Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, sh 23 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 26.

Registreeriti viis inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Juhtimiselt kõrvaldati neli alkoholi või narkootikumide tarvitamise tunnustega sõidukijuhti.

Eestisse saabus 114 Ukraina kodanikku, kellest 39 otsustasid siia jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Vargus
31. augustil varastati Põhja-Tallinnas Kalaranna tänaval asuvast restoranist 3000 euro väärtuses alkoholi.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Asja rikkumine ja hävitamine
Alustati kriminaalmenetlust selles, et 8. augustil süüdati Jõgeva linnas Aia tänaval asuva avaliku mänguväljaku ronila, mis sai kahjustada. Süütamisega tekitatud kahju on hinnanguliselt 10 000 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
31. augustil alustati kriminaalmenetlust selles, et Mustvee vallas tuli joobes mees võõrasse hoovi ning lõi meest.

Tartumaa

Vargused
31. augustil teatati politseile, et Tartus Kuperjanovi tänavalt on varastatud lukustatud musta ja oranži värvi jalgratas Corelli Snoop. Vargusega tekitatud kahju on 212 eurot.

Alustati kriminaalmenetlust selles, et 29 augustil varastati Tartus Pikalt tänaval asuvast rattaparklast lukustatud valge jalgratas Stern. Vargusega tekitatud kahju on 500 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Kagu piiripunktides Eestisse sisenemise ühel Venemaa, kolmel Moldova ja ühel Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
31. augustil teatati politseile, et Jõhvis asuva kaubanduskeskuse juures löödi 27-aastast meest. Politseinikud pidasid 18-aastase noormehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
Politsei alustas kriminaalmenetlust selles, et Kiviõlis Aasa tänaval asuvast majast varastati 31.augusti öösel akna lõhkumise teel tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on 5000 eurot.

Piiriturvalisus
31. augustil tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Usbekistani kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

31. augustil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine seitsmel Ukraina, kuuel Moldova, kahel Venemaa ja Ukraina ning ühel Kirgiisi kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.