Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveamet registreeris läinud nädalavahetusel 135 avaldust ja teadet kuritegudest, nende hulgas oli 36 varavarast kuritegu. Registreeriti üheksa liiklusõnnetust, milles hukkus üks inimene ja sai vigastada kümme inimest. Juhtimiselt kõrvaldati 55 alkoholi- ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 405 väärtegu. Piiril väljastati 17 sisenemiskeeldu.

Põhja prefektuur

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
15. novembril teatati, et 26-aastane mees lõi Retke teel tuttavat 17-aastast tütarlast.

15. novembril teatati, et alkoholijoobes 64-aastane mees lõi Kärberi tänaval tuttavat 29-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid lööja kinni.

16. novembril teatati, et Toompuiesteel lõi 23-aastane mees oma 27-aastast elukaaslast.

16. novembril teatati, et Suur-Karja tänaval löödi 21-aastast meest. Politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 23-aastase mehe.

16. novembril teatati, et Punasel tänaval löödi 39-aastast meest.

16. novembril teatati, et Poordi tänaval tungiti kallale 49-aastasele mehele.

16. novembril teatati, et Vana-Posti tänaval lõi 24-aastane naine 23-aastast meest. Politseinikud pidasid lööja kahtlustatava kinni.

16. novembril teatati, et Mustamäe teel tungis 35-aastane mees kallale oma 30-aastasele abikaasale.

16. novembril teatati, et Viru tänaval löödi 25-aastast ja 22-aastast meest.

17. novembril teatati, et Raua põigus toimus peretüli 90-aastase naise ja 64-aastase naise vahel.

17. novembril teatati, et Kadaka teel toimus kaklus, mille käigus lõi 41-aastane mees 32-aastast naist ja 27-aastast meest. Mees peeti kahtlustatavana kinni ning toimetati jaoskonda.

17. novembril teatati, et Viru tänaval kaklesid 28-aastane ja 20-aastane mees.

17. novembril teatati, et Pärnu maanteel lõi 30-aastane mees 34-aastast meest. Ründaja peeti kahtlustatavana kinni ning toimetati jaoskonda.

17. novembril teatati Pihlapuu teel toimunud peretülist, mille käigus lõi 27-aastane mees 26-aastast naist, põhjustades talle valu ja kehavigastusi.

17. novembril teatati Paekaare tänaval toimunud peretülist, mille käigus lõi 48-aastane mees 54-aastast naist, tekitades talle valu ja kehavigastusi. Mees peeti kahtlustatavana kinni ja toimetati jaoskonda.

Vargus
15. novembril teatati, et Sadama tänaval asuvas majutusasutuses varastati sülearvuti Macbook. Kahju on 5000 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
16. novembril teatati, et Kehras Paberi tänaval lõi 42-aastane mees 37-aastast naist. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

16. novembril teatati, et Kehras Kose maanteel löödi 33-aastast meest.

16. novembril teatati, et Saku vallas Kasemetsa külas tungis 35-aastane mees kallale oma 24-aastasele elukaaslasele. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril
15. novembril saabusid Kiievist Tallinna lennujaama kaks Ukraina kodanikku, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid ning piisavad elatusvahendid. 1986. ja 1988. aastal sündinud meestele väljastati sisenemiskeeld ja nad lahkusid Eestist vastavalt Minskisse ja Kiievisse. Väljalennu eel avastati 1986. aastal sündinud mehe pagasist tsiviilkäibes keelatud relv kasteet, mis võeti hoiule.

15. novembril saabus Kiievist Tallinna lennujaama Ukraina kodanik, kellele oli väljastatud sisenemiskeeld Schengeni alale. Meest ei lubatud Schengeni alale ning ta lendas edasi Minskisse.

15. novembril kontrollisid Tallinna kordoni ametnikud liiklusjärelevalve käigus Narva maanteel sõiduautot Ford, milles viibis kaheksa välismaalast. Meeste ütlused olid vastukäivad ning nad toimetati asjaolude väljaselgitamiseks jaoskonda. Ühe Moldova ja ühe Ukraina kodaniku lühiajaline töötamine Eestis oli PPAs registreeritud ning nad vabastati. Ülejäänud kuus Moldova kodanikku töötasid Eestis ebaseaduslikult, mistõttu lõpetati nende viibimisaeg Schengeni alal ja koostati lahkumisettekirjutus Eestis lahkumiseks. Kuuele mehele väljastati ka sisenemiskeeld: 2000., 1999. ja 1978. aastal sündinud meestele üheks aastaks, 1970. ja 1994 aastal sündinud meestele kuueks kuuks ning 1988. aastal sündinud mehele kaheks aastaks.

