Politseis registreeritud sündmused

Ajavahemikul 24.- 26. juuni registreeriti politsei- ja piirivalveametis 108 teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 24 varavastast kuritegu, sealhulgas üks rööv ja 23 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 176. Eile, 26. juunil registreeriti viis inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 47, lisaks tabati üks narkojoobe kahtlusega autojuht. Piirilt saadeti tagasi üheksa inimest ning esitati kolm rahvusvahelise kaitse taotlust.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
22. juunil teatati, et Kesklinnas Valli tänaval lõid tundmatud mehed 23-aastast meest.

22. juunil teatati, et Lasnamäe Majaka tänava korteris lõi 32-aastane mees 46-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

22. juunil sai politsei teate Haabresti Paldiski maanteele, kus 33-aastane mees lõi 42-aastast meest.

23. juunil teatati, et Lasnamäe Peterburi teel lõi 22-aastane mees 31-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

23. juunil teatati, et Lasnamäe Meeliku tänava korteris lõi 40-aastane naine 76-aastast naist. Politseinikud pidasid lööja kinni.

23. juunil sai politsei teate Mustamäe Kuklase tänava korterisse, kus 35-aastane mees lõi oma endist elukaaslast, 36-aastast naist.

23. juunil toimus Lasnamäe Mahtra tänava korteris kahe elukaaslase vahel konflikt, milles sai kannatada 30-aastane naine. Politseinikud pidasid 37-aastase mehe kinni.

24. juunil teatati, et Põhja-Tallinna Õie tänaval lõi seni tuvastamata inimene 51-aastast naist.

24. juunil sai politsei teate Kesklinna Aia tänava kortermajja, kus 20-aastane mees lõi esemega 17-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kinni.

25. juunil teatati, et Põhja-Tallinna Sõle tänava kortermajas lõi 70-aastane mees 61-aastast naist.

26. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval lõid seni tuvastamata kaks inimest 37-aastast naist.

26. juunil teatati, et Lasnamäe Hooldekodu tee kortermajas lõi 32-aastane mees 36-aastast meest.


Vargused
22. juunil teatati, et Pirital varastati elumajast seif. Vargusega tekitatud kahju on 16 000 eurot.

22. juunil teatati vargusest Põhja-Tallinnas Kalaranna tänaval, kust varastati ehitussoojakust tööriistad. Kahju on kokku 10 030 eurot.

23. juunil teatati, et Nõmme Kalmistu teelt varastati kerghaagis. Kahju on 1550 eurot.

24. juunil teatati, et Haaberstis Paldiski maanteelt varastati metallposte. Kahju on 500 eurot.

26. juunil varastati Pirital elumajast isiklikke esemeid. Kahju on 1000 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
22. juunil teatati, et Rae valla Jüri alevikus lõi 29-aastane mees oma elukaaslast, 26-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

24. juunil teatati, et Maardus lõi 39-aastane mees oma endist elukaaslast, 19-aastast naist.

24. juunil sai politsei teate Jõelähtme valda, kus alkoholijoobes 53-aastane mees lõi oma elukaaslast, 46-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

25. juunil teatati, et Paldiski linnas lõi tundmatu inimene terava esemega 44-aastast meest.

26. juunil sai politsei teate Haabersti Järveotsa tee kortermajja, kus 32-aastane mees tõukas oma elukaaslast, 31-aastast naist.

Vargused
23. juunil teatati, et Rae vallas Peetri alevikus varastati paat, haagis, päästevestid ja raadiomakk. Kahju on 6500 eurot.

25. juunil varastati Saue vallas Hüüru külas valuveljed. Kahju on 400 eurot.

Piiriturvalisus
22. juunil saabusid Tallinna lennujaama Istanbulist kolm Türgi Vabariigi kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Neile koostati sisenemiskeelud ja nad lahkusid 23. juunil Narva piiripunkti kaudu Venemaa Föderatsiooni.

26. juunil koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks Moldova Vabariigi kodanikule. Ta viibis Eestis 340 kalendripäeva seadusliku aluseta. Mehele kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld ja määrati rahatrahv 150 trahviühikut, summas 600 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
23. juunil sai politsei väljakutse Jõgeval Liiva tänavale, kus olid omavahel kaklema läinud naabrimehed. Rüseluses sai viga 66-aastane mees, kelle meedikud esmaabiks haiglasse viisid. Politsei pidas purjus lööja kinni ning viis esmalt kainenema.

