Politseis registreeritud sündmused

Möödunud nädalalalõpul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 129 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 46 varavastast kuritegu kokku, sh kaks röövimist, 34 vargust. Lähisuhtevägivalla teateid oli 139.

Piiril väljastati 23 sisenemiskeeldu, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi tuvastati kolm, Eestist saadeti välja kolm inimest ning piirirežiimi rikkumisi registreeriti üks.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Röövimine
7. augustil teatati, et Pirital Narva maanteel ründas 38-aastast meest tema tuttav ja võttis kannatanult ära raha ning mobiiltelefoni.

Kehalised väärkohtlemised
5. augustil teatati, et Haaberstis Paldiski maanteel löödi 29-aastast meest ja tekitati talle valu.

5. augustil teatati, et Kesklinnas Aia tänaval löödi 53-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi.

5. augustil teatati, et 39-aastane mees ründas Kristiines Seebi tänaval oma elukaaslast, 40-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi.

5. augustil teatati, et Lasnamäel Sinimäe tänaval rünnati 19-aastast meest ja tekitati talle valu.

6. augustil teatati, et Haaberstis Astangu tänaval toimus konflikt elukaaslaste, 30-aastase mehe ja 34-aastase naise vahel, kes said mõlemad kehavigastusi. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

6. augustil teatati, et Kesklinnas Vana-Viru tänaval toimus konflikt 22-aastase mehe ja 40-aastase mehe vahel, mille käigus sai viimane kehavigastusi.

6. augustil teatati, et Lasnamäel Tähesaju teel tekkis liikluses konflikt 41-aastase mehe ja 58-aastase mehe vahel, mille käigus lõi noorem vanemat. Politseinikud pidasid 41-aastase mehe kinni.

6. augustil teatati, et Kesklinnas Viru väljakul löödi 20-aastast meest ja tekitati talle kehavigastusi. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

6. augustil teatati, et alkoholijoobes 72-aastane mees lõi Mustamäel Akadeemia teel oma elukaaslast, 63-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
6. augustil teatati, et 30-aastane mees lõi Anija vallas Kehra linnas oma elukaaslast, 28-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi.

6. augustil teatati, et 42-aastane mees lõi Anija vallas Kehra linnas noaga 31-aastast meest. Kiirabi toimetas kannatanu tervisekontrolliks haiglasse. Politseinikud pidasid lööja kinni.

6. augustil teatati, et Paldiskis Tikri tänaval toimus konflikt alkoholijoobes elukaaslaste, 31-aastase naise ja 37-aastase mehe vahel. Mõlemad said kehavigastusi.

6. augustil teatati, et Paldiskis Rae tänaval löödi 28-aastast meest.

6. augustil teatati, et 62-aastane mees ründas Rae vallas Jüri alevikus 30-aastast meest.

7. augustil teatati, et Loksal Posti tänaval toimus konflikt alkoholijoobes 65-aastase naise ja 75-aastase naise vahel, mille käigus sai noorem kehavigastusi.

Vargused
5. augustil alustati menetlust selles, et Saku vallas Roobuka külas varastati kauplusest sularaha 2500 eurot.

6. augustil teatati, et Rae vallas Lagedi alevikus varastati tööriistu. Esialgsel hinnangul on kahju 800 eurot.

Piiriturvalisus
5. augustil saabus Istanbulist Tallinna lennujaama 1985. aastal sündinud Türgi Vabariigi kodanik. Naisele väljastati sisenemiskeeld, kuna tema kavandatava viibimise eesmärgi ja tingimuste kohta esitatud põhjendused ei olnud usaldusväärsed. Naine lahkus Istanbuli järgmisel päeval.

5. augustil koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks ja sissesõidukeeld üheks kuuks 1957. aastal sündinud India Vabariigi kodanikule. Mees oli viibinud Eestis ebaseaduslikult 10 kalendripäeva.