16. novembril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1991. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikule, kes viibis ja töötas Eestis ebaseaduslikult. Kohaldati sissesõidukeeld viieks aastaks.

17. novembril peeti kinni Tallinna Vanasadamasse reisilaevaga saabunud 45-aastane mees, kes oli tagaotsitav seoses karistuse kandmisest kõrvalehoidmisega.

17. novembril saabus Tallinna lennujaama lennureisiga Moskvast 31-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning ta jääb kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda lennujaama kinnisele transiitalale.

17. novembril saabus Tallinna lennujaama lennureisiga Khuthaisist 35-aastane Gruusia kodanik. Naisel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi, ning piisavad elatusvahendid. Talle koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning ta jääb kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda lennujaama kinnisele transiitalale.

Ida prefektuur

Lääne-Virumaa

Vargus
Ajavahemikul 11. – 16. novembril tungiti tabaluku eemaldamise teel sisse Rakvere vallas Arkna külas asuvasse keldriboksi. Sealt varastati akusaag, õhukompressor ja akutrell. Esialgne varaline kahju on 366 eurot.

Ida-Virumaa

Röövimine
17. novembril tungisid kolm seni kindlaks tegemata isikut Kohtla-Järve Lasteaia tänaval asuvasse majja sisse ja röövisid sealt esialgsetel andmetel 27200 eurot sularaha.

Kehalised väärkohtlemised
17. novembril lõi 39-aastane mees Kohtla- Järvel Maleva tänaval asuva kaupluse juures naist. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

17. novembril lõi 21-aastane mees Kohtla-Järvel Aru tänaval asuvas korteris talle tuttavat meest.

17. novembril lõi 34-aastane mees Narva-Jõesuu linnnas oma elukaaslast. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

17. novembril lõi 31-aastane mees Narvas Energia tänaval asuvas hoones teist meest. Kuriteos kahtlustatava on kinni peetud.

16. novembril löödi Jõhvis asuvas meelelahutusasutuses 32-aastast meest.

16. novembril lõi 32-aastane mees Narvas asuvas meelelahutusasutuses enda abikaasat. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

Raske tervise kahjustuse tekitamine
16. novembril löödi Kohtla-Järvel Olevi tänaval 33-aastast meest, kes sai viga.

Asja omavoliline kasutamine
Ajavahemikul 15. - 17. november kasutas 33-aastane mees Narvas Kerese tänavale pargitud sõidukit omaniku tahte vastaselt.

Avaliku korra rasked rikkumised
14. novembril teatas 42-aastane mees, et Narvas A. Puškini tänaval asuvas korteris on pomm. Sündmuskohta kontrollinud demineerijad lõhkekeha ei tuvastanud. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

15. novembril löödi Kiviõlis Soo tänaval asuva maja juures 24-aastast meest.

Juhtumid piiril
14. novembril kontrollis Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talitus Lääne-Virumaal asuval objektil töötavaid välismaalasi. Viiel seal töötaval välismaalasel (kõik Ukraina kodanikud) puudus Eestis lühiajalise töötamise registreerimine. Neile koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati kuueks kuuks sissesõidukeeld. Tööandja suhtes alustati väärteomenetlus.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 15. novembril Eestisse sisenemisel kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naistel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati neile sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 15. novembril Eestisse sisenemisel 1979. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva 1- piiripunktis kontrolliti 15. novembril Eestist väljumisel 1962. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Naine viibis Schengeni riikides seadusliku aluseta kuus päeva, kõik päevad Eestis. Talle koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks ja määrati rahatrahv 80 eurot. Naine lahkus Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 16. novembril Eestisse sisenemisel 1985. aastal sündinud Ukraina kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 17. novembril Eestist väljumisel 1995. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Naine viibis Schengeni riikides seadusliku aluseta kokku kolm päeva, kaks päeva Eestis. Talle koostati ettekirjutis Eestist lahkumiseks ja määrati rahatrahv 80 eurot. Naine lahkus Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 17. novembril Eestisse sisenemisel 1955. aastal sündinud Armeenia Vabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 17. novembril Eestisse sisenemisel kahte Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna neil puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati neile sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Lõuna prefektuur

Tartumaa

Vargused
15. novembril teatati, et Tartus Vanemuise tänava õppeasutuse rattahoidlast varastati lukustamata Airwalk tõukeratas. Kahju on 225 eurot.

