Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 18.

Ööpäeva jooksul juhtus kolm inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga ning juhtimiselt kõrvaldati viis joobekahtlusega sõidukijuhti.

PÕHJA PREFEKTUUR

Piiriturvalisus
Istanbulist saabus Tallinna 1975. aastal sündinud Jeemeni Vabariigi kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele koostati sisenemiskeeld ning viisa tunnistati kehtetuks. Ta lahkus eile tagasi Istanbuli.

LÕUNA PREFEKTUUR

Valgamaa

Vargus
Politsei alustas 2. novembril kriminaalmenetlust, sest Valga linnas Sepa tänaval murti sisse korterisse, kust varastati antiikesemeid ja muid asju. Vargusega tekitatud kahju on 7657 eurot.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemise ühel Kasahstani kodanikul. Tõkestamise põhjus seisnes selles, et inimesel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Välismaalasele koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

2. novembril saabus Luhamaa piiripunkti Moldova kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et mees oli viibinud seadusliku aluseta Schengeni alal 50 päeva ning veetnud neist ühe Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus, määrati rahatrahv 160 eurot ning kehtestati Schengeni alale sissesõidukeeld üheks aastaks ja kuueks kuuks. Pärast menetlustoiminguid suundus mees Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
2. novembril teatati, et Narvas Roheline tänaval löödi 26-aastast meest. Lööja ning täpsemate üksikasjade selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse.

Lääne-Virumaa

Vargus
Politsei laekus teade, et ööl vastu 31. oktoobrit varastati Väike-Maarja vallas ettevõtte ruumidest tööriistu, ehteid ja elektroonikaseadmeid. Vargusega tekitatud kahju on 1002 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
2. novembril puhkes Rakvere vallas kahe tuttava mehe vahel tüli, mille käigus 49-aastane mees oli löönud 52-aastast meest. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
1. novembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine 15 Moldova, ühel Ukraina ning ühel Venemaa kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
2. novembril alustati kriminaalmenetlust selles, et 31. oktoobril Kuressaare linnas korteris lõi 32-aastane mees oma 38-aastast elukaaslast.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.