Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 43 varavastast kuritegu, sh 24 vargust ja 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest, neist joobes juhi süül üks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati neli.

Piirilt saadeti tagasi üks inimene. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti kolm, Eestist saadeti välja üks inimene.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
30. septembril teatati, et Mustamäel E. Vilde teel korteris lõi 60-aastane mees talle tuttavat 85-aastast naist. Kiirabi andis kannatanule esmaabi ning politseinikud pidasid mehe kinni.

Vargus
30. septembril teatati, et Mustamäel Kiili tänaval kaupluses varastati rahakott, milles oli sularaha ning erinevad dokumendid. Kahju kokku 204 eurot.

Kelmused
20. septembril võttis 65-aastase Mustamäel elava naisega ühendust väidetav Swedbanki töötaja, kes teavitas kahtlasest tehingust naise pangakontol ja pakkus abi ebaseadusliku tegevuse peatamisel. Kelm sai kaugjuurdepääsu AnyDesk programmi abil naise arvutile ja tema pangakontole, kust tehti 8498 euro eest makseid ühele kontole ja 8950 euro eest teisele kontole. Viimane makse õnnestus panga abil tagasi saada.

22. septembril võttis 38-aastase Lasnamäel elava naisega ühendust väidetav kaitsepolitsei töötaja, kes teavitas kahtlastest tehingutest naise kontol ja probleemidest Smart-IDga ning pakkus abi nende lahendamisel. Seejärel palus kelm telefoni teel naise isikukoodi ja internetipanga kasutajatunnust, mille tulemusel saadi naise kontole ligipääs ning teostati sealt edasi makseid summas 3450 eurot ja 2120 eurot. Neist viimane õnnestus panga abil tagasi saada.

29. septembril helistas Haaberstis elavale 39-aastasele mehele vene keelt kõnelev naine, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ja teatas, et mehe kontolt taheti teha ebaseaduslik tehing. Mees avaldas helistajale oma isikukoodi ning kinnitas Smart-ID vahendusel tehingud. Hiljem avastas kannatanu, et tema kontolt on kadunud 3000 eurot.

Piiriturvalisus
30. septembril saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 1997. aastal sündinud Usbekistani kodanik, kellele koostati piiril sisenemiskeeld, kuna tal puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehe viisa tunnistati kehtetuks ning ta peeti 48 tunniks kinni ja paigutati kinnipidamiskeskusesse.


LÕUNA PREFEKTUUR

Kelmus
27. septembril helistas 31-aastasele tartlasele end pangatöötajana esitlenud inimene, kes palus ohvril sisestada oma autentimiskoodid. Need andnuna avastas kontoomanik hiljem, et tema nimele oli võetud 10 000 euro suurune laen, mis erinevatele kontodele edasi oli kantud. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
24. septembril varastati Tartus Vaksali tänavalt kaks jalgratast. Kahju on selgitamisel.

Piiriturvalisus
30. septembril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsiooniametnikud Valgamaa ettevõtteid selgitamaks, kas sel töötavatel inimestel on seaduslik alus riigis viibimiseks ning töötamiseks. Kontrollkäigul avastati üks Ukraina ja üks Moldova kodanik, kel puudus lühiajalise Eestis töötamise registreering. Mõlemale isikule määrati välismaalase seaduse rikkumise eest 100-eurone rahatrahv. Lisaks puudus mõlemal töötajal ka kanne maksu- ja tolliameti töötamise registris, mistõttu edastati info edasisteks toiminguteks ka sealsetele kolleegidele.

