Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 55 varavastast kuritegu, sealhulgas 43 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest). Lähisuhtevägivalla teateid oli 20. Registreeriti kolm liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati üheksa ning narkojoobes sõidukijuhte kaks.

Piirilt saadeti tagasi viis inimest ning Eestist saadeti välja kaks inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Asja kahjustamine
26. oktoobril anti teada, et Mustamäel Kadaka teel asuvas bussipargis on öösel kividega lõhutud nelja bussi aknad. Lõhkumisega tekitatud kahju on hinnanguliselt 5000 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
26. oktoobril teatati, et Lasnamäel K. Kärberi tänaval tekkis füüsiline konflikt 62-aastase ja 56-aastase mehe vahel, mille käigus tundsid mõlemad osapooled valu ja said kehavigastusi.

Vargused
26. oktoobril laekus teade, et Haaberstis Järveotsa teel on öösel sisse murtud sõidukisse Volvo ja varastatud kott koos sülearvutiga. Vargusega tekitatud kahju on 1700 eurot.

26. oktoobril teatati, et Pirital Karukella teel on öösel sisse murtud sõiduautosse Mazda ja varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 1500 eurot.

Kelmus
26. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et 30. septembril helistati suhtlusrakenduses Viber 20-aastasele Lasnamäel elavale naisele, esitleti end Swedbanki töötajana ja teatati, et tema nimel tahetakse võtta laenu. Naisel paluti laadida telefoni rakendus AnyDesk ja selle abil saadi ligi tema telefonile, misjärel hakkasid toimuma kahtlased toimingud. Pärast tunni aja möödumist eemaldas naine rakenduse oma telefonist, kuid selle aja jooksul oli tema nimel võetud laenu Bondora AS-ist, avatud konto Coop Pangas ja tekitatud kahju 3100 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. oktoobril tuli teade, et Maardus Tõlviku tee majas ründas 52-aastane mees 49-aastast meest, põhjustas talle valu ja kehavigastusi. Politsei pidas ründaja kinni.

Vargus
26. oktoobril anti teada, et Jõelähtme vallas Liivamäel on varastatud ehitusobjektilt tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on üle 6300 euro.

Piiriturvalisus

26. oktoobril lõpetas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus varguse toimepanemise tõttu ennetähtaegselt Moldova kodanikust mehe viisavaba viibimise Eestis. Mehele koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ja määrati sissesõidukeeld Schengeni territooriumile kaheks aastaks.

26. oktoobril lahkus Tallinna lennujaamast lahkumisettekirjutuse alusel Istanbuli Alžeeria kodanikust mees. Mehele määrati üheks kuuks sissesõidukeeld.

26. oktoobril lahkus Tallinna lennujaamast lahkumisettekirjutuse alusel Istanbuli Usbekistani kodanikust mees. Talle on määratud kaheks aastaks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
26. oktoobril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Valga linna ettevõtetes töötavaid välismaalasi selgitamaks, kas neil on riigis viibimiseks ja töötamiseks seaduslik alus. Kontrollkäigul tuvastati kuus Ukraina kodanikku, kel puudus lühiajalise töötamise registreering. Isikutele määrati välismaalase seaduse rikkumise eest 40-eurosed rahatrahvid.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
26. oktoobril sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Uue tänava korteris läks 44-aastane naine kallale oma 49-aastasele elukaaslasele ja tekitas talle füüsilist valu. Politsei pidas naise kahtlustatavana kinni.

Politsei sai teate, et 26. oktoobril löödi Jõhvis Narva maantee korteris 61-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

26. oktoobril teatati politseile, et Narvas Rakvere tänava korteris tekitas 31-aastane mees oma 32-aastasele elukaaslasele füüsilist valu ja kehavigastusi. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Ähvardamine
Politsei sai teate, et 21. oktoobril ähvardas 43-aastane mees Narvas oma abikaasat tervisekahjustuse tekitamisega.

Kelmus
Politseile teatas Kiviõlis elav 62-aastane naine, et 7. oktoobril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast pangatöötajana ning paluti avaldajat autentida end internetipangas. Hiljem avastas kannatanu, et tema ja ta abikaasa pangakontolt on kadunud raha. Kahju on kokku 3300 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus
26. oktoobril teatati politseile, et 23. oktoobril varastati Narvas Viru tänava korterist käekellad, kuldsõrmus ja kõrvaklapid AirPods. Kahju on kokku 480 eurot.

Piiriturvalisus
26. oktoobril avastati Narva linna piirivööndis lendamas mehitamata õhusõiduk. Droonilennutaja ei olnud teadlik, et Eesti Vabariigis ei tohi ilma Transpordiametiga kooskõlastuseta ja PPA-d eelnevalt teavitamata piirivööndis mehitamata õhusõidukit lennutada. Isikule määrati rahatrahv 100 eurot.

26. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariiki sisenemisel 1970. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

26. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1979. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes viibis Eestis seadusliku aluseta 31 päeva. Mehele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks ja määrati rahatrahv 100 eurot.

26. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1978. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes, kes viibis Eestis seadusliku aluseta 31 päeva. Mehele koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul, kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks ja määrati rahatrahv 100 eurot.

26. oktoobril saadeti Narva-1 piiripunktist tagasi viis Venemaa Föderatsiooni kodanikku, sest nad ei täitnud Vabariigi Valitsuse korralduses seatud tingimusi.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa
Ähvardamine
26. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et eelmisel reedel kinnitas seni tuvastamata isik politseile, et on eelnevalt ähvardanud 37-aastast naist. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.
Pärnumaa

Kelmus
26. oktoobril teatati, et 46-aastane naine on viimased kuus kuud suhelnud ühe välismaalasega, kes väitis naisele, et soovib temaga kohtuda ning kooselu alustada. Selleks, et välismaalane saaks naisele järgi tulla, palus ta naisel teha korduvalt rahalisi ülekandeid ühe rakenduse kaudu, mida naine ka tegi. Naisel ei õnnestu enam välismaalasega kontakti saada. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 10 000 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.