Politseis registreeritud sündmused

6. märtsil registreeriti politsei- ja piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 24.

Juhtimiselt kõrvaldati 21 joobetunnustega sõidukijuhti.

Eestisse tuli 65 Ukraina kodanikku, kellest 34 teatas, et plaanib esialgu Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
6. märtsil teatati, et Mustamäel E. Vilde teel löödi 35-aastast meest. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

6. märtsil teatati, et Lasnamäel Pae tänaval korteris lõi 43-aastane mees enda elukaaslast, 34-aastast naist. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

6. märtsil teatati, et liinibussis löödi 49-aastast meest. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

6. märtsil teatati, et Mustamäel Sääse tänaval lõi alkoholijoobes 40-aastane mees alkoholijoobes 56-aastast naist. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

6. märtsil teatati, et Mustamäel Siili tänaval kortermajas lõi naaber 39-aastast naist. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

6. märtsil teatati, et Kesklinnas Rävala puiesteel korteris tekkis konflikt 36-aastase mehe ja 51-aastase naise vahel, mille käigus naine lõi meest korduvalt. Naine lahkus enne politseinike saabumist. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Vargus
6. märtsil teatati, et Lasnamäel Peterburi teel varastati lukustatud ruumist tööriistu. Vargusega tekitati kahju umbes 2600 eurot.

6. märtsil teatati, et Kristiine linnaosas Vindi tänaval varastati kortermaja keldrist tööriistu. Vargusega tekitati kahju kuni 4000 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine

6. märtsil teatati, et Paldiski linnas lõi 51-aastane naine enda elukaaslast, 54-aastast meest noaga. Kiirabi toimetas mehe tervisekontrolliks haiglasse, tema elu ei ole ohus. Politsei pidas naise kinni.

Piiriturvalisus
6. märtsil koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks, kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile ja määrati 300 eurot rahatrahvi 1982. aastal sündinud Valgevene kodanikule, kes viibis Eestis ebaseaduslikult 678 päeva.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
6. märtsil teatati politseile, et Luunja vallas Kabina külas lõi joobes 42-aastane mees oma elukaaslast. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni. Vägivallajuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
6. märtsil tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Moldova kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Ka olid mehe selgitused reisi eesmärgi osas ebausaldusväärsed, mistõttu väljastati talle sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

6. märtsil kontrollisid migratsiooniametnikud Võrumaa ettevõtteid tuvastamaks, kas nende töötajad viibivad ja töötavad Eestis seaduslikult. Kontrolliti kahte juriidilist ja 21 füüsilist isikut. Objektidel rikkumisi ei tuvastatud.

6. märtsil saabus Luhamaa piirikontrolli Leedu numbrimärkidega Daf veok, mille haagise tehasetähis oli manipuleerimistunnustega. Sõiduk suunati täiendavasse kontrolli ning paigutati seejärel arestipaltsile.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
6. märtsil teatati politseile, et Sillamäel J. Gagarini tänava korteris lõi 38-aastame mees elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ähvardamine
6. märtsil teatati politseile, et Kiviõlis ähvardas 32-aastane mees oma abikaasat vägivallaga. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
6. märtsil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et viimase nädala jooksul on Sillamäel sisse murtud keldrisse, kust varastati tööriistu ja kaablit. Vargusega tekitatud kahju 470 eurot.

Kelmus
Politseisse pöördus Narvas elav naine, kes oli väidetavat saanud politseist telefonikõne, milles anti märku kahtlastest tehingutest tema pangakontol. Probleemide kõrvaldamiseks paluti naisel teha ülekanne summas 900 eurot, mida ka naine tegi. Kahju on 900 eurot ning kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
6. märtsil tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Usbekistani kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

6. märtsil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine viiel Moldova, neljal Ukraina ja kolmel Venemaa kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
6. märtsil kella 21 paiku õhtul sai politsei teate, et Haapsalus lõid kaks meest Tallinna maanteel kaupluse ees 53-aastast meest.

Raplamaa

Arvuti, arvutisüsteemi ja arvutivõrgu ebaseaduslik kasutamine
7. märtsil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 24. veebruaril häkiti 46-aastase Kohila valla elaniku e-postikasti. Kontol muudeti ära parool ja salaküsimus, millega saadi kontole ebaseaduslik juurdepääs ning mille tõttu ei ole kannatanul enam võimalik enda kontot kasutada.

Kehaline väärkohtlemine
6. märtsil alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 5. märtsi hilisõhtul lõi 53-aastane joobes mees Märjamaa vallas kodus enda 43-aastast elukaaslast.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.