Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalvahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 62 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 36 varavastast kuritegu ja 22 lähisuhtevägivalla teadet. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 16 narkojoobes sõidukijuhti kaks alkoholijoobes sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
25. veebruaril teatati, et Haaberstis Järveaasa tänaval tekkis füüsiline konflikt 55-aastase ja 47-aastase mehe vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus
26. veebruaril teatati sõiduki vargusest. BMW 530D varastati Lasnamäel Paasiku tänavalt. Kahju on kokku 6500 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
25. veebruaril teatati, et Maardus Haigla tänaval korteris tekkis füüsiline konflikt 24-aastase mehe ja talle tuttava 52-aastase mehe vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

26. veebruaril teatati, et Saue vallas Laagri alevikus lõi 59-aastane mees oma elukaaslast, 45-aastast naist.

27. veebruaril toimus Viimsi alevikus 38-aastase ja 41-aastase mehe vahel konflikt. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Röövimine
25. veebruaril teatati, et Viimsi vallas lasid kaks seni tuvastamata noorukit 24-aastasele mehele pipragaasi näkku ja röövisid talt mobiiltelefoni Iphone Kahju 1050 eurot.

Piiriturvalisus
25. veebruaril saabus Helsingist Tallinna lennujaama Vene Föderatsiooni kodanik, kelle pagasis oli hulgaliselt professionaalseks kasutamiseks mõeldud fotograafia tehnikat. Mehe sõnul tegeleb ta Peterburis professionaalse fotograafiaga, valmistab firmadele reklaamifotosid. Eestisse reisis ta oma sõnade kohaselt turismi eesmärgil, et Tallinnas pildistada, kuid piirivalvurite hinnangul ei olnud turism tegelik reisi eesmärk. Mehe suhtes viidi läbi illegaalimenetlus, mille raames koostati sundtäidetav lahkumisettekirjutus Eestist lahkumiseks, mis on koheseks täitmiseks ning kohaldati kaheks aastaks sissesõidukeeld kogu Schengeni viisaruumi territooriumile.

LÕUNA PREFEKTUUR
Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
27. veebruari varahommikul sai politsei väljakutse Elva valda, kus olid omavahel rüselema läinud elukaaslased. Kakluses sai viga 32-aastane naine, kelle meedikud tervisekontrolliks traumapunkti viisid. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

26. veebruaril lõi joobes 61-aastane naine Kastre vallas tüli käigus kirvega oma abikaasat. Kiirabi viis mehe esmaabiks haiglasse, õnneks ei olnud tema vigastused tõsised. Naine peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine
Politseile laekus teade, et 25. veebruaril puhkes Valgas Riia tänaval kahe mehe vahel varasemate võlgade pärast tüli. Tüli käigus lõi 27-aastane mees tuttavat 55-aastast meest. Kannatanu pöördus politseijaoskonda. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. veebruaril puhkes Võru vallas elukaaslaste vahel tüli, mille käigus 62-aastane mees lõi 61-aastast naist. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Piiriturvalisus
26. veebruari hommikul avastas Mustvee kordoni radarvaatleja Peipsi järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse ühe mootorsaani poolt Venemaa Föderatsioonist Eestisse ja tagasi. Juhtunust teavitati Venemaa Föderatsiooni piirivalvureid.

26. veebruaril tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine Valgevene kodanikul, kellel selgitused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed. Isikule väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.
27. veebruaril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Venemaal Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused. Isikud lahkusid tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politsei sai teate, et 27. veebruaril lõi 54-aastane mees Sillamäel Kesk tänaval oma naabrit. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politseile teatati, et 27. veebruaril lõi 51-aastane mees Narvas 26. Juuli tänava korteris oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu üksikasju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

27. veebruaril teatati, et Kohtla-Järvel Maleva tänaval tõukas tundmatu mees 19-aastast naist, mille tulemusena kannatanu kukkus ning tal tekkisid vigastused. Seejärel tekkis konflikt kannatanu kaaslase ja tundmatu mehe vahel, mille käigus löödi 20-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

27. veebruaril teatati politseile, et Alutaguse vallas Lemmaku külas elumajas tekkis konflikt meeste vahel. Konflikti käigus lõi 47-aastane mees talle tuttavat 59-aastast meest, mille tulemusena tundis kannatanu füüsilist valu ning tal tekkisid vigastused. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Politsei sai teate, et 26. veebruaril ründas 30-aastane mees Narva-Jõesuus Poska tänaval talle tuttavat 24-aastast meest. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
Politseile teatati, et ajavahemikul 22.-25. veebruar helistasid Narvas elavale 57-aastasele naisele tundmatud isikud, kes tutvustasid ennast politseiametnikuna, Google esindajana ja pangatöötajana ning teatasid, et naise isiklikud andmed on varastatud. Avaldajal paluti turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada arvutisse programmi AnyDesk. Hiljem avastas kannatanu, et tema nimele on vormistatud laen summas 8070 eurot ja tema pangakontolt on teostatud ülekanded võõrale pangakontole.

Piiriturvalisus
25. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel 1958. aastal sündinud Ameerika Ühendriikide kodanikku, kes viibis Schengeni riikides seadusliku aluseta 623 päeva, millest 182 päeva Eestis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ja määrati rahatrahv 200 eurot. Isik suundus tagasi Eestisse.

25. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel viit 1963. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud. Naisele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

25. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 2021. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Isikule kehtestati sisenemiskeeld ning koos tema emaga suunati tagasi Venemaale.

25. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1985. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle vaktsineerimistõendi kehtivusaeg oli lõppenud. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

26. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1985. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Mehele kehtestati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Venemaale.

26. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1996. aastal sündindu Moldova Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

26. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1993. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus kehtiv viisa. Naisele kehtestati sisenemiskeeld ning suunati tagasi Venemaale.

26. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1990. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus kehtiv viisa. Naisele kehtestati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Venemaale.

26. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel seitset Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle vaktsineerimistõendi kehtivusaeg oli lõppenud. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

26. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel kolme Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

26. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1973. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle vaktsineerimistõendi kehtivusaeg oli lõppenud. Mehele koostati sisenemiskeeld ja suunati tagasi Venemaale.

27. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1996. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Naisele kehtestati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Venemaale.

27. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel nelja Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes ei olnud vaktsineeritud. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR
Järvamaa

Vargus
27. veebruaril teatati, et Türi vallas on täpselt tuvastamata ajal sisenetud elumajja, kust varastati esialgse info järgi telekas. Vargusega tekitatud täpne kahju on väljaselgitamisel.
Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. veebruaril teatati, et Pärnus tõukas ja ähvardas 43-aastane mees korteris enda tuttavat 38-aastast naist, kes sai viga.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
27. veebruaril sai politsei teate, et Raplas kägistas 56-aastane mees korteris enda tuttavat 55-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Ähvardamine
25. veebruaril alustati menetlust selles, et 23. veebruaril ähvardas Kohila vallas 64-aastane mees tuttavat 65-aastast meest.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.