Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 145 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust (viis eluruumidest, kolm sõidukist). Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 25 inimest. Tabati 62 alkoholi- ja kümme narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist, kolm ebaseaduslikku riigipiiri ületamist ning viis piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
17. juulil teatati, et Lasnamäel Kalevipoja põik tänaval asuvas korteris toimus konflikt elukaaslaste, 32-aastase mehe ja 21-aastase naise vahel. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes.

17. juulil teatati, et Kesklinnas Veerenni tänaval tekkis kaklus rüselus 22-aastase mehe ja 42-aastase mehe vahel. Kiirabi fikseeris osapoolte vigastused.

17. juulil teatati, et Kesklinnas Liivamäe tänaval asuvas korteris tekkis konflikt elukaaslaste vahel, mille käigus 43-aastane mees ründas 44-aastast naist. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Politseinikud pidasid mehe kinni.

17. juulil teatati, et Lasnamäel Paekaare tänaval asuvas korteris lõi 46-aastane alkoholijoobes naine 63-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

18. juulil teatati politseile, et Kesklinnas Harju tänaval lõi tundmatu mees 29-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

18. juulil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Paldiski maanteel lõi 39-aastane naine noaga enda elukaaslast, 30-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi. Politsei pidas 39-aastase naise kahtlustatuna kinni. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

18. juulil teatati politseile, et Kesklinnas Tartu maanteel tekitas 30-aastane mees füüsilist valu 25-aastasele naisele. Juhtunu ajaolud selgitab menetlus.

18. juulil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Erika tänaval tekitas 42-aastane mees füüsilist valu ja kehavigastusi 46-aastasele naisele. Politsei pidas 42-aastase mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Ööl vastu 19. juulit teatati, et Haaberstis Paldiski maanteel löödi 45-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi.

19. juulil teatati, et Põhja-Tallinnas Ristiku tänaval asuvas korteris toimus konflikt tuttavate 43-aastase mehe ja 41-aastase naise vahel, mille käigus said mõlemad kehavigastusi. Politseinikud toimetasid 43-aastase mehe kainenema.

Vargused
17. juulil teatati, et Lasnamäel Majaka tänaval asuvast korterist on varastatud rahakott, milles oli sularaha ja dokumendid. Kahju 445 eurot.

18. juulil teatati politseile, et Kesklinnas Lüüsi tänaval varastati maha keldrist kaks jalgratast. Kahju on ligikaudu 5000 eurot.

Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemine
19. juulil teatati, et Kesklinnas Liivalaia tänaval avastati võltsimistunnustega 20-eurone rahatäht.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
18. juulil teatati politseile, et Keila linnas Paldiski maanteel tekitas 41-aastane mees kehavigastusi 48-aastasele naisele. Politsei pidas 41-aastase mehe kahtlustatuna kinni.

18. juulil teatati politseile, et Viimsi vallas Idaotsa külas läks 36-aastane mees kallale 38-aastasele mehele ja ähvardas 48-aastast naist. Politsei pidas 36-aastase mehe kahtlustatuna kinni. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Ähvardamine
18. juulil teatati politseile, et Jõelähtme vallas Uuskülas ähvardas 34-aastane mees enda naabrinaist telliskiviga. Politsei toimetas mehe kinnipidamiskeskusse.

Vargus
19. juulil teatati, et Kose alevikus asuvast eramust varastati erinevat elektroonikat. Kahjusumma on täpsustamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab informatsiooni Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult Marie Aavalt, ..., 5309 3111.

Juhtumid piiril
17. juulil viis Põhja prefektuuri Tallinna kordoni ametnik läbi illegaalimenetluse 1979. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes, kelle ütlused riigis viibimise asjaolude kohta ei olnud usaldusväärsed. Mehe tausta põhjalikumalt uurides selgus, et isik on lahkunud töökohast, kuhu temale väljastati lühiajalise töötamise registreering, kuid ta jätkas seejärel ebaseaduslikku töötamist teistes ettevõtetes. Kontrollimise hetkel puudusid isikul piisavad rahalised vahendid Eestis viibimiseks. Mehe pikaajaline tunnistati kehtetuks ja ennetähtaegselt lõpetati tema viisavaba viibimisaeg Eestis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldati üheks aastaks sissesõidukeeld.

