Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas ühest tapmisest ja ühest avaliku korra raskest rikkumisest. Varavastastest kuritegudest teatati 40 korral ja seal hulgas oli 30 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kolm. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu ja riigist saadeti välja kolm inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Ähvardamine
12. veebruaril sai politsei teate, et Kesklinnas Liivalaia tänaval ähvardas 42-aastane mees lõbustusasutuse ees olevat turvameest. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni ja alustas juhtunu osas kriminaalmenetlust.

Kehalised väärkohtlemised
12. veebruaril sai politsei teate Põhja-Tallinnasse Sõle tänavale, kus 59-aastane mees tekitas tervisekahjustusi enda tuttavale 61-aastasele naisele. Politsei pidas 59-aastase mehe kinni.

12. veebruaril sai politsei teate, et Põhja-Tallinnas Uus-Maleva tänaval ründas 38-aastane naine endale tuttavat 32-aastast naist ja tekitas talle füüsilist valu. Kiirabi vaatas 32-aastase naise üle ja andis talle esmaabi. Politseinikud pidasid 38-aastase naine kahtlustatavana kinni.

12. veebruaril sai politsei kutse Kesklinna C. R. Jakobsoni tänavale, kus 44-aastane mees ründas 41-aastast naist ja tekitas talle füüsilist valu. Politsei pidas 44-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

12. veebruaril sai politsei kutse Põhja-Tallinnasse Tehnika tänavale, kus 39-aastane mees tekitas tervisekahjustusi 38-aastasele naisele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab menetlus.

12. veebruaril teatati politseile, et Lasnamäel Linnamäe teel tekkis konflikt omavahel tuttava 31-aastase mehe ja 25-aastase naise vahel, mille käigus tekitati kehavigastusi. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab menetlus.

Avaliku korra rikkumine
Eile kella 15.30 paiku sai politsei teate, et Kesklinnas Tartu maanteel asuvale pangale tehti e-kirja teel pommiähvardus. Ähvarduse teinud isiku ja tema teo motiivide tuvastamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
12. veebruaril sai politsei teate, et Maardus Porgandi teel tekkis konflikt tuttavate 47-aastase mehe ja 46-aastase naise vahel, mille käigus tekitati füüsilist valu. Politsei pidas 47-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril
12. veebruaril saabusid Tallinna lennujaama 1988. ja 1975. aastal sündinud Ukraina kodanikest mees ning naine, kel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Samuti puudusid neil piisavad elatusvahendid. Mõlemale koostati sisenemiskeeld ja nad jäid ootama tagasilendu Kiievisse.

12. veebruaril lahkusid Tallinna lennujaamast Moskvasse kaks Moldova Vabariigi kodanikku: 1994. aastal sündinud mees ja 1967. aastal sündinud mees, kellele kohaldati Eestisse sissesõidukeeld üheks aastaks.

11. veebruaril avastati kontrollkäigul Tallinnast ühelt ehitusobjektilt kuus Gruusia kodanikku, kelle lühiajaline töötamine Eestis ei olnud registreeritud. Ettevõtte osas alustati 12. veebruaril väärteomenetlus ja määrati rahatrahv 7000 eurot.

12. veebruaril lahkus Tallinna lennujaamast Kiievisse 1984. aastal sündinud Ukraina kodanikust mees, kelle viisa oli lõpetanud kehtivuse. Kuna selgus, et mehe väidetav reisieesmärk ei vasta tegelikkusele, saadeti ta tagasi Ukrainasse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
12. veebruaril teatati, et Põltsamaa vallas lõi joobes 52-aastane mees 58-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Naine meedikute abi ei vajanud.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
12. veebruaril sai politsei väljakutse Tartus Vainu tänava eramusse, kus olid omavahel rüselema läinud 21-aastane ja 77-aastane mees. Meedikud andsid tüli osapooltele kohapeal esmaabi, misjärel pidas politsei meestest noorema kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetas politseimajja.

Võrumaa

Varguskatse
12. veebruari varahommikul avastati, et Rõuge vallas Varstu alevikus on sisse murtud kauplusesse. Kauplusele tekitatud kahju on veel selgitamisel.

Juhtumid piiril
12. veebruaril tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Piiripunkti saabunud mehele ja naisele väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

12. veebruaril kontrollisid piiriametnikud Tartu linn erinevaid ehitusobjekte selgitamaks, kas töötajatel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja töötamiseks. Kontrolliti 16 juriidilist ja 76 füüsilist isikut ning tuvastati kaks Ukraina ja üks Valgevene kodanik, kelle lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt PPA-s registreeritud. Kõigile neile määrati rikkumise eest rahatrahv.

Ööl vastu 13. veebruari kontrolliti Luhamaa maanteepiiripunktis Eestist lahkumisel 59-aastast Moldova kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 33 päeva seadusliku aluseta, neist ühe Eesti Vabariigis. Isikule määrati 120-eurone rahatrahv, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati sissesõidukeeld pooleks aastaks. Peale menetlustoimingud lahkus isik Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
13. veebruaril kell 4.30 ajal teatati politseile, et Narvas Lavretsovi tänava meelelahutusasutuses lõi 39-aastane mees 47-aastast meest. Politsei pidas lööja kinni.

12. veebruaril sai politsei väljakutse Narvas Partisani tänava korterisse, kus 15-aastane tüdruk lõi enda 45-aastast isa. Politsei pidas lööja kinni.

12. veebruaril teatati politseile, et Narvas A. Puškini tänava korteris lõi 32-aastane mees enda 41-aastast elukaaslast. Politsei pidas lööja kinni.

Juhtumid piiril
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 12. veebruaril Eestisse sisenemisel kahte Gruusia kodanikku. Kuna meestel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati neile sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 12. veebruaril Eestisse sisenemisel 1968.aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna naisel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 12. veebruaril Eestisse sisenemisel 1956.aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naisel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 12. veebruaril Eestisse sisenemisel 1991.aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 12. veebruaril Eestisse sisenemisel 2000.aastal sündinud Ukraina kodanikku. Kuna naisel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Tapmine
12. veebruaril alustati kriminaalmenetlust selles, et Põhja-Pärnumaa vallas leiti vägivalla tundemärkidega 61-aastase naise surnukeha. Politsei pidas naise tapmises kahtlustatavana kinni 26-aastase mehe.