Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud nädalavahetuse jooksul 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine ja 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Juhtus kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kaheksa inimest. Tabati 49 alkoholijoobes sõidukijuhti ning kolm narkojoobes sõidukijuhti. Joobes juhid põhjustasid kaks inimvigastustega liiklusõnnetust. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld. Riigipiiri ületati ebaseaduslikult ühel korral ning fikseeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
27. märtsil teatati, et Lasnamäe linnaosas Vikerlase tänaval toimus konflikt 30-aastase mehe ja teise, seni tuvastamata mehe vahel. 30-aastasele mehele tekitati füüsilist valu ja kehavigastusi. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

28. märtsil teatati, et Lasnamäel Mahtra tänaval ründasid neli seni tuvastamata meest alkoholijoobes 19-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

28. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval asuvas korteris ründas 36-aastasne mees oma elukaaslast, 31-aastast naist ja talle tuttavat 28-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

28. märtsil teatati, et Kesklinnas Liivaoja tänaval asuvas korteris ründas 34-aastane mees oma elukaaslast, 34-aastast naist. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

28. märtsil teatati, et Põhja-Tallinnas Erika tänaval lõi 33-aastane mees oma elukaaslast, 35-aastast naist. Konflikti juures viibis ka alaealine laps.

28. märtsil teatati, et Kesklinnas Pärnu maanteel asuvas korteris ründas 18-aastane noormees 19-aastast meest. Ründaja lahkus korterist enne politsei saabumist, juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

29. märtsil teatati politseile, et Kesklinnas Liivamäe tänaval tekkis konflikt omavahel tuttavate 28-aastase ja 27-aastase naise ning 30-aastase mehe vahel, mille käigus tekitati kehavigastusi. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

29. märtsil teatati politseile, et Mustamäel Kiili tänaval lõi tundmatu mees 42-aastast meest ja tekitas talle tugevat valu. Kiirabi toimetas mehe haiglasse. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

29. märtsil teatati politseile, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval tungisid kaks 33-aastast meest kallale 40-aastasele mehele ja tekitasid talle kehavigastusi. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Politsei pidas 33-aastased mehed kahtlustavana kinni. Juhtunu asjaolud selgitab menetlus.

Raske tervisekahjustuse tekitamine
29. märtsil teatati politseile, et Lasnamäel Ümera tänaval asuvas korteris ründas ühise alkoholitarbimise käigus 45-aastast meest noaga talle tuttav mees. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse. Politsei pidas 41-aastase mehe kahtlustatuna kinni. Täpsemad asjaolud selgitab menetlus.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
28. märtsil teatati, et Audevälja külas ründas 48-aastane alkoholjoobes mees talle tuttavat 21-aastast naist, tekitades kannatanule füüsilist valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

28. märtsil teatati, et Maardus ründas 54-aastane mees 42-aastast meest. Politseinikud pidasid ründaja kinni ja kannatanu toimetati haiglasse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
Politseile laekus teade, et 24. märtsi õhtupoolikul lõi 20-aastane naine Jõgeva vallas Alavere külas puhkenud tüli käigus 25-aastast tuttavat meest. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 28. märtsi löödi Tartus Kaunase puiesteel terava esemega selga 29-aastast meest, kelle meedikud traumapunkti toimetasid. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 28-aastase mehe.

Valgamaa

Vargus
27. märtsi hommikul avastati, et Valgas Vabaduse puiesteel on sisse murtud kioskisse, kust varastati erinevaid kaupu. Esialgne kahju on 499 eurot.

Juhtumid piiril
28. märtsil kella 7 paiku kontrollisid piirivalvurid Lämmijärvel liikunud alust ning avastasid, et selle juht ei olnud piiriveekogule väljumist nõuetekohaselt registreerinud. Paadijuht kutsuti Mehikoorma kordonisse, kus talle rikkumise eest 40-eurone rahatrahv määrati.

28. märtsil kella 8 paiku avastasid piirivalvurid Jõepera traaversilt vette lastud nakkevõrkude jada. Piirivalvurid eemaldasid nakkevõrgud veest ning neis olnud elusad särjed ning haug lasti tagasi vette. Võrk toimetati keskkonnainspektsioonile üleandmiseks kaldale.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
27. märtsil teatati politseile, et Rakveres Lennuki tänava korteris lõi 65-aastane mees endist 55-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.
Ida-Virumaa

Lähenemiskeelu rikkumine
29. märtsil teatati politseile, et 49-aastane mees on Narvas rikkunud lähenemiskeeldu, mis kohaldati talle 13. veebruaril enda endise elukaaslase suhtes kolmeks aastaks. Politsei pidas mehe kinni.

Ähvardamine
29. märtsil teatati politseile, et Narvas Võidu prospekti korteris konflikti käigus ähvardas 59-aastane mees enda 56-aastast abikaasat tervisekahjustuse tekitamisega. Politsei pidas mehe kinni.

Kehalised väärkohtlemised

29. märtsil sai politsei väljakutse Narvas Tuleviku tänavale, kus seni kindlaks tegemata mees lõi 38-aastast meest.

27. märtsil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Ravi tänava korteris lõi 40-aastane mees enda 41-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

27. märtsil teatati politseile, et Kohtla-Järvel Pärna tänava korteris tekitas 54-aastane mees füüsilist valu enda 20-aastasele pojale. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Väljapressimine
27. märtsil sai politsei teate, et 24. märtsil ründas Tori vallas 30-aastane mees tuttavat 74-aastast meest ja nõudis temalt raha. 74-aastane mees sai juhtunu käigus viga.

Raplamaa

Vargus
27. märtsil sai politsei teate, et Märjamaa vallas varastati eramust elektrilisi tööriistu ja muid esemeid. Vargusega tekitati kahju ligi 2000 eurot.

Omavoliline sissetung ja lahkumisnõude täitmata jätmine
27. märtsil sai politsei teate, et Rapla vallas siseneti elu- ja kõrvalhoonesse ja varastati erinevaid esemeid. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.