17. juulil viis Põhja prefektuuri PMJVT ametnik läbi illegaalimenetluse 1983. aastal sündinud Venezuela Vabariigi kodaniku suhtes, kes ületas viisavaba viibimisaega ja viibis Schengeni alal 52 kalendripäeva seadusliku aluseta, neist 9 päeva Eestis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks.

18. juulil viidi läbi illegaalimenetlus 1975. aastal sündinud Ukraina kodanikust mehe suhtes, kes 16. ja 18. juulil pani toime varavastased väärteod. Mehe viisa tunnistati kehtetuks, talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja määrati sissesõidukeeld aastaks.

19. juulil koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 1973. aastal sündinud Valgevene Vabariigi kodanikule. Mees võis poole aasta jooksul Eesti Vabariigis viibida 90 päeva, kuid viibis riigis ebaseaduslikult 47 päeva.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Avaliku korra raske rikkumine
18. juuli varahommikul sai politsei väljakutse Tartus Küüni tänavale, kus üks mees olevat rünnanud talle võõrast seltskonda. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 29-aastase mehe, kes viidi esialgu kainenema. Juhtunu üksikasju selgitatakse kriminaalmenetluses.

Valgamaa

Vargus
19. juulil sai politsei teate, et Valga vallas Pugritsa külas on sisse murtud talumajja ning varastatud alkoholi ja teisi esemeid. Kahju on ligemale 50 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult Maria Gonjakilt telefonil 55638780 või e-posti aadressil ...

Juhtumid piiril
17. juuli päeval avastasid piirivalvurid Setomaal Verhulitsa küla lähedal ühe inimese liikumise piiriäärsel alal. Piirivalvurid pidasid isiku kontrollimiseks kinni, tegu oli 1998. aastal sündinud Eesti kodanikust mehega. Mees viidi menetlustoiminguteks jaoskonda.

17. juuli õhtul tuvastasid piirivalvurid Lämmijärvel ühe mootorpaadi liikumise piirirežiimi alasse. Piirivalvurid pidasid paadi kinni ning viisid selle juhi ja kaasreisija menetlustoiminguteks kordonisse, kus neile määrati rikkumise eest rahatrahv.

18. juulil päeval pukseerisid Värska piirivalvurid kaldasse Peipsil triivinud paadi, mil tekkis mootoririke ning kaldasse aidati paadis olnud kolm inimest. Sama päeva õhtul pukseeris Mustvee kordoni kaatripatrull Peipsi järvel Kallaste lähedal kaldasse teisegi mootoririkkega paadi, mille pardal oli seitse inimest. Inimesed ohtu ei sattunud.

18. juulil õhtupoolikul avastasid piirivalvurid Peipsi järvel aluse, mis ületas ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont Eestist Venemaale ja tagasi. Mehikoorma piirivalvepatrull kontrollis paati, milles oli kolm inimest. Paati juhtinud 1989. aastal sündinud Eesti kodanikust mehele määrati piiririkkumise eest rahatrahv.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
17. juulil sai politsei väljakutse Väike-Maarja valda, kus 50-aastane mees lõi enda abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

17. juulil alustati kriminaalmenetlust selles, et Rakvere vallas löödi 37-aastast meest. Võimalik teo toimepanija on politseile teada. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Arvutikelmus
17. juulil alustati Rakvere politseijaoskonnas kriminaalmenetlust selles, et 52-aastase mehe pangakontolt on välja võetud 1150 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
19. juulil teatati politseile, et Narvas Kreenholmi tänava korteris lõi 45-aastane naine 70-aastast meest. Politsei pidas naise kahtlustatavana kinni.