Samal päeval kontrollisid migratsioonijärelevalveametnikud ka Tartumaa ettevõtteid selgitamaks, kas siin töötavatel inimestel on olemas seaduslik alus riigis viibimiseks ja töötamiseks. Tartu linnas kontrollitud ehitusobjektilt avastasid ametnikud ühe Ukraina kodaniku, kel puudus nõuetekohane lühiajalise töötamise registreering, talle määrati rikkumise eest 200-eurone rahatrahv. Kambja vallas kontrollitud objektilt avastati seevastu aga kolm Ukraina kodanikku, kel puudus seaduslik alus riigis viibimiseks. Neile koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ning kohaldati sissesõidukeeld kolmeks aastaks. Lisaks avastati Reolas kontrollitud objektil ukrainlane, kel puudus lühiajalise töötamise registreering. Tema viisavaba viibimine lõpetati ennetähtaegselt ning talle määrati välismaalase seaduse rikkumise eest 300-eurone rahatrahv.


IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemine
30. septembril teatati politseile, et 14. septembril Rakveres toidukaupluses avastati valeraha tunnustega 10-eurone kupüür.

Kehaline väärkohtlemine
30. septembril teatati politseile, et Rakveres Mäe tänaval tekitas 71-aastane mees oma elukaaslasele füüsilisi vigastusi. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Ida-Virumaa

Vargused
30. septembril sai politsei teate, et Narvas Mõisa tänava toidukauplusest varastati erinevaid tooteid kogumaksumusega ligikaudu 108 eurot. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 32-aastase naise.

30. septembril sai politsei teate, et viimaste päevade jooksul varastati Narva-Jõesuus Vilde tänava korterist sularaha. Kahju on kokku 7000 eurot.

Kehalised väärkohtlemised
Politseile teatas 48-aastane naine, et 30. septembril Kohtla-Järvel Timuti tänaval tekitas tuttav mees talle füüsilist valu. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

30. septembril sai politsei teate, et Narvas Võidu prospekt tänaval löödi 37-aastast meest. Juhtunu täpsed asjaolud on selgitamisel.

Kelmus
Politseile teatas Narvas elav 63-aastane mees, et 29. septembril helistati talle võõralt telefoninumbrilt ja tutvustati ennast Swedbanki töötajana ning teatati, et mehe nimele on vormistatud laen. Helistaja juhendamisel paigaldas mees enda arvutisse tarkvara. Hiljem avastas mees, et tema pangakontolt on teostatud ülekanded summas 9500 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Arvutikelmus
30. septembril teatati politseile, et viimase kahe ja poole nädala jooksul on omavoliliselt kasutatud 53-aastase mehe krediitkaardi andmeid, mille abil on tehtud mitmeid makseid. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 2500 eurot.

Pärnumaa

Vargus
1. oktoobril sai politsei teate, et ööpäeva jooksul on Lavassaare alevis sisenetud ühe ettevõtte territooriumile, kust varastati generaator koos GPS-seadmega, traktori aku ja diiselkütust. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 300 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
29. septembril teatati politseile, et Pärnus kasutas 36-aastane mees oma elukaaslase suhtes vägivalda. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Arvutikelmus
30. septembril teatati politseile, et eelmisel nädalal helistas 44-aastasele naisele vene keeles kõnelev naine, kes tutvustas ennast ühe panga teenindajana. Helistaja väitis, et naise internetipanga kasutajatunnus ei ole enam turvaline ja see tuleb ära vahetada. Naisele saadeti uus kasutajatunnus ning selle kinnitamiseks sisestas ta oma Mobiili-ID paroolid. Pärast PIN-2 sisestamist tehti naise kontolt ülekanne ühele võõrale pangakontole. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 299 eurot.

Raplamaa

Avaliku korra raske rikkumine
30. septembril sai politsei teate, et Raplas ühe kaupluse parklas ähvardas 38-aastane mees noaga oma tuttavat 28-aastast meest. Politsei pidas 38-aastase mehe kahtlustatavana kinni. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Saaremaa

Kelmus
30. septembril teatati politseile, et nädala alguses soovis 28-aastane mees osta videokaarte ning lisas oma ostusoovi ühte Facebooki gruppi. Mõne aja pärast võeti mehega ühendust. Kuna tehtud pakkumine mehele sobis, siis otsustas ta soetada neli videokaarti. Tänaseni ei ole mees neid kätte saanud. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligi 2910 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.