Politseis registreeritud sündmused

Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 45 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 16 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust, millest üks oli toime pandud eluruumist ja üks sõidukist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 14, narkojoobes sõidukijuhte kuus.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn
Kehalised väärkohtlemine
24. veebruaril teatati politseile Kesklinna linnaosas Lai tänava ööbimisasutuses toimunud konfliktist, mille käigus 35-aastane mees lõi rusikaga näkku 23-aastasele naisele. Politsei pidas mehe löömises kahtlustatavana kinni.

24. veebruaril teatati politseile Põhja-Tallinna linnaosas Orase tänava korteris toimunud vägivallajuhtumist. Tekkinud konflikti käigus ründasid ja tekitasid teineteisele kehavigastusi endised elukaaslased, 39-aastane mees ja 33-aastane naine. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

24. veebruaril teatati politseile Lasnamäe linnaosas Punane tänaval toimunud konfliktist, mille käigus joobes 55-aastane mees lõi enda 53-aastast venda. Politsei pidas löömises kahtlustatavana kinni 55-aastase mehe.
Vargused
24. veebruaril teatati vargusest Pirita linnaosas Kuldtiiva tänaval. Akna lõhkumise teel murti sisse eramajja, kust varastati 10 000 eurot sularaha ja väärtese. Täpne kahjusumma on selgitamisel.

23. veebruaril teatati politseile, et ettevõtte töötaja võttis omavoliliselt ettevõtte pangakaardilt sularaha summas 1520 eurot. Varguses kahtlustatavana peeti kinni 28-aastane mees.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
21. veebruaril sai politsei teate, et eelmisel nädalal varastati Türi vallas talu kõrvalhoonest kolm mootorsaagi.

Pärnumaa

Vargus
23. veebruaril sai politsei teate, et Pärnus Suur-Jõe tänaval varastas 32-aastane mees alkohoolseid jooke. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
23. veebruaril alustati kriminaalmenetlust selles, et Märjamaal veebruarikuus täpselt tuvastamata ajal lõi 49-aastane mees oma elukaaslast, kes sai viga.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Ähvardamine
23. veebruaril teatati, et Jõgeva vallas ähvardas 74-aastane mees temaga ühes korteris viibinud inimesi. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
23. veebruaril sai politsei väljakutse Tartus Kaunase puiestee korterisse, kus joobes mees oli löönud oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Viljandimaa

Kehaline väärkohtlemine
Politseile laekus teade, et ööl vastu 25. veebruari lõi joobes 34-aastane mees Viljandi valla eramus oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril
23. veebruaril kella 15.30 ajal avastas Mustvee kordoni radarvaatleja Peipsi järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki. Piiririkkumisele reageerinud piirivalvepatrull pidas kinni kaks Venemaa Föderatsiooni kodanikust kalameest ning neid mõlemaid karistati rahatrahviga. Peale menetlustoiminguid anti mehed üle Venemaa Föderatsiooni piirivalvuritele.

23. veebruari õhtul märkasid piirivalvurid, et Laaksaare sadamast väljus jääteele sõiduauto Volvo. Kuivõrd jäätee oli tol kellaajal liiklemiseks suletud, reageerisid vahejuhtumile Mehikoorma piirivalvurid, kes masina ühes kahe mehega tagasi kaldasse suunasid. Piirirežiimi eeskirja rikkumise menetlemiseks kutsuti mehed piirivalvekordonisse.

24. veebruaril avastasid piirivalvurid Peipsi järvel liikumas kaks motokelku, mille juhid ei olnud järvele väljumist nõuetekohaselt registreerinud. Riigipiiriseaduse rikkumise eest määrati neile rahatrahvid.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
24. veebruaril teatati politseile, et ajavahemikul 19. veebruar- 24. veebruar varastati Haljala vallas asuvast talust raha summas 3 200 eurot. Alustatud kriminaalmenetluse käigus selgitatakse välja juhtunu täpsemad asjaolud.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
24. veebruaril sai politsei väljakutse Narva Uusküla tänava hoonesse, kus tundmatu mees lõi 50-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud ning kahtlustatav isik tuvastatakse kriminaalmenetluse käigus.

24. veebruaril teatati politseile, et Narvas Kalda tänava korteris lõi 49-aastane mees oma abikaasat. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Vägivald võimuesindaja vastu
23. veebruaril alustati kriminaalmenetlus selles, et Narva-Jõesuus, istudes politseibussis, ründas 50-aastane mees politseiametnikku. Politseinikud pidasid mehe kinni ning viisid ta arestimajja.

Kelmus
23. veebruaril teatati politseile, et internetiportaalis „Seti.ee“ avaldatud müügikuulutusele reageeris tundmatu inimene sooviga kaup välja osta. Selleks palus tundmatu ostja sisestada tema poolt saadetud veebilehele müüja pangakaardi andmed. Pärast pangakaardi andmete sisestamist kanti müüja pangakontolt ligi 430 eurot üle tundmatule arvelduskontole.

Vargus
23. alustas Jõhvi politseijaoskond kriminaalmenetlust selles, et Kohtla-Järvel Lehola tänaval varastati keldriboksist valuveljed koos rehvidega. Ligikaudne kahju on 700 eurot.

Juhtum piiril
24. veebruaril kontrolliti Ida prefektuuri Narva-1 piiripunktist Eesti Vabariigist väljumisel 1965. aastal sündinud Venemaa kodanikku, kellele oli koostatud lahkumisettekirjutus. Mehele kohaldati kolmeaastane sissesõidukeeld.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.