Tartumaa

Vargus
23. juunil avastati, et Tartus Kalevi tänava garaažist varastati mootorsaag. Kahju on 1200 eurot.

Kehalised väärkohtlemised
23. juuni hilisööl sai politsei väljakutse Luunja valda, kus olid omavahel rüselema läinud kolm noormeest. Viga said kaks 18-aastast noormeest. Kuriteos kahtlustatavana peeti kinni 36-aastane mees. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

23. juuni õhtul läksid Elva vallas Saare külas omavahel kaklema alkoholi tarvitanud ema ja tütar. Meedikute abi keegi siiski ei vajanud ning peale politseinikega suhtlust läksid naised ära magama.

Asja rikkumine ja hävitamine
Ööl vastu 23. juunit süttis Tartus Kruusamäe tänaval kuur ning ka selle kõrval olnud elumaja sein. Päästjad kustutasid tulekahju. Inimesed põlengus viga ei saanud. Juhtunu üksikasju ja tulekahju tekkepõhjust selgitavad politseinikud kriminaalmenetluses.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. juunil sai politsei väljakutse Võrus Kivi tänava korterisse, kus joobes mees oli löönud oma elukaaslast. Meedikud andsid naisele esmaabi. Mees peeti kinni ning juhtu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
22. juunil ületas üks paat kahel korral Lämmijärvel ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone Eestist Venemaa Föderatsiooni ning tagasi. Alus peeti kinni ning selle juhile määrati rikkumise eest 120-eurone rahatrahv. Juhtunust teavitati ka Venemaa Föderatsiooni piirivalvet.

22. juunil avastasid piirivalvurid valvekaamera abil piirimärgi lähistel liikuva inimese. Piirialal liikunud mees peeti Setomaa vallas Rääptsova külas kinni ning tuvastati, et tal puuduvad nii isikut tõendavad dokumendid kui ka seaduslik alus riigis viibimiseks. Mees toimetati menetlustoiminguteks piirivalvekordonisse.

22.juuni õhtul tõkestati Luhamaal riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus piiriületuseks seaduslik alus. Talle väljastati sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Ööl vastu 223. juunit toimus Võru maakonnas Setomaa vallas Verhulitsa külas ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületus ühe isiku poolt suunaga Eestist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Kümmekond minutit hiljem pidasid piirivalvurid kontrolljoont ületanud Eesti Vabariigi kodaniku kinni. Isikule määrati 20-eurone rahatrahv.

23. juuni ennelõunal avastas Värska kordoni radarvaatleja Pihkva järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni. Juhtumist teavitati Venemaa Föderatsiooni piirivalvet, kes paadiga piiri ületanud kaks isikut kinni pidas.

23. juuni pealelõunal kutsuti piirivalve paadipatrull appi Peipsi järvele, kus olid hätta sattunud kaldast nelja kilomeetri kaugusel seilanud paatkond. Nimelt lakanud paadimootor töötamast ning piirivalvurid pukseerisid abivajajad kaldasse.

23. juunil kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist väljumisel 1972. aastal sündinud Valgevene kodanikku, kes oli viibinud ebaseaduslikult Schengeni alal seitse päeva, neist neli päeva Eestis. Isikule koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja määrati 100-eurone rahatrahv. Mees lahkus Venemaa Föderatsiooni.

24. juunil tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kolmel Venemaa Föderatsiooni ning kahel Ukraina kodanikul, kuna neil puudus seaduslik alus Schengeni territooriumile sisenemiseks.

24. juunil kontrollisid piirivalvurid Piirissaare külje all üht alust ning avastasid, et selles puudub turvavarustus. Alust juhtinud mehele määrati rikkumise eest 20-eurone rahatrahv.

24. juunil tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Serbia Vabariigi kodanikul, kuna tal puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta läks tagasi Venemaa Föderatsiooni.

24. juuni hilisõhtul ületas üks paat Lämmijärvel ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone Eestist Venemaa Föderatsiooni. Venemaa Föderatsiooni piirivalve pidas paadis olnud kaks Eesti Vabariigi kodanikku kinni.

25. juunil avastas Värska teenistuse radarivaatleja Pihkva järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi kaatriga kuue inimesega pardal. Kaatri juhile määrati 80-eurone rahatrahv.

25. juunil avastas Mehikoorma teenistuse radarivaatleja Põlva maakonnas Räpina vallas Lämmijärvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse jetiga Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Veesõiduki juhile määrati rahatrahv. Teavitati Venemaa Föderatsiooni piirivalvet.

