Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 16 vargust, kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamistRegistreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kolm, narkootikumide omamisi või tarbimisi kolm. Väärtegusid registreeriti 200. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid viis.

Registreeriti 11 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja üks inimene. Neli inimest rikkusid Schengeni viisaeeskirja, salakaubavedu esines ühel korral.

Põhja prefektuur

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

30. oktoobril teatati, et Lasnamäel Virbi tänaval asuvas korteris tekitas 39-aastane mees füüsilist valu ja pindmisi kehavigastusi näo piirkonda 28-aastasele naisele. Politseinikud pidasid mehe kinni ja toimetasid jaoskonda.

30. oktoobril teatati, et Lasnamäel Pallasti tänaval asuvas korteris ründas 43-aastast naist talle tuttav mees. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Juhtumid piiril

30. oktoobril saabusid Tallinna lennujaama Kutaisist kolm Gruusia kodanikku: 1995. aastal sündinud naine, 1975. aastal sündinud mees ja 1980. aastal sündinud mees, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Neile koostati piiril väljastatud sisenemiskeelud ning nad paigutati sobiva lennu väljumiseni lennujaama Non-Schengeni alale.

30. oktoobril saabusid Tallinna lennujaama Kiievist kolm Ukraina kodanikku: 1974. aastal sündinud mees, 1978. aastal sündinud naine ja 1989. aastal sündinud mees, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Neile koostati piiril väljastatud sisenemiskeelud ning nad paigutati sobiva lennu väljumiseni lennujaama Non-Schengeni alale.

Lõuna prefektuur

Jõgevamaa

Vägivald võimuesindaja vastu

30. oktoobril kella 19 paiku sai politsei väljakutse Jõgevale Tellise tänava korterisse, kus joobes 70-aastane mees oli löönud oma abikaasat. Politseinike saabudes oli eakas mees kodust lahkunud, ent korrakaitsjad märkasid teda kodumaja lähistel. Politseinikud kõnetasid meest, mille peale viimane ägestus ning ühte politseinikku lõi. Eakale mehe anti korraldus rahuneda ning rusikatega vehkimine lõpetada, kuid mees politseinikke kuulda ei võtnud ning tema rahustamiseks kasutati taserit. Peale elektrišokist taastumist peeti mees kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetati politseimajja. Politseiametnik jätkas peale esmaabi teenistust.

Vargus

30. oktoobril teatati, et Mustvee vallas Lohusuu alevikus on lahtise keldriukse kaudu sisenetud Põllu tänava eramusse, kust varastati suurem summa sularaha. Täpsem kahju ning juhtu üksikasjad selgitatakse kriminaaluurimises.

Tartumaa

Asja omavoliline kasutamine

30. oktoobril teatati, et Tartus A.H.Tammsaare tänava eramu eest on ärandatud sõiduauto Audi A6. Politseinikud leidsid avariilise masina lähedal asuvast tanklast. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ähvardamine

30. oktoobri keskpäeval teatati politseile, et Elvas Puiestee tänaval sisenes 25-aastane mees asutuse ruumidesse, kus ähvardas vägivallaga sealseid töötajaid. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetas ta kinnisesse raviasutusse. Keegi vahejuhtumis viga ei saanud.

Juhtum piiril

30. oktoobril kella 9 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 45-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud naisel puudus viisa, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

30. oktoobril kella 20.20 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Venemaa numbrimärgiga Škoda Octaviat, kust avastasid vedrujõul avaneva noa, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Keelatud ese võeti mehelt ära, talle koostati väärteoprotokoll, misjärel lubati tal oma teekonda jätkata.

Ida prefektuur

Lääne-Virumaal olulisi juhtumeid ei registreeritud

Ida-Virumaa

Vargus

30. oktoobri öösel varastati Kohtla-Järvel F.R. Kreutzwaldi tänaval asuval territooriumilt kolm BMW varuvelge. Tekitatud varaline kahju on 600 eurot.

Juhtumid piiril

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 30. oktoobril Eestisse sisenemisel 1980. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 30. oktoobril Eestisse sisenemisel 1986. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 30. oktoobril Eestisse sisenemisel 1974. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naisel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

30. oktoobril kontrollis Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talitus koostöös Maksu- ja Tolliametiga Lääne - Virumaal elumaja ehitusel töötavaid välismaalasi. Viiel seal töötaval välismaalasel puudus Eestis lühiajalise töötamise registreerimine. Nende töötajate viisavaba lubatud viibimisaeg lõpetati, koostati vabatahtlik lahkumisettekirjutis Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja neile kohaldati ka kuueks kuuks sissesõidukeeld. Kõik täpsemad asjaolud selguvad edasise menetluse käigus.

Lääne prefektuur

Järvamaa

Avaliku korra raske rikkumine

30. oktoobril sai politsei teate, et Paides Vee tänaval sisenesid 46- ja 23-aastased mehed perearstikeskusesse ja ähvardasid relvataolise esemega asutuse töötajaid. Politsei pidas mehed kinni.