Politseis registreeritud sündmused

Nädalavahetusel tabati liikluses kolm narko- ja 51 alkoholijoobes mootorsõiduki juhti.

Nädalavahetusel tuli üle piiri Eestisse 266 Ukraina kodanikku, kellest 171 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra rasked rikkumised
5. novembri öösel teatati, et 53-aastane mees ähvardas Kesklinnas Rävala puiesteel inimesi, kellega tal oli eelnevalt meelelahutusasutuse juures olnud konflikt. Politseinikud pidasid mehe kinni.

5. novembril teatati, et Lasnamäel Paekaare tänaval lasi rõdult relvataolise esemega. Politseinikud pidasid kinni 26-aastase mehe, kelle juurest leiti airsoft relv.

Kehalised väärkohtlemised
4. novembril teatati, et Lasnamäel Pae tänaval korteris lõi 61-aastane naine 74-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

4. novembril teatati, et Lasnamäel Meeliku tänaval korteris ründas 48-aastane mees 54-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, politseinikud pidasid ründaja kinni.

4. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Randla tänaval trepikojas toimus kaklus, mille käigus hammustas 45-aastane mees 18-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni.

5. novembril teatati, et Kristiines Madara tänaval löödi 22-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

5. novembril teatati, et Kristiines Mustamäe teel löödi 46-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

5. novembril teatati, et Lasnamäel Vikerlase tänaval rünnati 23-aastast meest ja 22-aastast naist ning tekitati neile kehavigastusi.

5. novembril teatati, et Lasnamäel Läänemere teel rünnati 31-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

5. novembril teatati, et Mustamäel A. H. Tammsaare teel toimus konflikt alkoholi tarvitanud 42-aastase mehe ja 36-aastase naise vahel. Juhtunu juures viibis alaealine laps.

6. novembril teatati, et Lasnamäel K. Kärberi tänava kortermajas lõi 47-aastane mees 49-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

6. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Maleva tänava kortermajas tõukas 41-aastane naine 36-aastast meest, kes sai viga. Politseinikud pidasid naise kinni.

6. novembril sai politsei teate Lasnamäele Pallasti tänavale, kus seni tuvastamata mees lõi 32-aastast meest.

Vargused
5. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Telliskivi tänaval varastati seifist raha. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

5. novembril teatati, et Kesklinnas Kiriku tänaval varastati hoonesse sissetungimise teel arvuti.

Piiriturvalisus
4. novembril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi väärteomenetluse juriidilise isiku suhtes, mis võimaldas ettevõtte ärihuvides Eestis ajutiselt viibival neljal välismaalasel töötamist ilma lühiajalise töötamise registreeringuta. Ettevõttele määrati rahatrahv 10500 eurot.

5. novembril leiti Tallinna lennujaama julgestuskontrollis reisija rahakotist padrun. 1970. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanikul on olemas kehtiv relvaluba. Padrun võeti hävitamiseks ära ning mees lubati planeeritud lennule.
LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
5. novembril sai politsei väljakutse Põltsamaa valda, kus joobes 40-aastane mees lõi endist elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Tüli tagamaid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Põlvamaa

Kehaline väärkohtlemine
5. novembril puhkes Põlva vallas tüli elukaaslaste vahel, mille käigus sai viga 37-aastane naine. Meedikud viisid ta esmaabiks haiglasse. Mees peeti kinni ning toimetati kinnipidamisasutusse.

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
5. novembril sai politsei väljakutse Tartus Aardla tänavale, kus joobes 42-aastane naine lõi oma elukaaslast. Ta peeti kinni ning toimetati kainenema.

4. novembril teatati, et Kastre vallas puhkes abikaasade vahel tüli, mille käigus joobes 62-aastane naine lõi oma abikaasat. Meedikud viisid kannatanu esmaabiks haiglasse. Politsei pidas naise kinni ning viis kainenema.