18. juulil sai politsei väljakutse Toila alevikku, kus seni kindlaks tegemata inimene lõi 64-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

18. ja 17. juulil lõi Lüganuse vallas 59-aastane mees 88- ja 71-aastast meest. Politsei pidas 59-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

17. juulil sai politsei väljakutse Kohtla-Järvele Aia tänava korterisse, kus 49-aastane naine lõi enda ema. Politsei pidas naise kahtlustatavana kinni.

17. juulil teatati politseile, et Sillamäel Tallinna maanteel lõi seni kindlaks tegemata inimene 56-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kehaline väärkohtlemine ja ähvardamine
17. juulil teatati politseile, et Narvas A – A. Tiimanni tänava korteris lõi ja ähvardas 34-aastane naine enda õde. Politsei pidas 34-aastase naise kahtlustatavana kinni.

Omastamine
18. juulil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Tuule tänava korterist on üürnik peale üürilepingu lõppemist kaasa võtnud 1500 euro eest esemeid. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargus
17. juulil teatati politseile, et Narvas Kadastiku karjääri rannas varastati mobiiltelefon Xiaomi Mi 9T. Vargusega tekitatud kahju on ligikaudu 299 eurot.

Varguse katse
18. juulil sai politsei väljakutse Narvas Rakvere tänava kauplusesse, kust 39-aastane naine varastas ligikaudu 38 euro eest erinevaid tooteid. Politsei pidas naise kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot Viru Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjakilt ...).

Juhtum piiril
19. juulil avastas Vasknarva kordoni ametnik Narva jõel paadi, mis ületas ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont Eestist Venemaale ja tagasi. Piirivalvurid kontrollisid paati, milles oli kaks inimest. Paati juhtinud 1984. aastal sündinud Eesti kodanikust naisele määrati piiririkkumise eest rahatrahv.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehalised väärkohtlemised
17. juulil sai politsei teate, et Haapsalus Raudtee tänaval hoovis ähvardas ja tõukas seni tuvastamata isik 16-aastast noormest, kes selle tagajärjel kukkus ja sai viga.

18. juulil kella 5.20 ajal sai politsei teate, et Haapsalus Kiltsi lennuväljal tõukas, lõi ja tiris 30-aastane mees oma 33-aastast elukaaslast. Olukorda sekkus 28-aastane mees, kes lasi 30-aastasele mehele näkku pipragaasi ning lõi teda. 30-aastane mees sai viga. Politseinikud pidasid 28-aastase mehe kahtlustatavana kinni. Mõlema juhtumi suhtes alustati kriminaalmenetlust.

18. juuli varahommikul sai politsei teate, et Haapsalus korteris lõi 19-aastane mees omavahelise tüli käigus 17-aastast neiut.

19. juulil kella 23.15 ajal sai politsei teate, et Taeblas Kase puiesteel lõi 31-aastane mees jalaga korduvalt 18-aastast meest. 18-aastane mees sai raskeid vigastusi ja viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Pärnumaa

Vargused
18. juulil sai politsei teate, et Pärnus Marjametsa teel varastati keldrist jalgratas Panther. Vargusega tekitati varalist kahju 300 eurot.

20. juulil alustati kriminaalmenetlust selles, et möödunud nädalal varastati Pärnus pargist rahakott, milles oli kullast kaelakett, sõrmus ja raha. Tekitatud kahju on üle 850 euro.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
17. juulil sai politsei teate, et Märjamaa alevis Kasti teel kaupluses lõi 50-aastane mees tekkinud tüli käigus 61-aastast meest.

Ähvardamine
19. juulil sai politsei teate, et Kehtna vallas talu hoovis ähvardas 24-aastane mees 40-aastast meest.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
19. juulil sai politsei teate, et Kuressaares Tallinna tänaval turuplatsil lõi seni tuvastamata mees rusikaga 64-aastast turu müüjat.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainformatsiooni Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunikult Marie Aavalt telefonil 5309 3111 või e-posti aadressil ....

Head!

Marge Sillaots
PPA pressiesindaja
5306 7136