Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja piirivalveametis 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 29 varavastast kuritegu. Lähisuhtevägivallast teatati politseid 28 korral. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati kolm alkoholijoobes sõidukijuht. Piiril väljastati 26 riiki sisenemise keeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
3. märtsil teatati, et Mustamäel Laki tänava elumajas lõi 43-aastane mees oma endist elukaaslast, 50-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Vargus
3. märtsil teatati, et Mustamäe Sõpruse puiestee kortermaja korterist on varastatud tööriistad. Kahju on 3000 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
3. märtsil teatati, et Maardus Keemikute tänaval lõi seni tuvastamata inimene 57-aastast meest.

Piiriturvalisus
3. märtsil saabusid Istanbulist kolm Filipiini Vabariigi kodanikku, kellel puudusid viisad või elamisload. Meestele väljastati sisenemiskeelud.

LÕUNA PREFEKTUUR
Möödunud ööpäeva jooksul Lõuna prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
3. märtsil tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kuna nende viisad olid kehtetud. Isikutele koostati sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

3. märtsi õhtupoolikul tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused. Isikud lahkusid tagasi Venemaa Föderatsiooni.

3. märtsi hilisõhtul tõkestati Koidula maanteepiiripunktis Eestisse sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed, isik suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kelmus
Politseile teatati, et 2. märtsil helistas Narvas elavale 69-aastasele naisele tundmatu isik, kes tutvustas ennast Google esindajana ning palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada programmi AnyDesk, mida avaldaja ka tegi. Hiljem avastas kannatanu, et tema pangakontolt on teostatud ülekanded võõrale kontole. Kahju on 7907 eurot.

Asja rikkumine ja hävitamine
3. märtsil teatati politseile, et märtsi esimestel päevadel vigastati Kiviõlis alajaama territooriumil kaabel. Kahju on 16 000 eurot.

Piiriturvalisus
3. märtsil kontrollisid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis 13 Venemaa kodanikku ja 3 Iisraeli kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Nad suunati tagasi Venemaale.

3. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes viibisid Schengeni riikides seadusliku aluseta 5 päeva, millest 3 päeva Eestis. Välismaalastele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul. Isikud suundusid Venemaale.

3. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud 2001. aastal sündinud Kongo Demokraatliku Vabariigi kodanikku, kellel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Mehele kehtestati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Venemaale.

3. märtsil kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1972. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
2. märtsil teatati, et ajavahemikus 14. veebruari pärastlõuna kuni 15. veebruari keskpäev on Türi vallas varastatud ettevõtte ühest vahelaost kuusepalke ning Paides teisest vahelaost kuusepaberipuud. Kahju on esialgsetel andmetel ligi 3690 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.