Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 51 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 23.

Juhtimiselt kõrvaldati seitse joobekahtlusega sõidukijuhti. Juhtus neli inimkannatanutega liiklusõnnetust.

PÕHJA PREFEKTUUR

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. aprillil teatati, et Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Järve tee korteris tekkis konflikt, mille käigus 42-aastane naine tekitas 47-aastasele elukaaslasele vigastusi. Kuna mees oli alkoholijoobes ning kujutas ohtu nii endale kui ka teistele, siis politsei viis mehe kainestusmajja.

Piiriturvalisus
25. aprillil koostati 1993. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikule ettekirjutuse Eestist lahkumiseks, kohaldas Schengeni sissesõidukeelu 5 aastaks ja toimetati kinnipidamiskeskusesse, kuna mees oli viibinud Schengeni alal ebaseaduslikult 62 päeva.

25. aprillil koostati 1998. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanikule ettekirjutuse Eestist lahkumiseks, kohaldas sissesõidukeelu kolmeks aastaks ning kohaldati kriminaalasja asendamine rahalise karistusega, kuna mees esitas võltsitud Usbekistani juhiloa.

25. aprillil viisid ametnikud läbi välismaalaste viibimise ja töötamise seaduslikkuse kontrolli, kokku kontrolliti nelja Tallinna aadressi. 1997. aastal sündinud India Vabariigi kodanikul ja 1989. aastal sündinud Ameerika Ühendriikide kodanikul puudus õigus Eestis töötada, mõlema inimesega viiakse läbi menetlustoimingud.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Vargus
24. aprillil avastati, et Põlvamaal asuval kinnistul seisnud roomikekskavaatorilt Liebherr on varastatud käivitusaku. Kahju on umbes 300 eurot.

Tartumaa

Kelmus
25. aprillil pöördus politseisse Tartus elav naine, kes sai Whatsappi teel kõne väidetavalt telefonioperaatorilt. Naiselt küsiti isikukoodi ja paroole, mille naine ka edastas. Seejärel sai kannatanu kõne juba väidetava ametniku poolt, milles paluti ühe uurimise tarvis raha pakuautomaati viia. Naine viis 8500 eurot pakiautomaati. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises.

Kehaline väärkohtlemine
25. aprilli hilisõhtul sai politsei väljakutse Tartus Jaama tänavale, kus 31-aastane mees oli löönud oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning juhtumi täpsemaid asjaolusid selgitatakse kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Möödunud ööpäeval tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine ühel Moldova kodanikul, kel puudusid piiriületuseks vajalikud dokumendid. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

25. aprillil kontrollisid Lõuna prefektuuri migratsiooniametnikud Võru-, Tartu- ja Jõgevamaa ettevõtteid selgitamaks, kas nende töötajad viibivad ja töötavad Eestis seaduslikult. Kontrolliti 20 juriidilist ning 45 füüsilist isikut. Ühtegi rikkumist ei tuvastatud.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. aprillil anti politseile teada, et Sillamäel Ranna tänaval lõi 48-aastane mees enda abikaasat. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
25. aprillil tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Kirgiisi ning ühel Ukraina, Paraguay ja Usbekistani kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

PPA ootab migratsioonireeglite rikkumiste ja välismaalastega seotud vihjeid meiliaadressile ....

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
Politseile teatati, et 24. aprillil lõi 19-aastane mees Pärnus Jaansoni rajal kesklinna silla läheduses teist meest. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
Politsei sai teate, et 24. aprillil läks 32-aastane mees Kuressaares Ravila tänaval majas kallale oma elukaaslasele.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.