Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 103 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 70 varavastast kuritegu, sealhulgas 46 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 22.

Juhtus kolm inimkannatanutega liiklusõnnetust, neis hukkus üks ja sai viga kaks inimest. Juhtimiselt kõrvaldati 16 joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
2. jaanuaril teatati, et Lasnamäel J. Koorti tänava kortermajas lõi 27-aastane mees oma 24-aastast elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni.

2. jaanuaril sai politsei väljakutse Põhja-Tallinna Kari tänava kortermajja, kus 45-aastane mees tekitas viga oma 45-aastasele elukaaslasele.

2. jaanuaril teatati, et Lasnamäel Mahtra tänava austuses lõi 33-aastane mees 30-aastast meest.

2. jaanuaril sai politsei väljakutse Kesklinnas asuvasse asutusse, kus seni tuvastamata inimesed lõid 38-aastast meest ning varastasid temalt sularaha ja telefoni.

2. jaanuaril teatati, et Põhja-Tallinnas Kolde puiesteel lõi 30-aastane mees oma 34-aastast elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Vargus
2. jaanuaril teatati, et Kristiines Toni tänaval varastati sõiduki juurest seljakott ja kaks kohvrit, milles oli tehnikat ja matkatarbeid. Kahju on 1974 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.
Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise kolmel Moldova kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

2. jaanuaril kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemisel Venemaa kodanikku, kes esitas Läti elamisloa. Kontrollimisel selgus, et elamisloakaart kuulub arestimisele. Piirivalvurid koostasid isikut tõendava dokumendi kontrollimiseks võtmise tõendi ja elamisluba võeti kontrolliks. Kuna inimesel on kehtiv Läti Vabariigi lühiajaline viisa, siis lubati tal teekonda Eesti Vabariiki jätkata.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
2. jaanuaril laekus politseile info, et Kohtla-Järvel Mõisa teel asuvas korteris lõi 51-aastane mees endale tuttavat 47-aastast naist.

2. jaanuaril laekus politseile info, et Narvas Kreenholmi tänaval asuval korteris lõi 40-aastane mees enda 38-aastast naist.

Lääne-Virumaa

Kelmus
Politseile laekus info, et Haljala vallas elav mees tellis 25. detsembril Eesti tegutseva poe näilisest e-poest erinevaid tooteid. Kui pärast makse sooritust ei laekunud mehele elektroonilist kinnitust ostu sooritamise kohta, märkas mees, et tegelikult oli veebiportaaliks sktug.com. Kahju kokku umbes 500 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 12 Venemaa, neljal Moldova ja ühel Ukraina kodanikul. Tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

2. jaanuaril kontrolliti Eestist väljumisel Venemaa kodanikku. Selgus, et mees oli viibinud Schengenis seadusliku aluseta 12 kalendripäeva, nendest kõik päevad Eesti Vabariigis. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, kohaldati Schengeni sissesõidukeeld kaheks aastaks ja määrati rahatrahv 50 trahviühikut, summas 200 eurot. Inimene lahkus peale toiminguid Venemaa Föderatsiooni.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
2. jaanuaril sai politsei teate, et Paide linnas korteris lõi 55-aastane alkoholijoobes mees oma abikaasa 20-aastast tütart. Politsei pidas 55-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Pärnumaa

Vargus
2. jaanuaril anti politseile teada, et viimase aasta jooksul on Tori vallas Sindi linnas eramust varastatud sularaha, ehteid, kaks akutrelli ja alkoholi. Tekitatud kahju on 7 600 eurot.

Saaremaa

Arvutikelmus
2. jaanuaril andis Saare maakonnas elav naine politseile teada, et detsembris sai ta kahest finantsasutusest info tema nimel sõlmitud laenulepingutest, millest naine ise midagi ei teadnud. Tekitatud kahju on 9 000 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainformatsiooni vastava piirkonna prokuratuuri pressiesindajalt.