Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (üks eluruumidest, üks sõidukist). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati 15 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 315 väärtegu.

Piiril väljastati 20 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine

21. oktoobril teatati, et 50-aastane mees lõi Lasnamäel Peterburi teel oma abikaasat, 46-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine

21. oktoobril teatati, et Paldiskis Rae tänaval löödi 51-aastast meest.

Juhtumid piiril

21. oktoobril saabus Kiievist Tallinna lennujaama Ukraina kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid ning piisavad elatusvahendid. Mehele koostati sisenemiskeeld ja ta paigutati lennujaama non-Schengeni alale ootama tagasilennu võimalust.

21. oktoobril saabusid Kiievist Tallinna lennujaama neli Ukraina kodanikku, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid ning piisavad elatusvahendid. Neljale mehele koostati sisenemiskeeld ja nad paigutati lennujaama non-Schengeni alale ootama tagasilennu võimalust.

21. oktoobril koostas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik ettekirjutuse Eestist lahkumiseks 1994. aastal sündinud Ukraina kodanikule, kes oli isik 180-päevase perioodi jooksul viibinud Schengeni alal seadusliku aluseta 24 kalendripäeva.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused

Politseile laekus teade, et 18. oktoobril varastati Tartus Vabaduse puiestee õppeasutuse garderoobist Huawei mobiiltelefon. Kahju on 264 eurot.

Politseile teatati, et 16. oktoobril varastati Tartus Turu tänava keskusest Samsungi mobiiltelefon. Kahju on selgitamisel.

Ööl vastu 18. oktoobrit varastati Tartus Rüütli tänava eramu sisehoovist Scott jalgratas. Kahju on 250 eurot.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine

Politseile laekus teade, et ööl vastu 19. oktoobrit löödi Võrus F. R. Kreutzwaldi tänava hoone keldris 40-aastast meest. Kannatanu pöördus esmaabiks traumapunkti.

Juhtumid piiril

21. oktoobril kell 15 paiku tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 29-aastasel Moldova kodanikul, kel puudusid dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Piiripunkti saabunud mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaale

21. oktoobri hommikul avastasid piirivalvurid Peipsi järvel liikuva mootorpaati, mille juht ei olnud piiriveekogule väljumist nõuetekohaselt registreerinud. Piirivalvurid määrasid juhile rikkumise eest 20-eurose rahatrahvi.

21. oktoobri kella 15 ajal kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Läti numbrimärgiga Volvo veokit, kust avastasid vedrujõul avaneva noa, mille omamine ja kasutamine on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Juht koos keelatud esemega anti menetlustoiminguteks üle tolliametnikele.

21. oktoobril kella 16 ajal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Läti numbrimärgiga Daf veokit, kust avastati elektrišokirelv. Juht koos keelatud esemega anti menetlustoiminguteks üle tolliametnikele.

21. oktoobril kella 17 paiku tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 22-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Mehele väljastati riiki sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Ööl vastu 22. oktoobrit saabus Luhamaa maanteepiiripunkti Eestist väljuvale suunale 48-aastane Usbekistani Vabariigi kodanik, kes olid viibinud Schengeni viisaruumis kolm päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eesti Vabariigis. Isikutele määrati rahatrahv ning tal lubati seejärel riigist lahkuda.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

Politseile teatati, et 20. oktoobril löödi Rakveres Tallinna tänaval 26-aastast meest.

Ähvardamine

20. oktoobril ähvardas Haljala vallas 46-aastane mees tapmisega oma 47-aastast abikaasat. Mees on kahtlustavana kinni peetud.

Ida-Virumaa

Arvtutikelmus

58-aastane mees teatas 21. oktoobril politseile, et 2. oktoobril kasutas Kohtla-Järvel tundmatu isik tema pangakaarti ja kontolt võeti omaniku teadmata välja 250 eurot.

Juhtumid piiril

21. oktoobril kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eesti Vabariiki sisenemisel Moldova Vabariigi kodanikke: 1964. aastal sündinud naist, kahte 1985. aastal sündinud meest, 1983. aastal sündinud naist, tema 2002. aastal sündinud tütart ja 2012. aastal sündinud poega, 1997. aastal sündinud meest ja 1989. aastal sündinud naist ning nende lapsi, 2007. ja 2016. aastal sündinud tütreid ja 2010. aastal sündinud poega. Kuna välismaalaste ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged, puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid, neile väljastati sisenemiskeelud ja suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Vägivald võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes

20. oktoobril keeldus 47-aastane mees Raplas kinnipidamise käigus allumast politseinike korraldustele ja üritas neid rünnata.