Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 57 varavastast kuritegu, sh 36 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukitest). Lähisuhtevägivalla teateid oli 14. Juhtimiselt kõrvaldati kaheksa joobetunnustega sõidukijuhti.
Üle piiri tuli Eestisse 63 Ukraina kodanikku, kellest 39 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kelmus
14. veebruaril pöördus politsei poole 19-aastane mees, kes oli saanud veebruari alguses tekstsõnumi, milles väideti, et tema pangarakendus aegub. Sõnumisse oli juurde lisatud link, millele avaldaja vajutas ja avanes hästi järele tehtud veebileht. Avaldaja sisestas oma kasutajanime ja Smart-ID PIN koodid, peale mida teostati tema pangakontolt makse summas 4000 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
11. veebruaril puhkes Põltsamaa linnas Veski tänaval tüli kahe mehe vahel, mille käigus 19-aastane noormees lõi tuttavat. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Vargus
14. veebruaril varastati Tartus Kaunase puiestee kortermaja ees eaka inimese taskust 1050 eurot.

Kelmus
Politseisse pöördus Tartus elav mees, kes oli väidetavat saanud politseist telefonikõne, milles anti märku kahtlastest tehingutest tema pangakontol. Probleemide kõrvaldamiseks paluti mehele esmalt teha kaks ülekannet ning võtta lisaks laenu summas 3000 eurot. Seda ka mees tegi ning laenu kandis ta ette antud pangakontole. Esialgne kahju on 3060 eurot ning kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Möödunud ööpäeva jooksul Ida prefektuuris olulisi teateid kuritegudest ei registreeritud.

Piiriturvalisus
14. veebruaril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kaheksal Ukraina, kolmel Venemaa ja ühel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Vargus
14. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 11. veebruaril lõhuti Türi vallas hoonel aken ja selle kaudu siseneti majja, kust varastati elektrilisi tööriistu. Lõhkumise ja vargusega tekitatud varaline kahju on hinnanguliselt 3460 eurot.

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
14. veebruaril sai politsei teate, et Haapsalus kasutas 61-aastane mees kodus oma 54-aastase elukaaslase kallal vägivalda. Vägivaldseks paisunud tüli tekkis ühise joomingu käigus.

Pärnumaa

Vargused
14. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust sellest, et 11.-14. veebruari vahel tungiti Pärnus eramusse, kust varastati tööriistu ja küttepuid. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 1280 eurot.

14. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 15. jaanuari ja 12. veebruari vahel varastati Põhja-Pärnumaa vallas põllult heinarulle. Vargusega tekitatud varaline kahju on hinnanguliselt 2450 eurot.

Asja rikkumine ja hävitamine
14. veebruaril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 6. veebruaril soditi Pärnus hoone fassaad, millega tekitati korteriühistule hinnanguliselt üle 4400 varalist kahju.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.