teatati, et Narvas Peterburi maanteel varastati jalgratas Diamant. Kahjusumma on täpsustamisel.

Juhtum piiril

23. septembril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1989. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Vargus

23. septembril sai politsei teate, et Sakla külas varastati ettevõtte territooriumilt mootorsõidukite detaile. Vargusega tekitati kahju ligi 20 000 eurot.

Pärnumaa

Surnu mälestuse teotamine

23. septembril sai politsei teate, et Pärnus Riia maanteel asuvalt kalmistult varastati hauaplaat. Vargusega tekitati kahju ligi 80 eurot.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine

23. septembril sai politsei teate, et Saaremaa vallas ründas 33-aastane mees oma 21-aastast venda.