Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 71 varavastast kuritegu, sealhulgas 57 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 22. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti.

Piirilt väljastati 33 sisenemiskeeldu ning tuvastati 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
8. septembril teatati, et Põhja-Tallinnas Erika tänaval maja trepikojas rünnati 57-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

8. septembril teatati, et Põhja-Tallinnas Uus-Maleva tänaval kortermaja trepikojas ründas seni tuvastamata isik 39-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Piiriturvalisus
8. septembril saabus Tallinna Vanasadamasse laevaga Läti Vabariigi kodanik, kes esitas piiripunkti toimkonnale täielikult võltsitud Poola Vabariigi juhiloa. Mehel puudus vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, talle koostati väärteoprotokoll. Peale menetlustoiminguid mees vabastati, sõidukile leiti asendusjuht.

8. septembril teatati, et Tallinna lennujaama lennueelses turvakontrollis on reisijal käsipagasis keelatud ese. Tallinna piiripunkti patrull tuvastas, et tegemist on 1985. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanikuga, kel oli käsipagasis relvataoline ese, milleks oli õhkrelv. Mehe ütluste kohaselt ta unustas selle omale kotti. Mees andis õhkrelva ära tuttavale ja ta lubati reisile.

8. septembril teatati, et Tallinna lennujaama lennueelses turvakontrollis on reisijal käsipagasis keelatud ese. Tallinna piiripunkti patrull tuvastas, et tegemist on 1954. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanikuga, kel oli käsipagasis 9mm padrun. Padrun võeti mehelt akti alusel ära ja ta lubati reisile. Mees omab vastava relva relvaluba.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused
Politseile laekus teade, et Tartus Raatuse tänava kortermaja trepikojast varastati Merida jalgratas. Kahju ja täpsemad üksikasjad on selgitamisel.

6. septembril avastati, et Tartus Ringtee tänava elamu ees seisnud sõiduautolt BMW on varastatud katalüsaator. Kahju on selgitamisel.

Piiriturvalisus
8. septembril kella 19 paiku tuvastasid piirivalvurid Saatse kordoni seirekaamera abil ühe isiku liikumise Võru maakonnas Setomaa vallas Kostkova küla lähedal piirirežiimi alas. Patrullid reageerisid vahejuhtumile ning pidasid kinni 1983. aastal sündinud Ameerika Ühendriikide kodaniku. Mees toimetati menetlustoiminguteks Värska teenistuskohta.

8. septembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine kaheksal Moldova kodanikul, kelle reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged, puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ja nad lahkusid tagasi Venemaa Föderatsiooni. Mõned tunnid hiljem püüdsid samad isikud riiki siseneda ka Koidula piiripunkti kaudu. Neile väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi.

Ööl vastu 9. augustit tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks. Isikule väljastati sisenemiskeeld ning ta suundus tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
8. septembril sai politsei teate, et Narvas lõi 22-aastane mees peretüli käigus oma 62-aastast isa, kes sai viga. Politsei pidas 22-aastase mehe kuriteos kahtlustavana kinni.

8. septembril sai politsei teate, et Jõhvis lõi seni tuvastama isik kortermajas 67-aastast meest, kes sai viga.

Vargus
8. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et augustikuu jooksul on Jõhvis kaupluse juures varastatud mitmel korral kaubaaluseid. Vargustega tekitatud kahju on hinnanguliselt 70 eurot.

Kelmus
Politsei alustas 8. septembril kriminaalmenetlust selles, et augusti lõpus tuvastas ettevõte, et tundmatu isik on ettevõtte töötajate e-posti aadresse muutnud ja saadab muudetud aadressidelt ettevõtte nimel klientidele võltsitud dokumentide ja valeinfoga kirju.

Piiriturvalisus
8. septembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kaheksal Venemaa Föderatsiooni kodanikul, ühel Moldova kodanikul, kahel Ameerika Ühendriikide kodanikul ja seitsmel Ukraina kodanikul. Tõkestatud isikud ei olnud sõjapõgenikud ning neil puudus seaduslik alus Eesti Vabariiki sisenemiseks, sest isikute reisi eesmärkide kohta antud ütlused olid ebaselged ja neil puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Arvutikelmus
8. septembril sai politsei teate, et Paides võeti võõra pangakaardiga pangaautomaadist sularaha. Varaline kahju on 300 eurot.

Läänemaa

Kelmus
8. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et juuli lõpus soovis ettevõte osta internetileheküljelt 24 tonni pelleteid ja kandis üle ettemaksu 3108 eurot. Ostjal ei olnud hiljem enam võimalik müüjaga kontakti saada. Samuti ei ole saabunud tellitud pelletid ega ole tagastatud ettemaksuna üle kantud raha. Tekitatud varaline kahju on üle 3100 euro.

Pärnumaa

Vargused
8. septembril sai politsei teate, et Põhja-Pärnumaa vallas murti sisse tallu, kust varastati traktor, trimmer, kolm jalgratast ja tööriistu. Esialgsel hinnangul on tekitatud kahju 3500 eurot.

8. septembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et augusti lõpus on Häädemeeste vallas maha raiutud ja ära viidud 35 kasepuud. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt üle 340 euro.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.