Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 53 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 21 varavastast kuritegu, sealhulgas 8 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 29. Juhtus kuus inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai viga kuus inimest. Liikluses tabati kuus alkoholijoobes juhti.

Piiril väljastati 27 sisenemiskeeldu, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli kaheksa. 11. oktoobril tuli üle piiri Eestisse 106 Ukraina kodanikku, kellest 45 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
11. oktoobril teatati, et Kesklinnas Vana-Posti tänaval lõi 31-aastane mees pudeliga 35-aastast meest. Kiirabi andis kannatanule esmaabi, politseinikud pidasid lööja kinni.

11. oktoobril teatati, et Kesklinnas Suur-Karja tänaval lõi 42-aastane mees 32-aastast meest klaasiga. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, politseinikud pidasid ründaja kinni.

11. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Sõle tänaval korteris ründas 42-aastane naine 53-aastast naist. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse kontrolli, politseinikud pidasid ründaja kinni.

Piiriturvalisus
11. oktoobril kell 18.57 soovis Tallinna lennujaamast Istanbuli lahkuda 1985. aastal sündinud Aserbaidžaani Vabariigi kodanik, kes on Eestis viibinud ebaseaduslikult kokku 10 päeva. Mehele määrati kiirmenetluse otsusega rahatrahv 50 trahviühikut, summas 200 eurot, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati üheks aastaks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

11. oktoobril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1983. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes, kes viibis alates 14. juulist Schengeni riikide territooriumil ebaseaduslikult. Naisele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kaheks kuuks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Ähvardamine
Politseile laekus teade, et 9. oktoobril ähvardas 41-aastane mees Tartus Tiigi tänava korteris oma abikaasast. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei alustatud menetluses.

Vargus
Ööl vastu 4. oktoobrit varsatati Tartus Kivi tänava kortermaja rõdult Merida jalgratas. Kahju on 400 eurot.

Piiriturvalisus
11. oktoobril kella 13.30 ajal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel nelja Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes olid viibinud Schengeni viisaruumis viis päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Isikutele koostati lahkumisettekirjutused ja kohaldati kuueks kuuks
sissesõidukeelud.

11. oktoobri õhtul tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Ukraina kodanikul, kes esitles end küll sõjapõgenikuna, ent selleks erinevatel põhjustel siiski ei kvalifitseerunud. Mees omas paralleelselt nii Ukraina kui ka Venemaa passi ning selgitas, et on juba aastaid elanud Venemaal. Kuivõrd mehel alus riiki sisenemiseks puudus, väljastati talle sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

11. oktoobril kella 21.30 ajal kontrolliti Koidula piiripunktis Eestist lahkumisel Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 10 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv, koostati lahkumisettekirjutus ja kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
11. oktoobril teatati politseile, et Narvas Kangelaste prospektil asuvas korteris tekitas 65-aastane mees füüsilisi vigastusi 87-aastasele naisele. Politseinikud pidasid mehe kinni.

11. oktoobril teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel asuvas korteris tekitas 48-aastane mees füüsilisi vigastusi enda 35-aastasele elukaaslasele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Kelmus
11. oktoobril teatas 73-aastane Narva-Jõesuus elav naine, et seni tuvastamata meesterahvas ostis talt 250 eurot maksnud metallahju, kasutades selleks 500-eurost rahatähte. Avaldaja andis mehele 250 eurot tagasi ja too lahkus ilma ahjuta, lubades sellele mõne aja pärast järgi tulla. Hiljem selgus, et 500-eurone maksevahendina kasutatud rahatäht on suveniir. Kahju on kokku 250 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

11. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kümnel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, üheteistkümnel Ukraina kodanikul ning kolmel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
11. oktoobril sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas Oru osavallas lõi 81-aastane mees 80-aastast naist, kes sai viga.

Pärnumaa

Kelmus
10. oktoobril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et selle aasta suvel pakuti Saaremaal elavale 52-aastasele naisele internetis investeerimise võimalust. Naine kandis korduvalt raha erinevatele talle antud kontodele, kuid raha pole tänaseni tagasi saanud. Kelmusega tekitatud varaline kahju on ligi 9200 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.