Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 14 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6, narkootikumide omamisi või tarbimisi 1. Väärtegusid registreeriti 227.

Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kaks isikut, registreeriti kaks ebaseaduslikku riigipiiri ületamist ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Põhja prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised

26. septembri õhtul puhkes Elva vallas Peedu teel alkoholi tarvitanud elukaaslaste vahel tüli, mille käigus 28-aastane mees lõi 41-aastast naist. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Naine meedikute abi ei vajanud.

26. septembri pealelõunal lõi joobes 46-aastane mees Tartus Kalevi tänava korteris 52-aastast elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Vargused

Politseile laekus teade, et 23. septembril varastati Tartus Ringtee tänava kaubanduskeskusest mobiiltelefon Xiaomi. Kahju on 316 eurot.

Politseile teatati, et 24. septembril varastati Kõrvekülas Pärna tänava korrusmaja keldrist fonosüsteemi juhtplokk. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Juhtumid piiril

26. septembril viisid Lõuna prefektuuri piiriametnikud koostöös tolliametnikega Võru- ja Põlvamaal läbi kontrollreidi ennetamaks, avastamaks ning tõkestamaks Eesti ja Vene riigipiiri ebaseadusliku ületuse teel salakauba toimetamist riiki. Samuti teostati reidi ajal kontrolli dokumendi kaasas kandmise kohustuse täitmise, võltsitud dokumentide ja teisele isikule kuuluvate dokumentide kasutamise üle ning teostati liiklusjärelvalvet, et tuvastada alkoholijoobes juhte, tagada liiklusohutust ja avalikku korda. Kokku kontrolliti piiriäärsel alal 103 sõidukit ja 129 isikut ning avastati kümme liiklusalast rikkumist.

26. septembril kella 23 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 42-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudusid dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikule väljastati riiki sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

26. septembril kella 23.30 ajal tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine 32-aastasel Moldova Vabariigi kodanikul, kel puudus seaduslik alus riiki sisenemiseks. Kuna piiripunkti saabunud mehe viisa oli kehtetu, vormistati talle riiki sisenemise keeld ning ta saadeti tagasi Venemaale.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

26. septembril teatati, et Narvas Kalda tänaval tungis 48-aastane mees kallale oma 58-aastasele elukaaslasele.

Vargused

26. septembril teatati, et Jõhvis Rakvere tänava meelelahutusasutuses varastati mobiiltelefon Motorola ja kaaned, mille vahel oli ka ID-kaart. Kahju on 289 eurot.

26. septembril teatati, et Püssi linnas Viru tänaval tungiti sisse kauplusesse ja varastati alkoholi. Esialgne kahjusumma on 500 eurot.

26. septembril teatati, et Kohtla-Järvel Kalevi tänaval tungiti sisse korterisse ning varastati sülearvuti MSI ja teler Samsung. Kahju on 2300 eurot.

26. septembril teatati, et Narvas Tallinna maanteel varastati rahakott, milles oli 710 eurot sularaha ning dokumendid.

Omavoliline sissetung
26. septembril teatati, et Narvas Rakvere tänaval tungiti sisse ühiselamutuppa ning varastati sülearvuti Asus. Kahju on 200 eurot.

Juhtumid piiril

26. septembril toimus Narva jõel kaks ajutise kontrolljoone ebaseaduslikku ületust, kus kaks paati liikusid Eesti Vabariigist Venemaale ja tagasi. Paadijuhtidele määrati rahatrahvid.

26. septembril kontrollisid Vasknarva kordoni piirivalvurid paati Narva jõel, mis viibis ajutisele kontrolljoonele lubatust lähemal. Paadijuhile määrati rahatrahv.

26. septembril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1983. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta ning kellel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning mees saadeti tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Möödunud ööpäeva jooksul Lääne prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.