Politseis registreeritud sündmused

Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kaks eluruumidest; üks sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 10 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 352 väärtegu.

Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised

31. juulil teatati, et Põhja-Tallinnas Paldiski maanteel asuvas tanklas tekkis konflikt 56-aastase taksojuhi ja 24-aastase kliendi vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

31. juulil teatati, et Lasnamäel Kivila tänaval tuldi kallale 35-aastasele mehele. Kiirabi vaatas üle kannatanu vigastused.

31. juulil teatati, et Rüütli tänaval asuvas korteris lõi 37-aastane mees oma elukaaslast, 38-aastast naist. Konflikti juures viibis ka alaealine laps.

31. juulil teatati, et Põhja-Tallinnas Lõime tänaval asuvas trepikojas tekkis konflikt 21-aastase mehe ja temale tuttava 19-aastase naise vahel. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine

31. juulil teatati, et Tabasalu alevikus ründas alkoholijoobes 19-aastane mees 42-aastast meest. Politseinikud toimetasid ründaja jaoskonda.

Juhtum piiril

31. juulil saabus Põhja prefektuuri Tallinna lennujaama Kiievist 1962. aastal sündinud Ukraina kodanik, kel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning puudusid piisavad elatusvahendid. Mehele koostati piiril sisenemiskeeld ning ta jääb kuni esimese võimaluseni riigist lahkuda lennujaama Non-Schengeni alale.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Valeraha teated

23. juulil avastati Tartus Ringtee tänava kauplusest võltsimistunnustega 50-eurone rahatäht, mis saadeti ekspertiisi.

22. juulil avastati Tartus Võru tänava ettevõttest võltsimistunnusega 2-eurone münt, mis saadeti ekspertiisi.

Valgamaa

Kelmus

24. juulil pöördus politseisse Valgamaal elav naine, kes interneti teel laenu võttes kelmuse ohvriks oli langenud. Nimelt oli naine heauskselt väidetavale laenupakkujale tehingutasudena kandnud 13 000 eurot, ent soovitud laenusummat ta seejärel oma kontole siiski ei saanud. Mõistes, et on petta saanud, pöördus naine politsei poole. Juhtunu üksikasju ja laenupakkujat selgitab politsei kriminaaluurimises.

Juhtumid piiril

31. juuli hommikul peeti Luhamaa piiripunktis Eestisse saabumisel kinni Venemaa Föderatsiooni registreerimismärgiga sõiduauto Renault Megane, mida juhtis 19-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik. Tollikontrolli käigus avastati sõidukist peidetuna 15 400 Valgevene Vabariigi maksumärkidega sigaretti. Isikule väljastatud Läti Vabariigi Schengeni viisa tunnistati kehtetuks, talle kohaldati kolmeks aastaks sissesõidukeeld ja ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

31.juulil kontrollisid Lõuna prefektuuri piiriametnikud ühes Viljandi jaoskonna politseinikega Viljandimaa erinevaid ettevõtteid tuvastamaks, kas neis töötab seadusliku aluseta Eestis viibivaid või tagaotsitavaid isikuid. Kokku kontrolliti nelja erinevat ettevõtet ning üheski rikkumisi ei tuvastatud.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine

31. juulil tuli Rakvere linnas Pikal tänaval 31-aastane mees kallale endisele abikaasale, 28-aastasele naisele, ja sama mees tuli kallale samal päeval Kadrina vallas 38-aastasele mehele. 31-aastane mees on kahlustavana kinni peetud.

Ida-Virumaa

Ähvardamine

31. juulil ähvardas Narvas Uusküla tänaval 25-aastane mees tapmisega oma 21-aastast elukaaslast.

Kehaline väärkohtlemine

31. juulil tuli Narvas Tallinna mnt korteris 55-aastane mees kallale oma 50-aastasele elukaaslasele, tekitades naisele valu ja kehalisi vigastusi.

Vargus

31. juulil varastati Narva-Jõesuus Aia tänaval asuva hotelli riietuskapist mobiiltelefon Samsung Galaxy. Kahju on 305 eurot.

Juhtumid piiril
31. juulil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel liinibussiga piiripunkti saabunud 1973. aastal sündinud Ukraina kodanikku. Mehel polnud õiguslikke aluseid Eestisse sisenemiseks. Talle väljastati sisenemiskeeld ja ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

31. juulil kontrolliti Narva-1 piiripunktis Eestisse sisenemisel jalgsi piiripunkti saabunud 1993. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku. Mehe ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged ja tal puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Välismaalasele väljastati sisenemiskeeld ja ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine

31. juulil sai politsei teate, et Kilksama külas lõi 37-aastane mees 31-aastast meest