Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (eluruumidest kaks, sõidukitest üks), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kuus. Registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra raske rikkumine
22. septembril teatati, et Pärnu maanteel kägistas 46-aastane mees oma elukaaslast, 36-aastast naist. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Kehalised väärkohtlemised
22. septembril teatati, et Mustamäel Akadeemia teel asuvas majas lõi 31-aastane mees 26-aastast naist. Juhutmi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

22. septembril teatati, et Kesklinnas Suur-Karja tänaval tõukas seni tuvastamata tõukerattur 51-aastast jalakäijat, kes kukkus ja sai viga.

22. septembril teatati, et Lasnamäel Raadiku tänaval asuvas korteris tõukas 22-aastane mees 22-aastast naist. Kiirabi kontrollis sündmuskohal naise vigastused ja politseinikud pidasid mehe kinni.

Kelmused
22. septembril alustati menetlus juhtumis, kus kauplemisplatvormi kaudu loodi kannatanule ebaõige ettekujutus tegelikest asjaoludest, pakuti võimalust kaubelda finantsturgudel maakleri vahendusel kasumiga. Kannatanu võimaldas kaugjuurdepääsu enda arvutile AnyDesk programmi vahendusel ja teostas enda pangakontolt makseid kogusummas vähemalt 5325 eurot. Tegelikkuses rahalisi vahendeid välja võtta ei saa ning nõutakse juurdemakseid erinevatel ettekäänetel.

22. septembril alustati menetlus juhtumis, kus kannatanule helistati ja öeldi, et talle toidulisandeid kunagi saatma pidanud firma on pankrotis ja tema kasuks on mõistetud raha, kuid selle kätte saamiseks tuleb tasuda 10% sellest summast. Kannatanu kandis kelmidele raha, kuni mõistis, et on langenud kelmuse ohvriks. Kogukahju on 1050 eurot.

Juhtumid piiril
22. septembril viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetlused 1985. aastal ja 1976. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanike suhtes, kes viibisid ehitusobjektil tööriietes ega osanud põhjendada mis eesmärgil nad seal olid. Meeste lühiajaline töötamine ei olnud PPAs registreeritud. Meestele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati üheks aastaks sissesõidukeeld.


LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused
22. septembri hommikul varastati Tartus Tamme põik asuva eramaja õuelt lukustamata jalgratas Scott. Vargusega tekitatud kahju on 1500 eurot.

Politseile laekus teade, et 19. septembril varastati Tartus Jaama tänava eramu kõrvalt seljakotist kaks airsoft gaasirelva koos maskide ja akudega. Vargusega tekitatud kahju on 300 eurot.

Valeraha teade
Politseile laekus teade, et 20. septembril avastati Tartus Võru tänava sularahakeskuses võltsimistunnustega 2-eurone münt, mis saadeti ekspertiisi.

Kelmus
20. septembril teatati politseile, et 33-aastase Tartus elava mehe pangakontolt on tema teadmata välja võetud 300 eurot sularaha. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
19. septembril teatati politseile, et Võrus Koreli tänaval löödi ühise alkoholi tarvitamise käigus 46-aastast meest, kes pöördus esmaabiks traumapunkti. Politseile on võimalik lööja teada ning juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitatakse kriminaalmenetluses.

Juhtum piiril
22. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine Moldova kodanikul, kel puudus riiki sisenemiseks seaduslik alus. Piiripunkti saabunud mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

22. septembril teatati politseile, et 21. septembril Narvas Rakvere tänava korteris löödi 47-aastast naist, tekitades kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi.

22. septembril teatati politseile, et Narvas A. Puškini tänava korteris peretüli käigus lõi 53-aastane mees oma abikaasat, millega tekitas kannatanule füüsilist valu ja kehavigastusi. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril
22. septembril avastasid Narva kordoni teenistujad 1969. aastal sündinud Narva jõel kalastava mehe, kes püüdis kala selleks mitteettenähtud kohas. Mehele määrati rahatrahv.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 22. septembril kella 19.15 ajal Eestisse sisenemisel Vene Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis tõkestati isikul riiki sisenemine ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Saaremaa

Asja omavoliline kasutamine
22. septembril sai politsei teate, et Kuressaares Pikal tänaval asuvalt kinnistult võeti omaniku loata kasutusse lukustamata buss Mercedes ja kahjustati muuhulgas kinnistul asuva hoone nurka ning bussi küljeklaasi.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.