Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, mille seas 16 vargust ning üks sõidukivargus ja sõiduki omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10. Väärtegusid registreeriti 234.

Registreeriti kümme piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja seitse inimest ning Schengeni viisaeeskirja rikkumisi esines kolmel korral.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

15. augustil teatati, et Lasnamäel Linnamäe teel asuvas korteris ründas 43-aastane naine 31-aastast meest. Politseinikud toimetasid naise jaoskonda.

15. augustil teatati politseile, et Tartu maanteel väljus ummikus seistes sõiduautost Volvo seni tuvastamata mees, kes ründas teises autos istunud 54-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

15. augustil teatati, et Haaberstis Astangu tänaval asuvas korteris lõi 33-aastane mees oma abikaasat, 27-aastast naist, kes sai viga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargused

15. augustil avastas mees Tallina bussijaamas, et bussisõidu ajal on varastatud istme pealt tema rahakott, milles olid dokumendid ja sularaha. Kahju kokku 1777 eurot.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised

15. augustil teatati, et Kehras toimus tüli eluaaslaste, 35-aastase mehe ja 30-aastase naise vahel. Konflikti käigus ründas mees naist. Mõlemad osapooled olid alkoholijoobes.

15. augustil sai politsei teate, et Kose-Uuemõisa alevikus ründas 24-aastane mees oma 19-aastast elukaaslast. Politseinikud kuulasid kannatanu üle.

Vargused

15. augustil teatati politseile, et Manniva külast varastati jalgratas. Kahju 350 eurot.

Juhtumid piiril

15. augustil saabus Tallinna lennujaama Istanbulist 1959. aastal sündinud India Vabariigi kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Talle oostati piiri sisenemiskeeld ja väljastatud viisa tunnistati kehtetuks. Kuni sobiva lennu väljumiseni viibib mees Tallinna lennujaama Non- Schengeni alal.

15. augustil saabus Tallinna lennujaama Kiievist 1989. aastal sündinud Ukraina kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Talle oostati piiril sisenemiskeeld ning kuni sobiva lennu väljumiseni viibib naine Tallinna lennujaama Non-Schengeni alal.

15. augustil kontrollis Põhja prefektuuri Tallinna kordoni patrull Tallinna Vanasadamas 1971. aastal sündinud Ukraina kodanikku, kes väitis, et viibib riigis turismi eesmärgil. Mees ei suutnud esitada tõendeid piisavate elatusvahendite kohta. Tolliametnikud kinnitasid, et mees osutas D-terminali juures taksoteenust. Mees toimetati Kesklinna politseijaoskonda.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Looma julm kohtlemine

15. augustil teatati, et Vinni vallas Vinni alevikus peksti surnuks siil. Pealtnägija sõnul panid teo toime kaks noorukit.

Ida-Virumaa

Ähvardamine

15. augustil teatati, et Narvas Uusküla tänaval ähvardas 39-aastane mees noaga kahte alaealist poissi. Politseinikud pidasid kahtlustatava kinni.

Kehaline väärkohtlemine

15. augustil teatati, et Jõhvi linnas tungis 43-aastane mees kallale oma 14-aastasele kasutütrele.

Juhtumid piiril

15. augustil avastas Narva kordoni seirevaatleja Narva kuivjõesängis liikumas inimese. Sündmuskohale suundunud piirivalvurid pidasid 1996. aastal sündinud Eesti kodaniku kinni.

15. augustil avastasid Narva kordoni piirivalvurid, et Narva linnas lennutati loata drooni lennukeelu alas. 1984. aastal sündinud Eesti kodanikule määrati rahatrahv.

15. augustil saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1991. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes viibis Schengeni territooriumil 15 päeva. Koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine

15. augustil sai politsei teate, et Haapsalus lõi 48-aastane mees oma 42-aastast elukaaslast.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine

15. augustil sai politsei teate, et Pärnus Mai tänaval lõi 31-aastane mees oma 47-aastast elukaaslast, kes sai viga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine

15. augustil sai politsei teate, et Purila külas lõi seni tuvastamata isik 57-aastast meest, kes sai viga.

LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Vargus

15. augustil avastati, et Põlvas Lao tänava parkimisplatsil lõhuti Scania veoki aken ning masinast varastati sularaha. Kahju on selgitamisel.

Tartumaa

Vargused

14. augusti õhtul varastati Tartus Küüni tänava toidukohast kaks Iphone mobiiltelefoni. Kahju on selgitamisel.

14. augusti õhtul varastati Tartus Roosi tänava eramu juurest kaks jalgratast. Kahju on 500 eurot.

Juhtumid piiril

14. augustil kella 8.30 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 39-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed. Isikule väljastatud Soome Schengeni viisa tunnistati kehtetuks ja ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

15. augustil kella 15 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis kahte Valgevene kodanikku, kel puudus seaduslik alus Eestisse sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud naiste viisad oli kehtetu, vormistati neile riiki sisenemise keeld ning nad saadeti tagasi Venemaale.