Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 117 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (neist kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Lähisuhtevägivalla teateid oli 137.

Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 19 alkoholi- ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Joobes juhi süül juhtus üks liiklusõnnetus.

Piirilt väljastati 15 sisenemiskeeldu ning tuvastati üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
29. oktoobril sai politsei teate Lasnamäe Linnamäe teele, kus 31-aastane mees lõi 38-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

29. oktoobril teatati, et Mustamäel Sõpruse puiestee kortermajas tõukas 28-aastane mees oma elukaaslast, 43-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

30. oktoobril teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänava kortermajas lõi 34-aastane mees 45-aastast naist.

Vargused
28. oktoobril varastati Nõmmel Vana-Pärnu maantee maja hoovist lukustatud jalgratas. Kahju on kokku 614 eurot.

28. oktoobril teatati, et Haabrestis Õismäe teelt varastati sõiduauto lisatuled. Kahju on kokku 650 eurot.

29. oktoobril teatati, et Lasnamäel Suur-Paala tänaval varastati sõidukist akna lõhkumise teel seljakott koos kahe sülearvutiga ja muu tehnikaga. Kahju on 3000 eurot.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. oktoobril teatati, et Muugal lõi 48-aastane mees esemega 65-aastast meest. Politsei pidas lööja kinni.

Vargus
30. oktoobril teatati, et Ämari alevikus on murtud sisse garaaži, millest varastati ATV, generaator, mopeed, elektritõukeratas ja teisi esemeid. Kahju on 3000 eurot.

Piiriturvalisus

26. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1996. aastal sündinud Gruusia kodaniku suhtes. Mees viibis Schengeni alal kuus päeva seadusliku aluseta. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks.
27. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1990. aastal sündinud Kanada kodaniku suhtes. Mees viibis Schengeni alal 15 päeva seadusliku aluseta. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 14 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld kuueks kuuks.
28. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1973. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodaniku suhtes. Mees viibis Schengeni alal 10 päeva seadusliku aluseta. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 10 päeva jooksul.

28. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1974. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodaniku suhtes. Naine viibis Schengeni alal seadusliku aluseta ühe päeva. Talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks 7 päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks.

28. oktoobril viidi läbi illegaalimenetlus 1988. aastal sündinud Kasahstani Vabariigi kodaniku suhtes. Naise reisi eesmärk ei vastanud tegelikule eesmärgile. Naine osutas seksuaalteenuseid ja talle koostati ettekirjutus Eestist lahjumiseks 10 päeva jooksul. Ka kohaldati sissesõidukeeld 1 aastaks ja 6 kuuks.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
28. oktoobril sai politsei väljakutse Peipsiääre valda, kus joobes 20-aastane mees lõi oma ema. Naisele anti esmaabi kohapeal. Joobes mees peeti kinni ning viidi esmalt kainenema. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
28. oktoobril kella 11.35 ajal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel 1982. aastal sündinud Aserbaidžaani Vabariigi kodanikku, oli viibinud Schengeni viisaruumis üheksa päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv ja kohaldati kuueks kuuks sissesõidukeeld.

28. oktoobril kella 0.45 ajal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel 1987. aastal sündinud Kasahstani Vabariigi kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 14 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv ja kohaldati üheks aastaks sissesõidukeeld.

28. oktoobril tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kuuel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus alus Schengeni territooriumile sisenemiseks. Neile väljastati sisenemiskeelud ning nad suunati tagasi Venemaa Föderatsiooni.

29. oktoobril tõkestati riiki sisenemine kahel Ukraina kodanikul. Mõlemad neist olid juba mõnda aega elanud Venemaal, mistõttu ei olnud tegu sõjapõgenikega ning nende piiriületus tõkestati. Neile väljastati sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

29. oktoobril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Moldova kodanikul, kelle ütlused reisi eesmärgi osas olid ebausaldusväärsed. Talle väljastati sisenemiskeeld ning saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

29. oktoobril reageerisid piirivalvurid järvistul juhtumile, kus veekogul liikunud mootorpaati tabas rike. Piirivalvurid pukseerisid töötamast lakanud mootoriga aluse sadamasse.