Avaliku korra raske rikkumine
5. novembril teatati politseile, et Tartus Anne tänaval puhkes kahe noore vahel kähmlus, mille käigus sai viga 13-aastane poiss. Politsei pidas kinni 15-aastase noormehe. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Vargused
4. novembril varastati Elva vallas garaažist tööriistad, ATV, teler ning muid esemeid. Kahju ning juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

4. novembril peeti Tartus Riia tänava kaupluses kinni kaks meest, kes püüdsid varastada riideesemeid. Rõivad tagastati kauplusele rikkumata kujul. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

4. novembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kolmel Moldova kodanikul, kel puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Neile väljastati sisenemiskeeldu ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

6. novembril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel kaht Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellest üks oli viibinud Schengeni viisaruumis kolm päeva seadusliku aluseta. Talle koostati lahkumisettekirjutus, misjärel lahkusid nad üheskoos Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Ida prefektuuri ööpäevainfo

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
4. novembril teatati politseile, et Sillamäel Kesk tänaval asuvas kaupluses tekitas 32-aastane mees füüsilisi vigastusi 19-aastasele naisele. Politsei pidas mehe kinni.

4. novembril teatati politseile, et Narva linnas Oru tänaval asuva kortermaja trepikojas tekitati 63-aastasele mehele ja 60-aastasele naisele füüsilisi vigastusi. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

4. novembril teatati politseile, et Narva linnas Võidu tänaval tekitas seni tuvastamata isik füüsilisi vigastusi 60- ja 62-aastasele mehele.

5. novembril teatati politseile, et Narva linnas Rahu tänaval asuvas korteris lõi 35-aastane mees 33-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

5. novembril teatati politseile, et Narva linnas 4. Rohelise tänaval tekitas 35-aastane mees füüsilisi vigastusi 32-aastasele naisele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

6. novembril teatati politseile, et Narva linnas Tiimanni tänaval asuvas korteris lõi 42-aastane mees 41-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

6. novembril teatati politseile, ei Jõhvi linnas asuvas meelelahutusasutuses tekitati 35-aastasele mehele füüsilisi vigastusi. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
4. novembril teatati politseile, et Alutaguse vallas Kiikla külas on varastatud kuurist luku lõhkumise teel erinevaid tööriistu. Vargusega tekitatud kahju 1630 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

4. novembril teatati politseile, et Narvas Tallinna tänaval asuvast kauplusest on isikul varastatud kotist mobiiltelefon. Vargusega tekitatud kahju 499 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

5. novembril teatati politseile, et ajavahemikul 29. oktoober kuni 5. november on Kohtla-Järvel keldriboksist luku lõhkumise teel varastatud kalapüügivahendid. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 800 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

6. novembril avastati, et Kohtla-Järvel on sõiduautost akna lõhkumise teel varastatud sülearvuti, tööriistakast ning dokumendid. Vargusega tekitatud kahju on 1000 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

4. novembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart, ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning kohaldati kuueks kuuks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

4. novembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 20 Venemaa Föderatsiooni kodanikul, seitsmel Ukraina kodanikul, neljal Moldova kodanikul, ühel Usbekistani kodanikul ning ühel Aserbaidžaani kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

5. novembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 12 Ukraina kodanikul, üheksal Venemaa Föderatsiooni kodanikul, ühel Moldova kodanikul ning ühel Peruu kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

6. novembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart, ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning kohaldati kaheks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

6. novembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Usbekistani kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart, ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

6. novembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine üheksal Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kuuel Moldova kodanikul ning viiel Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärtkohtlemine
5. novembril sai politsei teate, et kella kahe paiku öösel lõi tundmatu isik Haapsalus Tallinna maanteel meelelahutusasutuses 40-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
6. novembril veidi enne kella 15 sai politsei teate, et Pärnumaal lõi 36-aastane mees 56-aastast meest, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses.

Vargus
5. novembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et ajavahemikul 1.-29. oktoobril murti Lihulas kõrvalhoonesse, kust varastati murutrimmer, kütusekanister kütusega ja saeketiõli. Vargusega tekitatud varaline kahju on hinnanguliselt 200 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
6. novembril sai politsei teate, et Rapla vallas lõi 37-aastane mees 40-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses.

Saaremaa

Omastamine
4. novembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et ajavahemikul 16.-24. oktoober võeti Kuressaares korterist 3000 euro väärtuses erinevaid esemeid.
Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.