Politseis registreeritud sündmused

Ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 42 varavastast kuritegu, sh 29 vargust. Lähisuhtevägivallast teatati politseid 20 korral. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti.

Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
3. mail teatati et Kristiines Kotka tänaval lõi 50-aastane mees 68-aastast meest.

Vargus
3. mail teatati, et Nõmmel varastati soojakust ehitustööriistad. Kahju on 1550 eurot.

Kelmused
3. mail alustati menetlust selles, et 56-aastase mehega võttis ühendust väidetav Google assistent ning teavitas häkkerite rünnakust. Seejärel paluti avaldajal erinevatel ettekäänetel ja erinevate inimeste poolt alla laadida rakendused Revolut ja AnyDesk, edastada internetipanga kasutajatunnus ning kinnitada tehinguid PIN-kalkulaatori abil. Hiljem selgus, et avaldaja nimel oli avatud Revoluti konto, samuti oli avaldaja isiklikult pangakontolt teostatud ülekanne. Kelmusega tekitatud kahju on 3200 eurot.

3. mail alustati menetlust selles, et 32-aastasele naisele saadeti SMS, milles kirjutati inglise keeles, et tema DHLi pakk on pandud ootele, kuna aadress oli vale. Aadressi muutmiseks oli vajalik vajutada lingile, kus oleks võimalik broneerida uus kohaletoimetamise aeg. Lingile vajutades ning arvatavat postikulu summas 2,70 eurot tasuda üritades võeti kannatanu pangakontolt maha kaks makset. Kelmusega tekitatud kahju on 250 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
3. mail teatati, et Saue vallas lõi 52-aastane mees oma elukaaslast, 48-aastast naist.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kelmus
Politsei poole pöördus Tartu ettevõtja, kes leidis mõni aeg tagasi internetis müügis oleva kasutatud reisikaubiku ning soovis seda osta. Et müüja ja kirjavahetus tundusid ostjale usaldusväärsed kandis ta sõiduki eest etteantud pangakontole pikalt mõtlemata 10 840 eurot ning jäi oma ostu ootama. Aprilli alguseks lubatud kaup aga seni ostjani jõudnud ei ole, ka ei vasta müüja enam telefonikõnedele. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
Politseile laekus teade, et Tartus Paju tänavalt varastati piirde lukuga kinnitatud jalgratas Scott. Kahju on 400 eurot.

Piiriturvalisus
3. mail tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus riiki sisenemiseks Vabariigi Valitsuse korraldusega sätestatud põhjused.

3. mail kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Tartus üht ehitusobjekti ja seal töötanud 33 inimest selgitamaks, kas nad töötavad seal seaduslikult. Kontrollkäigul avastati, et kolmel Ukraina ja viiel Usbekistani kodanikul puudub nõuetekohane lühiajalise töötamise registreering Eestis töötamiseks. Kõigile määrati kiirmenetluse otsusega 88-eurosed rahatrahvid.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Ähvardamine
3.mail sai politsei teate, et Sillamäel Tervise tänaval asuvas hoones ähvardas 57-aastane mees terava esemega 43-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
3. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1989. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

3. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 2003. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

3. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1981. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

3. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1982. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

3. mail kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel 1976. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged ja tal puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Isikule koostati sisenemiskeeld ja ta suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Arvutikelmus
3. mail alustati menetlust selles, et 19. aprillil helistas 60-aastasele naisele tundmatu inimene, kes tutvustas ennast pangatöötajana ja teatas, et naise nimel on võetud laene ning pakkus abi olukorra lahendamisel. Naine sisestaski petturi juhendamisel telefonikõne ajal korduvalt enda PIN-koode. Hiljem avastas naine, et tema nimel on võetud 6200 euro suurune laen ning üle on kantud raha ka tema pangakontodelt, mida ei ole võimalik enam tagasi saada. Täpne kahju on selgitamisel.
Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
3. mail alustati menetlust selles, et 24. aprilli öösel löödi Kuressaares tänaval 40-aastast meest, kes sai viga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.