Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 24. Juhtimiselt kõrvaldati viis narko või alkoholi tarvitamistunnustega sõiduki juhti.

Üle piiri tuli Eestisse 86 Ukraina kodanikku, kellest 31 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR
Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
20. detsembril teatati, et Lasnamäel Linnamäe teel asuvas kortermajas lõi 38-aastane mees oma elukaaslast, 37-aastast naist.

20. detsembril teatati, et Lasnamäel Loometsa tänava korteris lõi 39-aastane naine oma elukaaslast, 40-aastast meest.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
20. detsembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kolmel Serbia kodanikul, kelle ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged. Kuivõrd meestel puudusid piiriületuseks tarvilikud dokumendid, väljastati neile sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Möödunud ööpäeval tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kolmel Ukraina ja ühel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kuivõrd neil puudus alus riiki sisenemiseks. Neile väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
20. detsembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Pärna tänaval lõi 38-aastane mees trepikojas 86-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
20. detsembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kuuel Venemaa, viiel Ukraina, kolmel Usbekistani, kahel Moldova ja ühel Ameerika Ühendriikide kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehalised väärkohtlemised
20. detsembri hilisõhtul sai politsei teate, et Haapsalus lõi 28-aastane mees oma vanaema, 72-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kinni ja alustas lähisuhtevägivalla juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust.

19. detsembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 18. detsembri õhtul lõi 37-aastane mees Lääne-Nigula vallas kaupluse parklas 44-aastast meest, kes sai viga.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.