Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 123 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 35 vargust (1 eluruumidest; 1 sõidukist). Lähisuhtevägivalla teateid oli 113.

Nädalavahetusel tuli üle piiri Eestisse 280 Ukraina kodanikku, kellest 123 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
25. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval lõi seni tuvastamata mees 42-aastast meest näkku. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

26. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas toimus kaklus, milles said vigastada 37-aastane ja 54-aastane mees. Ründajad toimetati kainenemisele.

26. novembril teatati, et Põhja-Tallinas Kotzebue tänaval korteris ründas 53-aastane alkoholijoobes mees oma abikaasat, 53-aastast naist. Kiirabi toimetas naise haiglasse ja politseinikud pidasid mehe kinni.

26. novembril teatati, et Mustamäel J. Sütiste teel trepikojas ründas 35-aastane mees 47-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, politseinikud pidasid ründaja kinni.

26. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Sõle tänaval bussis ründasid seni tuvastamata isikud 34-aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on kontrollimisel.

Avaliku korra rikkumine
27. novembril teatati, et Kesklinnas Viru tänaval ähvardas 45-aastane mees relvataolise esemega 26-aastast meest. Politseinikud pidasid ähvardaja kinni.

Harjumaa

Kelmus
25. novembril alustati menetlust juhtumis, kus Jõelähtme vallas elavale 32-aastane naine leidis Instagramist kasutaja, kes väidetavalt tegeleb krüptoraha investeerimisega. Kannatanu hakkas teda jälgima ja kirjutas talle, mis järel pakkus konto omanik head investeerimisvõimalust. Kannatanu otsustas seda proovida ning tegi enda pangakontolt ülekandeid krüptoraha vahendusfirma Binance kaudu kokku kogusummas 4350 eurot. Enam kannatanu oma raha välja võtta ei saa.

Piiriturvalisus
25. novembril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1980. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodaniku suhtes, kes viibis Schengeni alal ebaseaduslikult 36 kalendripäeva, kõik Eestis. Lisaks 24. novembril juhtis mees mootorsõidukit olles joobeseisundis, mille eest määras Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja isikule kohtuotsusega lõplikuks karistuseks 3 kuud ja 10 päeva tingimisi vangistust üheaastase katseajaga ning mõistis välja riigituludesse sundraha 490,50 eurot. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld.

25. novembril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1991. aastal sündinud Gruusia Vabariigi kodaniku suhtes. Mehe lubatud viisavaba viibimist lühendati ühekordselt, kuna ta pani Eestis viibides toime varavastase süüteo väheväärtusliku asja vastu. Kiirmenetluse otsusega määrati mehele rahatrahv 75 trahviühikut, summas 300 eurot. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati üheks aastaks sissesõidukeeld.

26. novembril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1991. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodaniku suhtes, kes esitas ametnikele võltsitud juhiloa. Mehe pikaajaline viisa töötamiseks tunnistati kehtetuks. Karistusena peab mees riigituludesse kandma 250 eurot ning talle koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld.

27. novembril viis Põhja prefektuuri ametnik läbi illegaalimenetluse 1981. aastal sündinud Gruusia kodaniku suhtes. Mees viibis Schengeni riikide territooriumil ebaseaduslikult 87 kalendripäeva. Talle määrati kiirmenetluse otsusega rahatrahv 300 eurot. Koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja kohaldati üheks aastaks ja kuueks kuuks sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehaline väärkohtlemine
27. novembril sai politsei teate, et Jõgeval Jaama tänaval puhkes kahe mehe vahel tüli, mis päädis kaklusega. Politseinike saabudes oli lööja juba lahkunud. Kannatanu meedikute abi ei vajanud ning politsei toimetas ta asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Omavoliline sissetung
26. novembril teatati, et Kasepää külas murti sisse eramusse. Kohapeal peeti kuriteos kahtlustavana kinni 64-aastane joobes mees. Juhtunu asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
27. novembril sai politsei väljakutse Tartus Mõisavahe tänava korterisse, kus olid elukaaslased omavahel rüselema läinud. Kähmluses sai viga 43-aastane naine, kelle meedikud kohapeal üle vaatasid. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

26. novembril lõi 27-aastane mees Tartus Jalaka tänava korteris puhkenud tüli käigus oma isa. Meedikute abi mees ei vajanud. Politsei pidas lööja kinni ning toimetas jaoskonda.

