Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Lähisuhtevägivalla teateid oli 32. Varavastastest kuritegudest teatati 67, sh vargustest 51 korral. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 13 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 14, narkojoobes kolm. Piiril väljastati 15 sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
9. juunil teatati, et Lasnamäe Mahtra tänava korteris lõi alkoholijoobes 45-aastane mees oma elukaaslast, 44-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

9. juunil toimus Põhja-Tallinna Jahu tänava korteris konflikt 29-aastase naise ja 30-aastase mehe vahel.

9. juunil teatati, et Põhja-Tallinna Laevastiku tänaval lõi 43-aastane naine 35-aastast meest. Politseinikud pidasid naise kinni.

9. juunil teatati, et Põhja-Tallinna Ehte tänava korteris lõi 22-aastane mees oma venda, 29-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
9. juunil sai politsei väljakutse Elvas Kesk tänavale, kus oli noorukite vahel puhkenud tüli, milles said viga 18-aastane ja 17-aastane noormees. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 17-aastase noormehe. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

9. juunil sai politsei väljakutse Tartus Jõe tänava korterisse, kus oli löödud 68-aastast meest. Meedikud viisid abivajaja haiglasse. Lööjat ja juhtunu asjaolusid selgitab politsei kriminaaluurimises

Vargus
Ööl vastu 9. juunit ärandati Tartus Aardla tänava eramu eest Toyota Land Cruiseri maastur. Vargusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Piiriturvalisus
9. juunil koostati Lõuna prefektuuris ettekirjutus Eestist lahkumiseks Moldova Vabariigi kodanikule, kes on viibinud Eestis seadusliku aluseta kümme päeva. Isikule kohaldati sissesõidukeeld Schengeni alale kolmeks aastaks.

Möödunud ööpäeva jooksul tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine viiel isikul, kel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

9. juunil kontrollisid piirvalvurid Koidula piiripunktis riiki siseneda soovinud Poole numbrimärgiga Volvo veokit ning avastasid, et seda juhtinud Valgevene Vabariigi kodaniku juhiload on rikutud. Piirivalvurid kõrvaldasid mehe juhtimiselt, võtsid load hoiule ning autorong paigutati asendusjuhi saabumiseni tolliplatsile.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Kehaline väärkohtlemine
9. juunil teatati, et Hiiumaal lõi 47-aastane mees 41–aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
9. juunil teatati, et Haapsalus löödi tänaval tundmatu inimese poolt 41-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
10. juunil sai politsei teate, et Pärnus lõi 24-aastane mees baaris 30-aastast meest. Politsei pidas 24-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Raplamaa

Vargused
9. juunil alustati menetlust selles, et 9. mai öösel tungiti Kehtna vallas ettevõtte territooriumile ning varastati sealt järelveetava kompressori Atlas Copco XAS36YD kütusepaak koos 60 liitri diiselkütusega. Esialgsetel andmetel on kahju 600 eurot.

9. juunil alustati menetlust selles, et Märjamaa vallas varastati 2. juunil elektriline tõukeratas Xiaomi M365 Pro väärtusega 509 eurot.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
9. juunil teatati politseile, et Rakvere linnas Tuule tänaval asuva maja kuurist on täpselt tuvastamata ajal varastatud erinevaid tööriistu, aiapaviljon, kütust ja ehitusmaterjale. Juhtunu täpsemad asjaolud, sealhulgas vargusega tekitatud kahju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

9. juunil teatati politseile, et Vinni vallas Aarla külas asuvast talust on varastatud sülearvuti, mobiiltelefon ja habemeajamismasin. Juhtunu täpsemad asjaolud, sealhulgas vargusega tekitatud kahju selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Ida-Virumaa

Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimese surm
9. juunil sai politsei teate, et Alutaguse vallas asuvas põlevkivi kaevanduses juhtus tööõnnetus puurimistöid teostanud meesterahvaga. Kahjuks olid 57-aastase mehe vigastused sedavõrd rasked, et tema elu ei õnnestunud päästa. Tööõnnetuse põhjuste uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku sätte alusel, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutusnõuete eiramist ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud inimese raske tervisekahjustus või surm.

Kelmus
Politseile teatati, et 8. juunil helistas Sillamäel elavale naisele end pangatöötajana tutvustanud tundmatu isik, kes palus avaldajal pettuse teel sisestada enda PIN-koodid. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on ära kantud 729 eurot.

Piiriturvalisus

9. juunil avastasid piirivalvurid Narva linna piirivööndis lendamas mehitamata õhusõiduki. Droonilennutaja ei olnud teadlik, et Eesti Vabariigis ei tohi ilma Transpordiametiga kooskõlastuseta ja PPA-d eelnevalt teavitamata piirivööndis mehitamata õhusõidukit lennutada. Isikule määrati rahatrahv 100 eurot.

9. juunil koostati Narva-I piiripunktis 14 riiki sisenemiskeeldu. Neist kuus koostati Ukraina kodanikele, kolm Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kaks Ameerika Ühendriikide kodanikele ning üks Kasahstani, Gruusia ja Iisraeli Riigi kodanikele.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.