Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 29 varavastast kuritegu, mille hulgas 14 vargust. Juhtus üks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga üks inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kuus. Väärtegusid registreeriti 150. Piirilt väljastatud sisenemiskeelde registreeriti neli ja riigist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
7. novembril sai politsei väljakutse Tallinnas Karjamaa tänaval toimunud kaklusest, mille käigus võidetavalt lõi 49-aastane 53-aastane meest korduvalt noaga, tekitades talle kergemaid kehavigastusi. Sündmuse täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

Röövimine
7. novembril sai politsei väljakutse Tallinnas Narva maanteel toimunud röövist, mille käigus kolm tundmatut meest tulid 59-aastase mehe juurde ning nõudsid temalt raha. 59-aastane mees püüdis tundmatuid takistada, rüseluse käigus sai mees noaga kergemalt haavata. Sündmuse täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
6. novembril löödi Tartus Mõisavahe tänava korrusmaja juures 53-aastast meest, kes pöördus esmaabiks haiglasse. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine
6. novembril teattai, et Viljandis Leola tänava korteris lõi 32-aastane mees 40-aastast elukaaslast. Politsei pidas lööja kinni ning viis asjaolude selgitamiseks jaoskonda. Meedikud viisid viga saanud naise tervisekontrolliks haiglasse.

Juhtumid piiril
7. novembril kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunkti saabunud Läti numbrimärgiga sõiduautot Volkswagen Passat ning avastasid, et autojuhil puudub kehtiv juhtimisõigus. Masina roolis olnud mees kõrvaldati juhtimiselt ning talle määrati rikkumise eest 80-eurone rahatrahv. Piiripunktis asus masina rooli juhtimisõigusega kaasreisija, misjärel lahkus reisiseltskond Venemaale.

Ööl vastu 8. novembrit kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Venemaa numbrimärgiga Scania veokit, kust avastasid vedrujõul avaneva noa, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Keelatud ese võeti mehelt ära, talle koostati väärteoprotokoll, misjärel lubati tal oma teekonda jätkata.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi juhtumeid ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
7. novembril lõi 30-aastane mees noaga Kohtla-Järvel Ülase tänaval asuvas korteris enda elukaaslast. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

7. novembril lõi 41-aastane mees Sillamäel Kesk tänaval asuvas korteris enda elukaaslast. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

Juhtumid piiril
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 7. novembril Eestisse sisenemisel 1998. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 7. novembril Eestisse sisenemisel 1981. aastal sündinud Korea Vabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 7. novembril Eestisse sisenemisel 1970. aastal sündinud Kasahstani Vabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Avaliku korra raske rikkumine
7. novembril sai politsei teate, et Pärnus Pikal tänaval lõi 39-aastane mees 40-aastast meest. Politsei pidas 39-aastase mehe kahtlustatavana kinni.