26.juunil avastas Mehikoorma teenistuse piirivalvurid piirirežiimi rikkumise Lämmijärvel. Rikkumise toime pannud alus peeti kinni ning selle juht selgitas, et kaotas paadis olles hetkeks valvsuse, mistõttu triivis paat piirirežiimialasse. Juhile tehti hoiatus.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Röövimine
26.juuni varahommikul kella 5 paiku ründasid kaks meest Kohtla-Järvel Paate tänaval 33-aastast meest, kes sai viga. Ühtlasi võeti mehelt kott isiklike esemetega väärtuses umbes 300 eurot. Kuriteos kahtlustatavaid mehi tuvastab politsei kriminaalmenetluses.

Varguskatse
26. juuni hilisõhtul tungisid kaks meest Jõhvis laohoonesse ning püüdsid pööningult varastada vasktorusid. Politsei sai teate, et laohoones märgati kahtlast liikumist ning pidas sündmuskohal kinni kaks kuriteos kahtlustatavat meest.

Vargused
22. juuni õhtul unustati Kohtla-Järvel Maleva 25a maja juures pingile mobiiltelefon REDmi Note 10 ning kui seda otsima mindi, oli keegi selle ära varastanud. Kahju on 250 eurot.

23. juunil varastati Narvas 26.juuli tänavalt korterist kaks rahakotti, mobiiltelefon ja teisi esemeid. Kahju on 446 eurot.

24. juunil avastati, et Narvas Paju tänavalt on varastatud rohelist värvi mootorratas Kawasaki, millega osaletakse võistlustel ja mis ei ole registrisse kantud. Kahju on 3600 eurot.

25. juuni öösel varastati Alutaguse vallas Konsu külas Nõmme järve ääres telgist kõlar JBL PartyBox 310. Kahju on umbes 600 eurot.

Kehalised väärkohtlemised
22. juuni öösel ründas 26-aastane mees Kohtla-Järvel Olevi tänaval korteris oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

22. juuni õhtul rünnati Jõhvis Kalevi tänaval maja juures 47-aastast meest, kes sai viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

22. juuni õhtul tõukas 36-aastane mees Narvas Tallinna maanteel maja trepikojas oma abikaasat, kes sai viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

23. juuni öösel tekkis Kiviõli linnas Metsa tänaval majas seltskonnas tüli, mille käigus rünnati 29-aastast meest, kes sai viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

23. juuni õhtul lõi 41-aastane mees Olevi tänaval korteris oma abikaasat, kes sai viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

23. juuni õhtul tekkis Kohtla-Järvel Olevi tänaval korteris ühise alkoholi tarbimise käigus tüli, mille käigus ründas 50-aastane mees noaga talle tuttavat meest ja naist. Kiirabi viis nad täiendavaks tervisekontrolliks traumapunkti.

24. juuni öösel lõi 43-aastane mees Jõhvi vallas Edise külas korteris oma abikaasat, kes sai viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

24. juuni öösel lõi 25-aastane mees Kohtla-Järvel Pärna tänaval majas talle tuttavat meest, kes sai viga. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni.

24. juuni öösel lõi 31-aastane mees Alutaguse vallas Kiikla külas korteris talle tuttavat meest, kes sai viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

24. juuni varahommikul lõi 42-aastane naine Narvas Mõisa tänaval baaris talle tuttavat naist, kes sai viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

24. juuni päeval tõukas 37-aastane mees Narvas Daumani tänaval korteris oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

24. juunil tõukas 41-aastane mees Kohtla-Järvel Sõpruse tänaval majas oma abikaasat ja tütart, mistõttu said nad viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

25. juuni öösel lõi 23-aastane mees Alutaguse vallas Uuskülas majas oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

25. juuni öösel tekkis Narvas Turu tänaval naabrimeeste vahel tüli, mille käigus lasi üks teisele pipragaasi.

25. juuni varahommikul lõi 36-aastane mees Narvas Külvi tänaval majas oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

25. juuni ennelõunal ründas 60-aastane mees Narvas Kangelaste prospektil korteris oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

25. juuni päeval tekkis Narvas Uusküla tänaval kaupluses konflikt, kus väidetavasti neli meest ründasid neile võõrast meest. Patrulli saabudes mehed põgenesid. Lööjatest üks, 41-aastane mees, õnnestus patrullil kuriteos kahtlustatavana kinni pidada. Kõik täpsemad üksikasjad selgitatakse menetluses.

