Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti politsei- ja piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 27. Juhtimiselt kõrvaldati kolm joobetunnustega sõidukijuhti. Eestisse tuli 46 Ukraina kodanikku, kellest 16 teatas, et plaanib esialgu Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
16. märtsil toimus Mustamäel Mustamäe teel konflikt 34- ja 24-aastase mehe vahel.

16. märtsil sai politsei väljakutse Põhja-Tallinna Maleva tänava kortermajja, kus toimus tüli 43-aastase naise ja 34-aastase mehe vahel.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
16. märtsil teatati, et Anija vallas lõi alkoholijoobes 37-aastane mees oma 35-aastast abikaasat. Politseinikud pidasid mehe kinni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeval Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
16. märtsi varahommikul avastasid piirivalvurid Pihkva järvel Terepinki traaversil ebaseadusliku ajutise kontrolljoone ületuse suunaga Eestist Venemaale ning tagasi. Piirivalvurid pidasid rikkujad kinni ning nad toimetati asjaolude selgitamiseks piirivalvekordonisse. Menetluses ilmnes, et tegu oli kahe Läti kaluriga, kes teadmatusest Eesti ja Venemaa vahelist piiri olid ületanud. Neile määrati kiirmenetluses rahatrahvid.

16. märtsi ennelõunal avastasid piirivalvurid ajutise kontrolljoone ületuse Lämmijärvel, kus Läti kodanikust kalur oli ekslikult ületanud Eesti ja Venemaa vahelist ajutist kontrolljoont. Temagi toimetati kordonisse, kus talle kiirmenetluse otsusega rahatrahv määrati.

Ööl vastu 17. märtsi tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Venemaa kodanikul, kes ei suutnud põhjendada oma reisi eesmärki ning keda peetakse ohuks avalikule korrale ja Eesti julgeolekule. Naisele väljastati sisenemiskeeld ning saadeti tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
16. märtsil teatati politseile, et Narva-Jõesuus lõi 23-aastane mees konflikti käigus oma ema. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
16. märtsil tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Naisele koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

16. märtsil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine neljal Ukraina, kahel Iisraeli ning ühel Armeenia ja Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.