Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 24. Juhtimiselt kõrvaldati üks alkoholi tarvitamistunnustega sõidukijuht.

Üle piiri tuli Eestisse 114 Ukraina kodanikku, kellest 54 teatas, et plaanib Eestisse jääda.

PÕHJA PREFEKTUU

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
22. detsembril teatati, et Põhja-Tallinnas Sõle tänava kortermajas lõi seni tuvastamata inimene 17-aastast noormeest.

LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Asja omavoliline kasutamine
22. detsembri hommikul avastati, et Räpina vallas on keegi öösel omaniku teadmata ärandanud sõiduauto Audi 80, sellega sõitmas käinud ning selle siis maja ette tagasi toonud, kuid teise kohta parkinud. Lisaks oli rikutud sõiduki süütelukk. Juhtunu asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 23. detsembrit sai politsei väljakutse Tartu valda, kus olid omavahel rüselema läinud alkoholi tarvitanud elukaaslased. Meedikute abi kumbki neist siiski ei vajanud. Politsei pidas 54-aastase mehe kahtlustatavana kinni ning viis vanglasse. Juhtunu asjaolusid selgitab politsei kriminaaluurimises.

Piiriturvalisus
22. detsembril tõkestati Kagu piiripunktides riiki sisenemine kolmel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kel puudus seaduslik alus Schengeni territooriumile sisenemiseks. Neile väljastati sisenemiskeelud ning nad saadeti tagasi Venemaale.

22. detsembril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve ametnikud Tartu linna ja selle lähiümbruses kullerteenuseid pakkuvaid ettevõtteid selgitamaks, kas inimesed töötavad ettevõtetes seaduslikult. Kokku kontrolliti kahte juriidilist ja kuut füüsilist isikut. Kontrollkäigul tuvastati, et üks eestlasest teenusepakkuja rikkus liiklusseadusenõudeid, mistõttu alustati tema suhtes menetlust. Muid rikkumisi ei tuvastatud.

22. detsembril kontrolliti Koidula piiripunktis Eestist lahkumisel Kõrgõstani kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis kolm päeva seadusliku aluseta ning veetnud kõik need Eestis. Mehele koostati lahkumisettekirjutus, määrati rikkumise eest 200-eurone rahatrahv ning kehtestati kuueks kuuks sissesõidukeeld Schengeni territooriumile.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
22. detsembril teatati politseile, et Narvas Rakvere tänaval lõi 62-aastane mees oma elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
22. detsembril tuvastati Narva-1 piiripunktis viisaeeskirja rikkumine ühel Kirgiisi kodanikul. Mehele määrati rahatrahv, koostati ettekirjutus riigist lahkumiseks seitsme päeva jooksul ja kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikide territooriumile.

22. detsembril tõkestati Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemine üheteistkümnel Ukraina, neljal Venemaa ja kolmel Moldova kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et inimestel puudusid asjakohased dokumendid riiki sisenemiseks, nad andsid reisi eesmärkide kohta ebaselgeid ütlusi või tuvastati vestluse käigus, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Välismaalastele koostati sisenemiskeeld ja nad suunati tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Vargus
22. detsembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 16. detsembril varastati Kehtna vallas küünist põllumajandustehnikat. Vargusega tekitatud kahju suurus on täpsustamisel.

Saaremaa

Arvutikelmus
22. detsembril alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 12. detsembril sai 34-aastane Saaremaa naine pangast sõnumi, kus öeldi, et naine peab internetipangas oma andmeid uuendama, sest muidu tema pangaäpi kasutajakonto aegub. Naine sisestas sõnumiga saadetud lingist avanenud lehele oma andmed, mille järel kanti arvelt raha tundmatu inimese pangakontole. Tekitatud varaline kahju on 1000 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.