Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks teadet avaliku korra raskest rikkumisest, 36 varavastast kuritegu, sh 26 vargust. Lähisuhtevägivallast teatati politseile 22 korral.

Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja üks narkojoobes joobes sõidukijuht.

Riigist saadeti välja seitse inimest.

PÕHJA PREFEKTUUR

Avaliku korra raske rikkumine
19. mail teatati, et Lasnamäel Suur-Sõjamäe tänaval asuvas parklas lõi 28-aastane mees oma abikaasat, 31-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Röövimine
19. mail teatati, et Lasnamäel Punane tänaval ründasid kaks seni tuvastamata isikut 28-aastast meest ja võtsid talt ära mobiiltelefoni. Kahju 500 eurot.

Kehalised väärkohtlemised
19. mail teatati, et Nõmmel Männiku teel asuvas korteris lõi 49-aastane naine tuhatoosiga vastu pead oma elukaaslasele, 62-aastasele mehele. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse ning politseinikud pidasid naise kinni.

19. mail teatati, et Haaberstis Õismäe teel korteris tekkis konflikt 28-aastase mehe ja 20-aastase naise vahel, milles mõlemad osapooled said vigastada.

Vargused
19. mail teatati, et Kesklinnas Tuukri tänaval murti akna kaudu sisse ettevõttesse ja varastati kinesioloogilist teipi. Kahju 500 eurot.

19. mail teatati, et Nõmmel Põllu tänaval on veoki paagist varastatud kütust. Kahju üle 200 euro.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
19. mail teatati, et Rae vallas ründas seni tuvastamata mees 24-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
19. mail saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 1994. aastal sündindu India Vabariigi kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati piiril sisenemiskeeld ja tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees toimetati kinnipidamiskeskusesse kuni tagasilennu võimaluseni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused
19. mail avastati, et Elva vallas Härjanurme külas on sisse murtud talumajja, kust varastati 3000 eurot sularaha.

Politseile laekus teade, et 17. mail varastati Tartus Turu tänava jalgrattaparklast Apollo Phaze jalgratas. Kahju on 300 eurot.

Piiriturvalisus
19. mail kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Leedu numbrimärgiga sõidukit ning avastasid, et selle roolis olnud mehe juhiluba on kehtetu. Mehele määrati rikkumise eest rahatrahv ning rooli läks temaga kaasa reisinud kõrvalistuja, kel olemas kehtiv juhtimisõigus.

19. mail tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

Ööl vastu 20. maid pidas piirivalvepatrull Pihkva järvel Rõsna küla lähistel kinni 1987. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodaniku, kes ujus Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki. Mees toimetati menetlustoiminguteks Võru arestimajja ning juhtumist informeeriti Venemaa Föderatsiooni piirivalvet.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
19. mail teatati politseile, et Kohtla-Järvel Kasteheina tänaval lõi 44-aastane naine omavahelise konflikti käigus 40-aastast meest. Politsei pidas naise kahtlustatavana kinni.

19. mail teatati politseile, et Narvas Kreenholmi tänaval asuvas poes löödi omavahelise konflikti käigus 70-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

18. mail sai politsei teate, et Sillamäel Geoloogia tänaval asuvas korteris lõi 45-aastane mees omavahelise tüli käigus enda 39-aastast elukaaslast. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Kelmus
Politseile teatati, et 18. mail helistasid Narvas elavale 69-aastasele mehele tundmatud isikud, kes tutvustasid ennast telefonioperaatorina ja panga esindajatena ning palusid avaldajal Smart-ID kaudu sisestada enda PIN-koodid. Hiljem selgus, et mehe nimel oli võetud laenu ja see edasi kantud võõrale kontole. Kahju on kokku 5000 eurot.

Piiriturvalisus

19. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel Moldova ja Venemaa Föderatsiooni kodanikke, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikutele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

19. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist sisenemisel 1985. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kel puudus kehtiv viisa või elamisluba. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

19. mail tõkestati Narva-1 piiripunktis riiki sisenemine neljal isikul, kel puudus riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Arvutikelmus
19. mail alustati menetlust selles, et 13. mail on 35-aastase naise teadmise ja loata kasutatud tema pangakaardi andmeid ning tasutud soovimatute teenuste eest, esialgsetel andmetel ligi 655 euro väärtuses. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
19. mail alustati menetlust selles, et 13. mail löödi Pärnus avalikus kohas 20-aastast noormeest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.