Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Lähisuhtevägivalla teateid oli 24. Registreeriti kolm liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kolm.

Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning riigis tabati neli ebaseaduslikult viibivat inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
27. oktoobril teatati, et Lasnamäel Läänemere tee maja korteris ründas alkoholijoobes 55-aastane mees tuttavat 53-aastast meest, põhjustades talle valu ja kehavigastusi. Politsei pidas ründaja kinni.

27. oktoobril anti teada, et Põhja-Tallinnas Kopli tänava maja korteris ründas 33-aastane mees oma elukaaslast, 44-aastast naist, põhjustades talle valu ja kehavigastusi. Politsei pidas ründaja kinni.

Vargus
27. oktoobril tuli teade, et Haaberstis Kadaka teel on öö jooksul sisse murtud kolme soojakusse ja varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 7000–8000 eurot.

Kelmus
27. oktoobril teatati, et 22. oktoobril sai Mustamäel elav 22-aastane mees telefonikõne, helistaja tutvustas end Swedbanki töötajana ja teatas, et mehe pangakontol toimuvad kahtlased tehingud. Nende peatamiseks pidi mees kinnitama Smart-ID abil toiminguid, mida ta vastavalt juhistele ka tegi. Selle tulemusena laekus mehe pangakontole laen Bondora AS-ilt, millest enam kui pool kanti edasi kahele võõrale kontole. Kelmusega tekitatud kahju on üle 3200 euro.

Harjumaa

Kelmus
27. oktoobril laekus teade, et 19. oktoobril helistati Paldiskis elavale 64-aastasele mehele, helistaja esitles end Swedbanki töötajana ja tundis huvi, kas mees on teinud teisele inimesele ülekande. Saanud eitava vastuse teatas helistaja, et mehe pangaarvelt tahetakse teha ülekannet ja selle ärahoidmiseks peab pank kiiresti vormistama kindlustuse. Mees sisestas Smart-ID PIN1- ja PIN2-koodi nagu palutud ning kinnitas sellega tehingu. Pärast kõne lõpetamist helistas mees ise panka ja sai teada, et tema kontolt on tehtud teise panka tundmatule inimesele 9000 euro suurune ülekanne. Swedbankil õnnestus ülekanne siiski tühistada ja raha mehele tagastada.

Piiriturvalisus

27. oktoobril koostati ettekirjutus lahkuda Eestist 10 päeva jooksul Moldova kodanikust mehele, kes pani Eestis toime varguse. Lisaks määrati kaheks aastaks sissesõidukeeld.

27. oktoobril koostati ettekirjutus lahkuda Eestist 14 päeva jooksul Ukraina kodanikust mehele, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta viis päeva. Lisaks määrati mehele üheks kuuks sissesõidukeeld.

27. oktoobril koostati ettekirjutus lahkuda Eestist seitsme päeva jooksul Ukraina kodanikust naisele, kes oli viibinud Eestis seadusliku aluseta 30 päeva. Lisaks määrati naisele üheks aastaks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused
Politseile laekus teade, et ööl vastu 20. oktoobrit varastati Kambja vallas Soinaste küla majutusasutusest veeketja, mobiiltelefon ning kassas olnud 150 eurot. Vargusega tekitatud kahju on 550 eurot.

27. oktoobri hommikul avastati, et Tartus Ehitajate tänava eramu hoovist on ärandatud sõiduauto Lexus.

Valgamaa

Vargus
Politseile laekus teade, et oktoobri kuu algul varastati Valgas Pärna puiestee korrusmaja trepikojast jalgratas Icaro. Vargusega tekitatud kahju on 400 eurot.

Viljandimaa

Kelmus
Politseile laekus teade, et 23. oktoobril sai Viljandimaal elav mees SEB pangalt kirja, milles teatati makse tagastamisest. Mehel paluti toimingu kinnitamiseks kirjas sisalduvatel linkidel klikkida, sisestada oma kasutajatunnus ning pin-koodid. Andmete sisestamise järel avastas aga mees, et tegu oli kelmusega ning tema kontolt tehti 5000-eurone tehing. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
27. oktoobril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Jõgeva linna ettevõtetes töötavaid välismaalasi selgitamaks, kas neil on riigis viibimiseks ja töötamiseks seaduslik alus. Kontrollkäigul tuvastati kolm Ukraina ja kaks Moldova kodanikku, kellel puudus lühiajalise töötamise registreering. Isikutele määrati välismaalase seaduse rikkumise eest rahatrahvid.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
Politsei sai teate, et 27. oktoobril lõi 32-aastane mees Kohtla-Järvel Salu tänava korteris oma alaealist poega. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

27. oktoobril teatati politseile, et Narvas Kerese tänava kortermaja trepikojas tekitas 40-aastane mees oma abikaasale füüsilist valu. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Kelmused
Politseile teatas Kohtla-Järvel elav 70-aastane mees, et 26. oktoobril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast Swedbanki töötajana ning teatati, et mehe nimele on vormistatud laen summas 10 000 eurot. Helistaja juhendamisel sisestas mees PIN-kalkulaatori koodid. Hiljem avastas kannatanu, et tema nimel on võetud kiirlaen summas 10 000 eurot.

Politseile teatati, et 12. oktoobril helistas Kohtla-Järvel elavale 39-aastasele naisele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel sisestada PIN-kalkulaatori koodid, mida naine ka tegi. Hiljem avastas kannatanu, et tema nimel on võetud kiirlaen summas 2000 eurot.

Vargus
27. oktoobril teatati politseile, et 24. oktoobril varastati Narvas Rahu tänava korterist neli mobiiltelefoni. Kahju on kokku 290 eurot.

Piiriturvalisus
27. oktoobril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1983. aastal sündinud Peruu Vabariigi kodanikku, kellel ei olnud Eestisse sisenemiseks nõutavaid dokumente. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Võltsitud maksevahend ja väärtpaberi käitlemine
27. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et oktoobri keskel avastati Paidest ühe panga kontorist saadetud sularaha hulgast valeraha tunnustega 5-eurone rahatäht.

Raplamaa

Arvutikelmus
27. oktoobril alustati kriminaalmenetlust selles, et 47-aastane mees varastas septembri alguses Kehtna alevikus ühest kortermajast oma tuttava mehe deebetkaardi ja sularaha. Hiljem tegi mees korduvalt omavoliliselt kaardiga makseid ning võttis mitmel korral pangaautomaadist sularaha välja. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 535 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.