Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (üks eluruumist) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai viga üks inimene. Tabati kuus alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti neli piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
19. mail teatati politseile, et Kesklinnas Kaarli puiesteel tungis 60-aastane mees kallale 64-aastasele naisele ja tekitas talle valu.

19. mail teatati politseile, et Kesklinnas Ravi tänaval tungis 29-aastasele naisele kallale tundmatu naine, kes tekitas talle füüsilist valu ja kehavigastuse. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Vargus
19. mail alustati menetlust selles, et 18. mail varastati Lasnamäelt Lõõtsa tänavas asuvast hoonest arvuti ja kuvar. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 1150 eurot.

Juhtum piiril
19. mail saadeti Tallinna sadamast tagasi Helsingisse kolm Soome, üks Leedu ja üks Iraani kodanik. Tallinna lennujaamast saadeti tagasi Amsterdamist saabunud Bulgaaria kodanik ja Frankfurdist saabunud Prantsusmaa kodanik. Paldiski sadamast saadeti tagasi Taani kodanik. Kõigil kodanikel puudus tulenevalt valitsuse korraldusest mõjuv põhjus Eestisse sisenemiseks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Kehaline väärkohtlemine
19.mai õhtupoolikul laekus politseile teade, et Luunja vallas puhkes noorte meeste vahel kaklus. Rüseluses sai viga 29-aastane mees. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavatena kinni kolm meest vanuses 25, 27 ja 22 eluaastat. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Valeraha teade
Politseile laekus teade, et 16. mail avastati Tartus Võru tänava sularahakeskuses võltsimistunnustega 2-eurone münt, mis saadeti ekspertiisi.

Vargus
Politseile laekus teade, et 15. mail varastati Tartu vallas Vahi alevikus Cube võistlusratas. Kahju on 900 eurot.

Valgamaa

Vargus
19. mail laekus politseile teade, et Otepää vallas riigile kuuluval kinnistul on ebaseaduslikku raiet teostatud ja viidud minema metsamaterjali väärtuses 612 eurot. Keskkonnakahju on selgitamisel.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politseile laekus teade, et 17. mail löödi Võrus Laane tänaval 47-aastast meest, kes pöördus tervisekontrolliks traumapunkti. Juhtunu üksikasju uurib politsei kriminaalmenetluses.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
19. mail alustati kriminaalmenetlus seoses metsavargusega Haljala vallas. Vargusega tekitatud kahju on ligikaudu 3000 eurot.

Asja omavolilise kasutamise katse
19. mail sai politsei teate, et Tapa vallas Tamsalu linnas püüdis 47-aastane mees ärandada autot. Kuritegu jäi toime panemata tänu pealtnägija sekkumisele. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
19. mail sai politsei teate, et Narva Uusküla tänava korteris lõi tundmatu mees 48-aastast naist. Täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

19. mail sai politsei väljakutse, et Sillamäe Kesk tänava korterelamus tekitas 29-aastane mees füüsilist valu 58-aastasele mehele. Politsei pidas kahtlustatava kinni.

Vargus
19. mail teatati politseile, et 16. mail Kohtla-Järve Kalevi tänava kaupluse juures küsis tundmatu mees 30-aastaselt mehelt telefoni ning jättis selle endale. Tekitatud kahju väärtus on ligikaudu 700 eurot. Täpsemad asjaolud selguvad alustatud kriminaalmenetluse käigus.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Vargus
19. mail alustati kriminaalmenetlust selles, et 16. mail Raplas Tallinna maanteel asuvas kaupluses möödusid kaks seni tuvastamata meest kassadest alkoholi ja muu kauba eest tasumata. Vargusega tekitati kahju ligi 300 eurot.