Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalalõpul registreeriti politsei- ja piirivalveametis 126 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 55 varavastast kuritegu, sh 40 vargust.

Registreeriti kuus inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Juhtimiselt kõrvaldati 50 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

Üle piiri tuli Eestisse 200 Ukraina kodanikku, kellest 126 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
13. mail anti politseile teada, et Põhja-Tallinnas Paagi tänaval tõukas 21-aastane mees 62-aastast meest.

13. mail sai politsei väljakutse Lasnamäele Tuulemäe tänavale, kus naine tekitas viga 32-aastasele mehele.

13. mail teatati, et Nõmmel Trummi tänaval lõi 29-aastane mees 22-aastast naist.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
12. mail teatati, et Harju-Risti külas lõi 31-aastane mees oma, 35-aastast elukaaslast.

12. mail teatati, et Saue vallas Turba alevikus lõi 72-aastane mees terava esemega 63-aastast meest.

13. mail sai politsei väljakutse Saue linna, kus 51-aastane mees tõukas oma 90-aastast isa.

14. mail teatati, et Kose alevikus lõi 43-aastane mees oma 42-aastast venda.

Vargus
13. mail varastati Hüüru külas asuvast konteinerist erinevat tehnikat. Kahju on 1910 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargused
12. mail teatati politseile, et Jõgeva linnas Kivi tänaval asuva hoone lukustatud keldriboksist on varastatud musta värvi ja kollaste kirjadega jalgratas Scott Sub Cross 20. Vargusega tekitatud kahju on 300 eurot.

12. mail sai politsei teate, et Jõgeva linnas Rohu tänaval asuva maja trepikojast on varastatud jalgratas Trek Marlin 7. Vargusega tekitatud kahju on 500 eurot.

12. mai teatati politseile, et Jõgeva linnas Uuelt tänavalt on varastatud maja ette lukustatud mustavärvi tõukeratas GPad Joyride Eco. Vargusega tekitatud kahju on 500 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
13. mail sai politsei teate, et Põltsamaa vallas lõi 55-aastane mees 51-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Põlvamaa

Kehaline väärkohtlemine
14. mail lõi Põlva linnas Oja tänaval asuvas korteris 55-aastane mees teist meest. Kiirabi vaatas kannatanu üle ja politseinikud pidasid lööja kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Vargus
12. mail sai politsei teate, et Elroni rongist on varastatud kott. Vargusega tekitatud kahju on 300 eurot.

Viljandimaa

Asja rikkumine
Politsei sai teate, et 28. aprillil soditi grafitiga Viljandi raudteejaamas olevat reisirongi ja selle kolme vagunit. Sodimisega tekitatud kahju on 4838 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
13. mail sai politsei teate, et Viljandi linnas Puiestee tänaval asuvas korteris lõi mees oma elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Võrumaa

Arvuti, arvutisüsteemi ja arvutivõrgu ebaseaduslik kasutamine
12. mail pöördus politseisse 47-aastane mees, kes soovis osta Facebook Marketplace’i kaudu jalgratast. Mehele saadeti kullerteenuse link, mis suunas ta oma andmeid sisestama. Hiljem avastas ta, et pangakontolt oli kadunud 1334 eurot.

Piiriturvalisus
12. mail kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsiooniametnikud Võru linna ettevõtteid selgitamaks, kas nende töötajad viibivad ja töötavad Eestis seaduslikult. Kontrolliti nelja juriidilist ning 18 füüsilist isikut. Tuvastati 11 inimest, kelle töötamine oli maksu- ja tolliameti töötamise registrisse kandmata. Nendega tegeleb edasi maksu- ja tolliamet.

12. mail tõkestati Luhamaa piiripunktis Kõrgõzstani kodaniku piiriületus. Dokumentide kontrollimisel tuvastati, et tal puudus seaduslik alus Eestis viibimiseks, sest inimene oli viibinud Schengeni alal viibinud ebaseaduslikult kolm päeva ning neist ühe päeva Eestis. Pärast menetlustoiminguid suundus mees Venemaale.

12. mail kontrolliti Luhamaa piiripunktis Saksamaa numbrimärkidega veoautot ja selle juhti. Piirivalvur avastas, et juhil puudus sõidumeerikus juhikaart. Kiirmenetluse korras määrati talle rahatrahv 150 eurot ning pärast menetlustoiminguid suundus juht autorongiga Venemaale.

13. mail tõkestati Luhamaa piiripunktis Moldova kodaniku piiriületus. Dokumentide kontrollimisel tuvastati, et tal puudus seaduslik alus Eestis viibimiseks, sest inimene oli viibinud Schengeni alal viibinud ebaseaduslikult. Naisele määrati rahatrahv 100 eurot ja sissesõidukeeld Schengeni alale kolmeks aastaks. Pärast menetlustoiminguid suundus ta Venemaale.

13. mail kontrolliti Luhamaa piiripunktis Ukraina sõiduautot ja selle juhti. Sõiduki kontrollimise käigus avastas piirivalvur noa, mis on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Inimene loobus keelatud esemest ja jätkas teekonda Eestisse.

14. mail tõkestati Luhamaa piiripunktis Kasahstani kodaniku piiriületus. Dokumentide kontrollimisel tuvastati, et talle oli kehtestatud sisenemiskeeld Schengeni territooriumile. Inimene suunati tagasi Venemaale.

14. mail saabus Luhamaa piiripunkti Tšehhi numbrimärkidega veoauto koos haagisega. Dokumentide kontrollimisel selgus, et veoauto kuulub arestimisele. Juhilt võeti veoki registreerimistunnistus ning autorongil ei lubatud piiri ületada.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
12. mail sai politsei teate, et Narvas Vahtra tänaval asuvas korteris lõi 67-aastane mees enda abikaasat. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Asja rikkumine ja hävitamine
13. mail teatati politseile, et Jõhvis Tartu põik tänaval süütas seni tuvastamata isik laohoone. Süütamisega tekitatud kahju on välja selgitamisel. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Nädalavahetusel tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise kaheksateistkümnel Venemaa, neljateistkümnel Moldova, neljal Ukraina ja ühel Guatemala kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Omastamine
12. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 5. või 6. mail omastati Pärnus spordiväljakule unustatud jope. Tekitatud varaline kahju on hinnanguliselt 200 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
14. mail kella 14 paiku päeval sai politsei teate, et Pärnus lõi 33-aastane naine korteris tüli käigus oma 58-aastast ema, kes sai viga. Politsei pidas 33-aastase naise kuriteos kahtlustatavana kinni.

Raplamaa

Kehalised väärkohtlemised
14. mail kella 17 paiku sai politsei teate, et Rapla vallas lõi 39-aastane joobes mees kortermajas oma naabrimeest. Politsei pidas 39-aastase mehe kuriteos kahtlustavana kinni.

14. mail veidi pärast südaööd sai politsei teate, et Märjamaa vallas vägivallatses 51-aastane mees hoovis oma 36-aastase elukaaslase kallal, kes sai viga.

Saaremaa

Avaliku korra raske rikkumine
10. mai hilisõhtul sai politsei teate, et Kuressaares löödi autoparklas 47-aastast meest, kes sai viga.

Asja rikkumine ja hävitamine
11. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Saaremaa vallas lõhuti hoonel aknaid, mindi majja sisse ja lõhuti seal asju. Tekitatud kahju on hindamisel.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.