16. novembril avastati, et Nõo alevikus Vana-Nõo tänaval on sisse murtud kuuri ja sauna, kust varastati tööriistu. Kahju on selgitamisel.

Ööl vastu 16. novembrit varastati Tartus Veski tänava keldrist seljakott koos süle- ja tahvelarvutiga. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

17. novembril teatati, et Tartus Vahi tänava kaupluse parklas sokutasid kaks tõmmut meest ühele vanahärrale auto tagaistmele kaks karpi kööginugasid ning küsisid nende eest vastu sularaha. Ajal, mil eakas härra oma rahakoti suu avas, võttis üks meestest sealt vahelt omavoliliselt ära 250 eurot, lahkus seejärel vanahärra autost ning sõitis oma masinaga minema. Juhtunu üksikasju ning meeste isikuid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Valgamaa

Kehalised väärkohtlemised
16. novembril teatati, et Valga vallas Õru alevikus lõi 39-aastane mees 30-aastast elukaaslast. Meedikud andsid naisele esmaabi kohapeal. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni.

16. novembri hommikul puhkes Valga vallas Vilaski külas elukaaslaste vahel tüli, mille käigus 40-aastane mees lõi 46-aastast elukaaslast. Naine meedikute abi ei vajanud. Politsei pidas mehe kinni ning toimetas ta üksikasjade selgitamiseks politseiuurija juurde.

Juhtumid piiril
15. novembri pealelõunal kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis kahte Venemaa Föderatsiooni kodanikku ning selgus, et isikutel puuduvad sobivad dokumendid põhjendamaks oma reisi eesmärki ja tingimusi. Neil tõkestati Eestisse sisenemine, neile koostati sisenemiskeeld ning nad suunati tagasi Venemaale.

15. novembri õhtul kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Läti numbrimärgiga Toyotat, kust avastasid vedrujõul avaneva noa, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Keelatud ese võeti mehelt ära, talle koostati väärteoprotokoll, misjärel lubati tal oma teekonda jätkata.

15. novembri hilisõhtul kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunkti saabunud liinibussi, mida juhtis 46-aastane valgevenelane. Bussijuhi kontrollimisel tuvastasid piirivalvurid mehel joobetunnused, mistõttu kõrvaldati ta juhtimisel, talle vormistati väärteoprotokoll ning peale esmaseid menetlustoiminguid lubati tal jalgsi riigist lahkuda. Juhita jäänud buss jäi piiripunkti territooriumile uut sohvrit ootama.

Ööl vastu 16. novembrit kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis sõiduautot Volkswagen Passat, mida juhtinud Venemaa Föderatsiooni kodanik esitas ametnikele kehtetu juhiloa. Mehele määrati rahatrahv ning seejärel lubati tal teekonda jätkata.

17. novembril kella 16.30 ajal saabus Luhamaa piiripunkti Läti numbrimärgiga sõiduauto Mercedes, mida juhtis 48-aastane mees. Piirivalvurid leidsid kontrolli käigus sõiduautost gaasirelva, mis on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Autojuht koos koolatud esemega anti menetlustoiminguteks üle tolliametnikele.

17. novembril kella 17.30 paiku kontrolliti Koidula piiripunktis Kasahstani registreerimismärgiga sõidukit Honda. Sõidukit juhtinud Kirgiisi Vabariigi kodanik esitas piiriametnikele võltsimistunnustega sõiduki registreerimistunnistuse, mistõttu paigutasid piirivalvurid sõiduk täiendavaks ekspertiisiks piiripunkti territooriumile. Auto roolis olnud mehele väljastatud Leedu Schengeni viisa tunnistati kehtetuks ning tal lubati riigist lahkuda.

Lääne prefektuur

Järvamaa

Vargus
18. oktoobril sai politsei teate, et Paides sisenesid seni tuvastamata isikud akna kaudu kauplusesse ja esialgseil andmeil varastasid kaks kassasahtlit ning ligi 800 eurot sularaha.

Raplamaa

Avaliku korra raske rikkumine
17. novembril sai politsei teate, et Raplas Kauba tänaval lõi seni tuvastamata mees 29-aastast meest.

Vargus
17. novembril sai politsei teate, et Märjamaa vallas tungiti akna kaudu kauplusesse, kuid vargus jäi lõpule viimata signalisatsiooniseadme käivitumise tõttu.

Kehalised väärkohtlemised
16. novembril sai politsei teate, et Kohila vallas ründas 49-astane mees oma 38-aastast elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

16. novembril sai politsei teate, et Märjamaa vallas lõi 60-aastane mees noaga oma 50-aastast venda, kes sai viga. Politsei pidas 60-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.