5. augustil kontrolliti Tallinna Kesklinnas taksoteenust osutavat sõidukit, mida juhtis 1990. aastal sündinud Ukraina kodanik. Mees esitas kontrolliks täielikult võltsitud juhiloa ning peeti kinni.

7. augustil saabus Istanbulist Tallinna lennujaama kolm Venezuela Bolivari Vabariigi kodanikku. 1997., 1999. ja 2000. aastal sündinud meestel puudus viisa või elamisluba ja nad kõik olid 180-päevase perioodi jooksul juba viibinud Schengeni liikmesriikide territooriumil 90 päeva. Meestele koostati sisenemiskeelud ja nad ootavad kinnipidamiskeskuses tagasilennu võimalust.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Kehalised väärkohtlemised
6. augustil puhkes Jõgeval Jaama tänava korteris alkoholi tarvitanud elukaaslaste vahel tüli, mille käigus sai viga 52-aastane naine. Meedikud viisid naise esmaabiks haiglasse. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

5. augustil sai politsei väljakutse Jõgeva valda, kus joobes 29-aastane mees oli löönud tüli käigus oma ema. Politsei pidas mehe kinni. Naine toimetati tervisekontrolliks haiglasse.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
6. augustil puhkes Tartu vallas Tabivere alevikus tüli kolme mehe vahel. Rüseluses said viga 17-aastane ja 20-aastane mees, kellest viimane tervisekontrolliks traumapunkti pöördus. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni.

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine
5. augustil sai politsei väljakutse Valgas Soo tänava korterisse, kus joobes 31-aastane mees lõi 32-aastast naist. Naisele osutasid meedikud esmaabi kohapeal. Mees peeti kinni ning viidi kainenema.

Võrumaa

Kelmus
5. augustil avastas Võrumaal elav mees, et tema pangakontolt on üle kantud 9900 eurot võõra inimese arveldusarvele. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Piiriturvalisus
5. augustil tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine viiel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kuna neil puudus seaduslik alus Schengeni territooriumil viibimiseks.

5. augustil tõkestasid piirivalvurid Koidula piiripunktis Eestisse sisenemise Moldova Vabariigi kodanikul, kel puudusid vajaminevad dokumendid või kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged. Isik suunati tagasi Venemaale.

5. augustil tõkestati Luhamaa piiripunktis piiriületus Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kes puudus kehtiv viisa. Naisele väljastati sisenemiskeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

5. augustil tõkestasid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemise Moldova Vabariigi kodanikul, kel puudusid vajaminevad dokumendid või kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged. Isik suunati tagasi Venemaale.

5. augustil avastasid piirivalvurid Lämmijärvel, et kaks veekogul sõitnud jetti ei olnud nõuetekohaselt järvele registreeritud. Juhtidele selgitati piiriveekogul liikumise nõudeid ning määrati rikkumise eest 80-eurone rahatrahv.

6. augustil tõkestasid piirivalvurid Koidula piiripunktis Eestisse sisenemise seitsmel Moldova Vabariigi kodanikul, kel puudusid vajaminevad dokumendid või kelle reisi eesmärgi kohta antud ütlused olid ebaselged. Isik suunati tagasi Venemaale.

7. augustil kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel 1982. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kes oli viibinud Schengeni viisaruumis 83 päeva seadusliku aluseta, neist ühe päeva Eestis. Koostati lahkumisettekirjutus ja kehtestati kolmeks aastaks sissesõidukeeld.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

7. augustil teatati politseile, et Viru-Nigula alevikus tungis 64-aastane mees kallale oma elukaaslasele. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 8. augustit sai politsei teate, et Alutaguse vallas lõi 47-aastane mees oma õde. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

7. augustil sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas tekkis konflikt kahe mehe vahel. Juhtunu asjaolude täpsustamiseks alustati kriminaalmenetlus.
7. augustil teatati politseile, et Jõhvis Koidu tänaval asuva maja trepikojas lõi 36-aastane mees 38-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

7. augustil teatati politseile, et Sillamäel Kajaka tänaval löödi 60-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.