25. juunil lõi 53-aastane mees Sillamäel Kesk tänaval korteris oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

25. juuni õhtul lõi 48-aastane mees Narvas Kangelaste prospektil korteris 52-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

26. juuni õhtul sai politsei teate, et Lüganuse vallas rannas tekkis tüli kahe üksteisele võõra mehe vahel, mis päädis kaklusega. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

26. juuni õhtupoolikul tõukas 43-aastane mees Kohtla-Järvel Karja tänaval majas oma elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Lääne-Virumaa

Vargus
26. juunil avastati, et Rakvere vallas Jõekalda teel on sisse murtud mõisahoonesse ning varastatud laboritenikat. Esialgne kahju on umbes 20 000 eurot.

Kehalised väärkohtlemised
22. juuni öösel lõi 25-aastane mees Sõmeru alevikus Astri tänaval korteris oma abikaasat, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

24. juuni ennelõunal lõi 30-aastane naine Viru-Nigula vallas Aseri alevikus maja juures talle tuttavat naist, kes sai viga. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

Omavoliline sissetung
22. juunil tungiti Kundas Mäe tänaval sisse korterisse, kus vandaalitseti. Lõhkumisega tekitatud kahju on 1150 eurot. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 34-aastase mehe.

Piiriturvalisus
22. juunil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi kodanikul, 1989. aastal sündinud mehel, kelle passis oli võltsimistunnustega Itaalia Schengeni viisa.

22. juunil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist lahkumisel Venemaa Föderatsiooni kodanikku, 1989. aastal sündinud naist, kes oli viibinud Schengeni riikide territooriumil seadusliku aluseta 20 päeva, neist kaks päeva Eestis. Naisele määrati rahatrahv, koostati lahkumisettekirjutus ning kohaldati kaheks kuuks sissesõidukeeld.

22. juunil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, 1982. aastal sündinud mehel, kellele kehtib kuni 22.03.2025 sissesõidukeeld. Isikule väljastatud Ungari Schengeni viisa tunnistati kehtetuks.

24. juunil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist lahkumisel 63-aastast Moldova Vabariigi kodanikku, kes oli viibinud Eestis kaks päeva seadusliku aluseta. Naisele määrati rahatrahv, koostati lahkumisettekirjutus ning kehtestati kuueks kuuks sissesõidukeeld.

25. juunil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kuuel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, ühel Moldova Vabariigi- ja ühel Ukraina kodanikul, kelle ütlused olid ebaselged ning puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikud suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

26. juunil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine Ukraina kodanikul, 1993. aastal sündinud mehel, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

26. juunil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine Ukraina kodanikul, 1990. aastal sündinud naisel ja tema neljal lapsel, kes on Venemaa Föderatsiooni kodanikud, kuna lastel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikud suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

26. juunil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestist väljumisel Venemaa Föderatsiooni kodanikku, 19-aastast naist, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis ebaseaduslikult 14 päeva, neist ühe päeva Eestis. Isikule koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks ja sissesõidukeeld üheks aastaks.

26. juunil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, 1992. aastal sündinud mehel, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
25. juunil teatati, et Paides lõi 20-aastane mees korteris tuttavat 32-aastast meest, kes sai viga. Politsei pidas 20-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
23. juunil teatati, et Pärnus lõid 18-aastane mees ja 21-aastane mees korteris tuttavat 51-aastast meest.

Vargused
26. juunil sai politsei teate, et Tori vallas siseneti täpselt tuvastamata ajal lukustatud abihoonesse, kust varastati erinevaid tööriistu. Esialgsetel andmetel on kahju 1150 eurot.

22. juunil sai politsei teate, et Häädemeeste vallast Reiu külast varastati teeviit. Vargusega tekitati kahju 400 eurot.

Raplamaa

Kehalised väärkohtlemised
24. juunil teatati, et 38-aastane mees lõi Märjamaal avalikus kohas tuttavat 37-aastast naist.

27. juunil sai politsei teate, et Raplas kasutas 28-aastane naine korteris füüsilist vägivalda oma elukaaslase, 33-aastase mehe suhtes.

Avaliku korra raske rikkumine
23. juunil teatati, et Rapla vallas lõi 37-aastane mees avalikus kohas esialgsetel andmetel tuttavat 43-aastast meest.