Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada seitse inimest. Tabati 19 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 278 väärtegu. Registreeriti neli piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
2. mail teatati, et Kristiines Järve tänaval asuvas korteris tekkis konflikt 31-aastase ja 34-aastase mehe vahel. Politseinikud pidasid 31-aastase mehe kinni.

2. mail teatati, et Mustamäel Mustamäe teel asuvas kortermajas ründas naaber 46-aastast meest, kes sai kehavigastusi.

2. mail teatati, et Põhja-Tallinnas Niidi tänaval asuvas majas ründas 27-aastane mees oma eksabikaasat, 23-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

2. mail teatati, et Lasnamäel Raadiku tänaval asuvas korteris lõi alkoholijoobes 38-aastane mees oma abikaasat, 46-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi.

Vargus
2. mail teatati, et Nõmmel Rohu tänaval murti sisse majja ja varastati erinevaid tööriistu. Esialgsel hinnangul on kahju umbes 1000 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
2. mail teatati, et Tartus Sepa tänava maja hoovist varastati murutraktor. Kahju on 3000 eurot.

IDA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva ei registreeritud jooksul Ida prefektuuri territooriumil olulisi teateid kuritegudest.

Juhtumid piiril
2. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis 1979. aastal ja 1975. aastal sündinud Ukraina kodanikke, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Samuti olid nende ütlused reisi eesmärgi kohta ebaselged. Mõlemale mehele väljastati sisenemiskeelud ja nad suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

2. mail saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 2001. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kelle viisa kehtivusaeg oli lõppenud. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

2. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis riiki siseneval suunal 1979. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodaniku. Tema ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged ja samuti puudusid tal asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
2. mail alustati kriminaalmenetlus selles, et Paides Põllu tänaval asuvast kortermaja lukustamata keldrikorruselt varastati jalgratas väärtusega 250 eurot.

Saaremaa

Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine
2. mail sai politsei väljakutse Mustjala külla, kus 18-aastane ja 26-aastane mees olid tuttava korterisse sisse tunginud ja lõid seal 53-aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavad mehed kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab vajadusel lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.