Vargus
Politseile laekus teade, et ööl vastu 26. novembrit murti Tartus Mõisavahe tänaval sisse vähemalt kaheksasse keldriboksi, kust varastati tööriistu. Juhtunu täpsemad üksikasjad ja kahju selgitatakse kriminaalmenetluses.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
26. novembril sai politsei väljakutse Antsla valda, kus 52-aastane mees oli erimeelsuse ja sõnavahetuse käigus löönud 39-aastast naist. Meedikute abi ei vajatud. Juhtunu asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
25. novembril kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunkti saabunud veokit ja selle juhti ning avastasid, et autorongi roolis olnud Läti kodanikust mees oli alkoholi tarvitanud. Ta kõrvaldati juhtimiselt, tema sõiduk paigutati tolliplatsile ning mees saadeti puhkama kuniks ta on kainenenud.

25. novembril tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus selleks seaduslik alus. Talle väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Nädalavahetusel tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kolmel Ukraina kodanikul, kel puudus seaduslik alus Schengeni territooriumile sisenemiseks. Neile väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

27. novembril kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunkti saabunud Valgevene numbrimärgiga sõiduautot Audi ning avastasid, et selle juht esitas võltsimistunnustega registreerimistunnistuse. Masin ühes dokumentidega paigutati tolliplatsile. Kuna mees oli nõus menetluskulude ja võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse asendamise maksega riigituludesse, siis kriminaalmenetlust ei alustatud. Ta tasus riigituludesse 200-eurot ning lahkus seejärel Venemaa Föderatsiooni.

27. novembril kontrolliti Kagu piiripunktis Eestist lahkumisel Kasahstani kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 22 päeva seadusliku aluseta, neist 15 Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus, kohaldati Schengeni alale sissesõidukeeld ja määrati rahatrahv, misjärel lahkus ta Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
25 .novembril sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Järveküla teel tõukas 34-aastane mees konflikti käigus 28-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

26. novembril teatati politseile, et Jõhvis Narva maanteel lõi 39-aastane mees omavahelise konflikti käigus 44-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

26. novembril teatati politseile, et Narvas A.Daumani tänaval lõi ja tiris 65-aastane naine 32-aastast naist, kes sai viga. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

26. novembril teatati politseile, et Sillamäel Viru puiesteel tõukas ja lõi 19-aastane naine 25-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

27. novembril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas lõi 38-aastane naine 46-aastast meest. Politseinikud pidasid naise kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Ähvardamine
25. novembril sai politsei teate Sillamäele V.Tšaikovski tänavale, kus joobes 31-aastane mees oli ähvardanud noaga oma elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

25. novembril sai politsei teate, et Jõhvis Narva maanteel ähvardas 36-aastane mees 29-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tapmine
27. novembril sai politsei väljakutse Kiviõli linna, kust leiti 59-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Sündmuskohal peeti tapmises kahtlustatavana kinni samas korteris viibinud alkoholijoobes 58-aastane mees. Raske kuriteo motiiv ja muud üksikasjad selgitatakse kriminaaluurimise käigus.

Röövimine
26. novembril teatati politseile, et Narvas Kreenholmi tänaval rünnati 41-aastast meest ning võeti temalt ära isiklikke esemeid. Mees toimetati meedikute poolt haiglasse kontrolli Juhtunu üksikasju ning teo toimepanijaid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Vargus
27. novembril sai politsei teate, et Jõhvis Narva maanteel asuvast kauplusest varastas 39-aastane naine alkoholipudeli. Turvamees pidas naise kinni ja andis üle politseile. Kaup tagastati rikkumata kauplusele. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
Nädalavahetusel tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Usbekistani kodanikul ning ühel Venemaa Föderatsiooni kodanikul. Kodanikele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ning kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

Nädalavahetusel tõkestasid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemise viieteistkümnel Venemaa, kolmeteistkümnel Moldova ning seitsmel Ukraina kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Hiiumaa

Vargus
25. novembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et ajavahemikul 22. september – 22. november varastati Hiiumaal lukustamata platsilt kaks kuivkäimla potti. Vargusega tekitatud kahju on 700 eurot.

Surma põhjustamine ettevaatamatusest
26. novembril kella 13.30 paiku sai politsei teate, et Hiiumaal sai jahi käigus kuulitabamuse 72-aastane mees, kes hukkus sündmuskohal. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
27. novembril kella 2.40 paiku sai politsei teate, et Virtsus lõi 22-aastane mees meelelahutusasutuses oma tuttavat, 21-aastast naist. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluses.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
28. novembril kella ühe ajal öösel sai politsei teate, et Kohilas kasutas 26-aastane mees kodus oma abikaasa kallal vägivalla, mille tagajärjel sai naine viga. Lähisuhtevägivalla juhtumi üksikasjad selgitatakse kriminaalmenetluses.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.