7. augustil teatas 45-aastane mees, et Sillamäel Kesk tänaval lõi teda tundmatu mees ja põhjustas sellega talle valu.

7. augustil teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel asuvas korteris lõi 19-aastane mees 64-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni.

7. augustil sai politsei teate, et Jõhvis Koidu tänava korteris lõi 18-aastane mees oma ema.

7. augustil teatati politseile, et Narvas Rakvere tänaval lõi tundmatu mees 38-aastast meest.

6. augustil sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas lõi 55-aastane mees oma abikaasat.

6. augustil teatati politseile, et Narvas A.-A. Tiimanni tänaval lõi 33-aastane mees oma elukaaslast.

6. augustil laekus politseile teade, et Kohtla-Järve Järveküla teel lõi 42-aastane mees oma elukaaslast.

5. augustil sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas ründas tuttav mees 41-aastast meest.

5. augustil sai politsei teate, et Narvas Fama tänaval lõi 33-asatane mees mitmel korral kaupluse turvameest.

5. augustil teatati politseile, et Narva-Jõesuus Tõrvajõe külas tõukas naaber 64-aastast meest

Piiriturvalisus

5. augustil tuvastati Narva-1 piiripunktis neli viisaeeskirja rikkumist. Neist kahe puhul oli tegemist Ukraina kodanikega ja kahel juhul Venemaa kodanikega.

5. augustil koostati Narva-1 piiripunktis seitse riiki sisenemise keeldu. Neist kaks koostati Moldova Vabariigi kodanikele, üks Venemaa kodanikule ja neli Ukraina kodanikele.

6. augustil tuvastati Narva-1 piiripunktis kaks viisaeeskirjade rikkumist, mõlemal juhul oli tegemist Venemaa kodanikega.

6. augustil koostati Narva-1 piiripunktis kuus riiki sisenemise keeldu. Neist viis koostati Ukraina kodanikele ja üks Venemaa kodanikule.

7. augustil tegid piirivalvurid suulise hoiatuse mehele, kes oli jätnud oma tagasituleku piiriveekogult registreerimata.

7. augustil tuvastati Narva-1 piiripunktis üks viisaeeskirja rikkumine. Tegemist oli Venemaa kodanikuga.

7. augustil koostati Narva-1 piiripunktis üheksa riiki sisenemise keeldu. Neist kuus koostati Ukraina kodanikele ja kolm Venemaa kodanikele.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kelmus
5. augustil teatati politseile, et alates selle aasta juunist on Läänemaal elava naise kontolt AnyDesk programmi kasutades kantud üle raha. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju vähemalt 7645 eurot.

Vargus
5. augustil teatati politseile, et Haapsalus Jaama tänaval varastati lukustamata elektritõukeratas. Tekitatud kahju on ligi 300 eurot.

Kehalised väärkohtlemised
6. augustil sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas korteris lõi 49-aastane naine 47-aastast meest. Politsei pidas naise kuriteos kahtlustatavana kinni.

7. augustil sai politsei teate, et Haapsalus eramajas lõi 50-aastane mees oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

7. augustil teatati, et Lääne-Nigula vallas Koluvere külas lõid seni tuvastamata naised 38-aastast meest. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised
5. augustil sai politsei teate, et Pärnu linnas korterelamus lõi 35-aastane mees oma 23-aastast elukaaslast, kes sai viga.
6. augustil sai politsei teate, et Pärnu linnas korterelamus lõi 51-aastane mees oma 51-aastast abikaasat. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
6. augustil sai politsei teate, et Kehtnas korterelamus lõi 32-aastane mees oma elukaaslast, kes sai viga.

Saaremaa

Kehaline väärkohtlemine
6. augustil sai politsei teate, et Kuressaares lõi 48-aastane mees 62-aastast meest, kes sai viga.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava piirkonna prokuratuuri pressinõunikult.