30. oktoobril saadeti Koidula piiripunktist tagasi Venemaa Föderatsiooni mees, kel puudus alus Schengeni territooriumile sisenemiseks.

31. oktoobril avastasid piirivalvurid, et Luhamaa piiripunkti saabunud Ukraina kodaniku viisa on võltsing. Mees peeti kinni ning tema suhtes alustati menetlust.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
30. oktoobril teatati politseile, et Jõhvis Sillamäel J.Gagarini tänaval asuva maja juures löödi 32-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

30. oktoobril teatati politseile, et Narvas Kangelaste prospektil asuva poe parklas löödi 49-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

30. oktoobril teatati politseile, et Jõhvis Narva maanteel asuvas korteris lõi 43-aastane naine omavahelise konflikti käigus terava esemega 45-aastast meest. Politseinikud pidasid naise kinni.

29. oktoobril teatati politseile, et Narvas P. Kerese tänaval tekitasid 39-aastane mees ja seni tuvastamata isik füüsilisi vigastusi 31-aastasele mehele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

29. oktoobril teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel asuvas korteris lõi 26-aastane mees 22-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

28. oktoobril teatati politseile, et Narvas Rahu tänaval asuvas korteris lõi 33-aastane mees 30-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

28. oktoobril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Kalevi tänaval asuvas korteris lõi 50-aastane mees 67-aastast meest. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

Vargus
Politseile teatati, et 29. oktoobril varastati Sillamäel Ranna tänaval asuvast garaažiboksist ukse lõhkumise teel kodutehnikat. Esialgne kahju on 750 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus

28. oktoobril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, kohaldati riiki sisenemise keeld ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

29. oktoobril avastasid piirivalvurid Narva linna piirivööndis lendamas mehitamata õhusõiduki. Droonilennutajale selgitati, et Eesti Vabariigis ei tohi ilma Transpordiametiga kooskõlastuseta ja PPA-d eelnevalt teavitamata piirivööndis mehitamata õhusõidukit lennutada ja määrati rahatrahv 160 eurot.

29. oktoobril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Venemaa kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, kohaldati riiki sisenemise keeld ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

29. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine kolmeteistkümnel Venemaa Föderatsiooni kodanikul ja ühel Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

30. oktoobril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Ameerika Ühendriikide kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, kohaldati riiki sisenemise keeld ning koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul.

30. oktoobril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine seitsmel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, viiel Ukraina kodanikul ning ühel Serbia kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastame vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
28. oktoobri õhtul sai politsei teate, et Haapsalus tõukas 53-aastane mees kodus 39-aastast naist, ähvardas teda vägivallaga ega lubanud naisel korterist lahkuda. Politsei alustas juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust.

Vargus
30. oktoobril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Lihulas varastati ajavahemikul 27.-28. oktoober lukustatud kõrvalhoonest võsalõikur. Vargusega tekitatud kahju on hinnanguliselt 1000 eurot.

Pärnumaa

Kelmus
28. oktoobril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et Lääneranna vallas tellis naine septembris ettevõttelt ehitustöid ning tegi ehitusmaterjali eest kaks ülekannet – ühe ettevõtte ja teise ettevõtet esindava eraisiku kontole. Tänaseni ei ole ehitustöödega algust tehtud, tellija ettevõttega kontakti ei saa, samuti ei ole talle raha tagastatud. Tekitatud kahju on 8960 eurot.

Raplamaa

Vargused
28. oktoobril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et ajavahemikul 24.-28. oktoober tungiti Kehtna vallas talumajja, kust varastati köögitasapind, elektrisaag ja redel. Vargusega tekitatud varaline kahju on hinnanguliselt 770 eurot.

28. oktoobril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 23. oktoobril varastas mees Raplas Viljandi maanteel kauplusest alkohoolseid jooke. Vargusega tekitatud kahju on üle 300 euro.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.