Politseis registreeritud sündmused

Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, varavastastest kuritegudest teatati kokku 27 korral, seal hulgas vargusi 24 (eluruumidest 1, sõidukitest 1). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus üks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kuus, narkootikumide omamisi või tarbimisi avastati kolmel korral. Väärtegusid registreeriti 312.

Piirilt väljastati kaheksa sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja neli inimest, piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi avastati ühel korral.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

17. aprillil teatati Põhja-Tallinnas Kolde puiesteel konfliktist ema ja poja vahel, mille käigus 32-aastane mees ründas 53-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

17. aprillil teatati, et Ahju tänaval ründas 40-aastane mees 40-aastast naist. Politseinikud toimetasid mehe jaoskonda.

17. aprillil teatati, et Põhja-Tallinnas Turvise tänaval ründas alkoholijoobes 68-aastane naine oma elukaaslast, 64-aastast meest noaga. Kannatanu toimetati haiglasse ja naine jaoskonda.

Juhtumid piiril

17. aprillil soovis Tallinna Lennujaama kaudu Kiievisse minna 1978. aastal sündinud Ukraina kodanik. Mehele väljastatud viisa on tunnistatud kehtetuks alates 20.12.2018. Samuti on tunnistatud kehtetuks tema lühiajaline töötamine Eestis. Mees viibis Schengeni viisaruumis 19 päeva seadusliku aluseta. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati sissesõidukeeldu kuueks kuuks.

17. aprillil Tallinna Lennujaama Kiievist 1981. aastal sündinud Ukraina kodanik. Mehel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Piiril koostati sisenemiskeeld ja mees viibib non-Schengeni alal kuni sobiva lennu väljumiseni.

17. aprillil saabus Tallinna Lennujaama Istanbulist 1991. aastal sündinud Egiptuse Araabia Vabariigi kodanik. Naisel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Piiril koostati sisenemiskeeld, viisa tunnistati kehtetuks ja isik viibib non-Schengeni alal kuni sobiva lennu väljumiseni.

17. aprillil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1999. aastal sündinud Ukraina kodaniku suhtes. Naine viibis Eestis seadusliku aluseta, kokku 3 päeva. 17.04.2019 pani ta toime kahel korral varavastase süüteo väheväärtusliku asja vastu. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning sissesõidukeeld kuueks kuuks.

17. aprillil koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse ametnik 1989. aastal sündinud Ukraina kodanikule ettekirjutuse Eestist lahkumiseks. Mees soovis Eesti elamisluba pikendada, kuid sai keelduva otsuse ning ta viibis Schengeni riikide territooriumil 2 päeva seadusliku aluseta. Sissesõidukeeldu talle ei kohaldatud.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

17. aprillil teatati, et Rakvere vallas asuvas eramus lõi 39-aastane mees 76-aastast meest. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised

17. aprillil teatati, et Narva-Jõesuu linnas Mäe tänaval asuvas korteris tekitas 65-aastane mees lõikehaavu oma 50-aastasele naisele.

17. aprillil teatati, et Narvas Tamme tänaval lõi 57-aastane mees oma 56-aastast elukaaslast.

17. aprillil teatati, et Narvas Pähklimäe tänaval asuvas korteris tungis 53-aastasele mehele kallale tema tuttav 46-aastane mees. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

Juhtumid piiril

17. aprillil saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1968. aastal sündinud Kasahstani Vabariigi kodanik, kes viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 17 kalendripäeva, neist ühe päeva Eestis. Koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ning mees suunati Venemaale.

17. aprillil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1978. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid piisavad rahalised vahendid ja asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks.

17. aprillil saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1990. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik, kes juhtis Eestis registreeritud sõiduautot Audi. Piirikontrollis tuvastati, et sõiduk oli 2016. Belgiast varastatud. Auto toimetati politseiparklasse ning koostöös Belgia võimudega otsustatakse selle tagasi toimetamine Belgiasse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused

17. aprilli hommikul avastati, et Kastre vallas Võnnu alevikus on sisse murtud ehitusjärgus katlamajja ning varastatud ehitustööriistu. Kahju on umbes 4000 eurot.

Politseile laekus teade, et 12. aprillil varastati Tartus A. H. Tammsaare tänava kortermaja trepikojast rattalukuga kinnitatud jalgratas Bottecchia. Kahju on 350 eurot.

Valeraha teade

13. aprillil avastati Tartus Võru tänava ettevõttest võltsimistunnustega 50-eurone rahatäht, mis saadeti ekspertiisi.

Valgamaa

Vargused

Ööl vastu 17. aprilli murti Valgas Peetri tänaval sisse ehitussoojakusse. Tekitatud kahju ning varastatud esemete loetelu on veel selgitamisel.

14. aprillil avastati, et Valgas Metsa tänaval on sisse murtud garaaži, kust varastati Kärcheri tolmuimeja. Kahju on 215 eurot.

Juhtumid piiril

17. aprilli pealelõunal märkasid piirivalvurid Koidula raudteeviadukti juures suitsu. Selgitati, et viaduktist mõnekümne meetri kaugusel põleb kulu. Et tule levik oli kiire, kutsuti välja päästjad. Tuletõrjujate saabumiseni kustutasid kulupõlengut omal jõul mitmed piirivalvurid, kinnisvarahoolduse töötajad ja piiripunkti ooteplatsilt appi tõtanud kolm veokijuhti. Sündmuskohale jõudnud päästjad tõdesid, et piirivalvurite ja teiste kiire reageerimine päästis piirkonna hullemast ning pritsumeestel polnud suuremat teha, kui veel viimased suitsukolded summutada. Päästjate kinnitusel põles kokku umbes 80 m2 ala.

17. aprillil kell 12.15 tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine kahel eakal Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikud saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine

17. aprillil sai politsei teate, et Paides asuvas korteris lõi 41-aastane mees ühise alkoholi tarvitamise käigus terava esemega 38- ja 53-aastasi naisi ning 53-aastast meest, põhjustades neile vigastusi. Politsei pidas 41-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Pärnumaa

Avaliku korra raske rikkumine

17. aprillil sai politsei teate, et Pärnus Liblika tänaval lõi seni tuvastamata mees 17-aastast noormeest, põhjustades talle füüsilist valu.