Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaks inimest. Tabati 26 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 255 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja üks isik ning avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
25. novembril teatati politseile Tammsaare teel toimunud peretülist, mille käigus läks 24-aastane mees kallale 22-aastasele naisele, kes sai viga.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. novembril teatati politseile, et 44-astane mees läks kallale 20-aastasele naisele, kes sai viga.

Juhtumid piiril
25. novembril saabus Tallinna lennujaama lennuga Kiievist 47-aastane Ukraina kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning puudusid piisavad elatusvahendid, arvestades riigis viibimise kestust ja olemust. Mehele väljastati sisenemiskeeld ning ta viibib sobiva tagasilennuni Tallinna lennujaama non-Schengeni alal.

24. novembril pidas politseipatrull Tallinnas kinni 41-aastase Läti kodaniku. Mees, olenemata korduvatest karistustest ja riigist väljasaatmistest, jätkas Eestis õigusrikkumiste toimepanemist ning talle kohaldati sissesõidukeeld üheks aastaks.

25. novembril viis Põhja prefektuur läbi menetluse 49-aastase Ukraina kodaniku suhtes, kes viibis Schengeni riikide territooriumil 9 päeva seadusliku aluseta. Mehele koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja talle kohaldati üheks aastaks sissesõidukeeld.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Valeraha teade
24. novembril avastati Jõgeval Kesk tänava kauplusest võltsimistunnustega 2-eurone münt, mis saadeti ekspertiisi.

Tartumaa

Vargus
25. novembri hommikul avastati, et Tartus Turu tänaval on sisse murtud kauplusesse, kus oli esialgse info kohaselt lahti murtud seif. Kauplusele tekitatud kahju on selgitamisel.

Juhtum piiril
25. novembril kontrolliti Koidula piiripunktis riigist väljuvale suunale saabunud Eesti registreerimismärkidega Citroen kaubikut, mida juhtis 35-aastane mees. Piirivalvurid avastasid, et juhi esitatud masina liikluskindlustuse poliis on kehtetu. Juhile määrati rikkumise eest 80-eurone rahatrahv, misjärel lubati tal oma teekonda jätkata.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. novembril lõi 46-aastane mees Väike-Maarjas korteris 42-aastast endist elukaaslast.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
25. novembril teatati politseile, et 21-aastane mees lõi Püssi linnas Viru tänaval korteris enda 17-aastast elukaaslast.
Juhtumid piiril
Narva-1 piiripunktis kontrolliti 25. novembril Eestisse sisenemisel kahte Moldova Vabariigi kodanikku (1986. ja 1988. aastal sündinud). Kuna meestel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati neile sisenemiskeelud ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 25. novembril Eestisse sisenemisel 1971.aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Kuna naisel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 25. novembril Eestisse sisenemisel 1993.aastal sündinud Iisraeli Riigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Narva-1 piiripunktis kontrolliti 25. novembril Eestisse sisenemisel 1995.aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna mehel puudusid asjakohased dokumendid, siis väljastati talle sisenemiskeeld ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
24. novembril kella 3 ajal öösel sai politsei teate, et Pärnus Hommiku tänava meelelahutusasutuse ees viskas seni tuvastamata naine 33-aastast naist joogiklaasiga.

Vargus
25. novembril sai politsei teate, et Pärnus Riia maantee ja Kanali tänava vahelisel alal varastati 20-aastase naise rahakott, milles oli 395 eurot.

Raplamaa

Kelmus
25. novembril alustati kriminaalmenetlus selles, et sama novembrikuu keskpaigas peteti Raplamaal elavalt 70-aastaselt mehelt välja raha, kui talle helistas vene keelt kõnelev mees ja pakkus võimalust investeerides oma raha kasvatada. Kelmid sisenesid kaugtöölaua kaudu mehe arvutisse ja nii kanti mehe kontolt ära 5000 eurot.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.